Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2015-02-26 10:35:35

Szkolenie dla rolników

Szanowni Rolnicy Powiatu Lublinieckiego Biuro Powiatowe ARiMR w Lublińcu zaprasza Państwa Rolników na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące : - zasad przyznawania płatności obszarowych w 2015 roku - szczegółowego omówienia zasad i sposobu wypełniania wniosków o dopłaty - omówienie zasad przyznawania płatności za zazielenienie - przedstawienie programu PROW na lata 2014-2020 Data spotkania : 09 marca 2015 roku Godzina : 10.00 Miejsce : Sala kinowa Domu Kultury w Koszęcinie Prowadzący : Pracownicy ARiMR w Lublińcu Serdecznie zapraszamy do udziału w tym bardzo ważnym dla Państwa spotkaniu z poważaniem Jerzy Socha Kierownik Biura Powiatowego ARMiR w Lublińcu
2015-02-26 10:27:13

Elastyczny i oszczędny Urząd Gminy

Po raz kolejny Urząd Gminy w Koszęcinie wypadł pozytywnie na tle innych gmin w regionie. Według tygodnika Gwarek w zestawieniu z urzędami gmin w Świerklańcu, Kaletach, Lublińcu, Piekarach Śląskich, Ożarowicach, Zbrosławicach, Tarnowskich Górach, Radzionkowie, Tworogu, Miasteczku Śląskim i Krupskim Młynie Urząd Gminy Koszęcin posiada najmniej pracowników, gdzie na każdego urzędnika przypada średnio 556 z 11 667 mieszkańców. W dużej mierze dzięki niskiemu zatrudnieniu, koszty utrzymania administracji samorządowej w naszej gminie są także najniższe w regionie. W 2013 roku wg pisma \"Wspólnota\" Urząd Gminy Koszęcin wydał na administrację jedyne 212 zł. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to ponad cztery razy mnij niż wydano w Krupskim Młynie. Co więcej, kwota ta nie legła podwyższeniu od 2010 roku. W wywiadzie dla \"Gwarka\" Wójt Gminy Grzegorz Ziaja mówi, że 21 urzędników to optymalna liczba dla gminy naszej wielkości i podkreśla, że taki stan rzeczy wymaga dobrej organizacji pracy oraz zawodowej elastyczności, ponieważ urzędnicy muszą być biegli w wielu sprawach, tak by w razie czego móc zastąpić kolegę lub koleżankę z innego działu. Wójt dodaje, że ten model organizacji pracy się sprawdza, a do urzędu nie napływają skargi dotyczące tempa czy jakości usług urzędniczych. Źródło: Tygodnik \"Gwarek\" 24 luty 2015, s.10
2015-02-26 07:12:39

Powstanie projekt oświetlenia ulicznego

Do końca sierpnia br. powstanie projekt oświetlenia ulicznego Gminie Koszęcin. Projekt energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED wykona firma Ecoenergy Poland z Cieszyna. Obejmie on ulice Cegielnianą, boczną od ul Ks. Gąski i Dąbrówki w Koszęcinie, ulicę Ogrodową, Słowiczą i Cesarską Górę w Sadowie, ul. Cieszowską i Wesołą we Wierzbiu, Dworcową, Szpakową i Brzozową w Rusinowiach oraz Dubielowską, Ks. Erwina Muszera i Wolności w Strzebiniu. Realizacja projektu będzie się odbywał etapowo, gdzie każda ze wskazanych ulic będzie traktowana jako kolejny etap. Realizacja w/w projektu nie wyklucza możliwości równoczesnego powstania kolejnych projektów na modernizację oświetlenia przy ulicach innych niż powyższe.
2015-02-23 12:57:04

Najzdolniejsi nagrodzeni

Po raz kolejny Rada Gminy Koszęcin wraz z Wójtem Gminy nagrodziła osiągnięcia najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy. Dekoracja wyróżnionych osób, wyłonionych przez Komisję Opiniującą w składzie: kierownik ZOPO Ewa Brodowy oraz radni gminy: Krystian Cuber, Andrzej Dybała, Gabriela Helisz, Piotr Karmański, Jan Macioszek i Henryk Nowakowski, odbyła się podczas Sesji Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015r. W tym roku wyróżnienia oraz nagrody pieniężne przyznano: ESTHER MIK za osiągnięcia w nauce (laureat Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego Deutschfreund, III miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Języka Niemieckiego pod patronatem Dyrektora KO w Częstochowie, wyróżnienie w IV Powiatowym Konkursie z Języka Niemieckiego organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego). NICOLE BRONDER za osiągnięcia artystyczne ( za zajęcie I miejsca w III Ogólnopolskim Festiwalu Skrzypcowym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia Kielcach, za zdobycie I miejsca w kategorii A w III Międzynarodowym Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym w Cieszynie). AGACIE SOBALA za osiągnięcia w nauce (finalista 10 Olimpiady Języka Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych Województwa Śląskiego w roku szkolnym 2013/2014, udział w III Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, udział w IV Powiatowym Konkursie z Języka Niemieckiego organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego). VICTORII LERCHE za osiągnięcia artystyczne - zajęcie III miejsca w III Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym kategoria: klawesyn solo - grupa starsza. Nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja orz Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł. Esther Mik Agata Sobala Victoria Lerche
2015-02-19 13:26:54

"Spalonka" skreślona

Nastąpił długo oczekiwany przełom w sprawie spalonego budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Koszęcinie. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 10 lutego br. budynek dawnej oficyny pałacowej Koszęcinie (tzw. \"spalonka\") został skreślony z rejestru zabytków. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla właściciela obiektu, który wraz z decyzją otrzymał zielone światło dla rozbiórki i ewentualnej rekonstrukcji budynku, jak i dla lokalnych władz oraz mieszkańców, ponieważ spalony budynek nie tylko szpeci otoczenie, ale także zagraża przechodniom i pojazdom wyjeżdżającym z ul. Zamkowej. W kwestii skreślenia z listy zabytków rzeczonego obiektu miało miejsce wiele interwencji ze strony władz Gminy Koszęcin oraz Dyrekcji Zespołu Pieśni i Tańca \"Śląsk\" z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym na którego terenie ulokowana jest \"spalonka\". Sprawa została nagłośniona tak, że w ubiegłym roku do interwencji włączyły się również władze województwa. Jesienią zeszłego roku, podczas spotkania wójta Gminy Koszęcin Grzegorza Ziaja, dyrektora ZPiT \"Śląsk\" Zbigniewa Cierniaka i wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowa z Generalnym Konserwatorem Zabytków Piotrem Żuchowskim doszło do przełomu w sprawie. Sam Generalny Konserwator Zabytków miał nikłą przyjemność osobiście przekonać się o stanie \"zabytku\" podczas zeszłorocznego \"Cietrzewiska\". Chociaż interwencji było wiele, dopiero ta u najwyższego szczebla władzy przyniosła zamierzony skutek. Uprzednie próby załatwienia tej kwestii najczęściej kończyły sie fiaskiem. Skreślenie z rejestru zabytków budynku dawnej oficyny pałacowej, było już przedmiotem postępowania administracyjnego w rok po feralnym pożarze, w którym obiekt uległ nieodwracalnemu zniszczeniu. Niestety postępowanie zakończono we wrześniu 2007 roku decyzją odmowną. W końcu szczęśliwie, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 roku, budynek został skreślony z listy zabytków, co umożliwia właścicielowi, panu Tomaszowi Bonk, likwidację i ewentualną rekonstrukcję budynku. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie. Nie zmienia to faktu, że działka w której obrębie leży obiekt, znajduje się w granicach ochrony konserwatorskiej, w związku z czym wojewódzki konserwator zabytków nadal posiada kompetencje do określenie m.in. lokalizacji, skali i formy ewentualnie wznoszonego nowego obiektu budowlanego.
2015-02-13 12:57:53

Jest projekt, będą konsultacje

Szanowni Mieszkańcy, początek roku to czas ustaleń i planów, których realizacja będzie nam towarzyszyć przez najbliższe lata. Przede wszystkim istotne dla nas będą plany inwestycyjne, których rozmiar i kształt będzie się klarował przez całą kadencję nowej Rady Gminy i Wójta. Plany te nie mogły by powstać bez wysłuchania Państwa wniosków. Inwestycje zaplanowane do realizacji to przede wszystkim te, wnikające z Państwa postulatów oraz konieczności wprowadzenia zmian, chociażby ze względu na poprawę bezpieczeństwa, bądź dostosowanie sie do zmieniających sie norm i przepisów. Jednym z takich planów jest rozbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie. Wójt oraz Rada Gminy w poprzedniej kadencji podjęła ten temat i po konsultacjach z dyrektorem Zespołu Szkół powstał projekt rozbudowy. Błędnym jest twierdzenie, że plan rozbudowy jest motywowany pojawieniem sie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, ponieważ ze sporządzonych prognoz wynika, iż w perspektywie najbliższych 10/20 lat, nie wpłynie on na znaczne zwiększenie liczby uczniów uczęszczających do szkoły w Koszęcinie. Niemniej szkoła ta posiada najliczniejsze grono podopiecznych. Średnio rocznie do placówki uczęszcza 510 uczniów, wśród nich także osoby niepełnosprawne. Podstawowym problemem szkoły jest brak przestrzeni i warunków do przyjęcia tak dużej liczby uczniów. Ponadto budynek nie posiada żądnych udogodnień dla niepełnosprawnych uczniów, a wdrożenie ich bez konieczności rozbudowy bądź modernizacji całego budynku będzie trudnie, a nawet niemożliwe. Rozbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie, której szacowany koszt wyniósłby 2,5 mln zł. rozwiązywałaby każdy z wymienionych problemów. Zanim jednak zostanie podjęta decyzja o rozbudowie, potrzebna będzie Państwa opinia w tej sprawie. Szczególnie istotny będzie głos rodziców dzieci uczęszczających do placówki, dlatego zachęcam do dyskusji. Konsultacje dotyczące rozbudowy szkoły odbędą się na przestrzeni kwietnia i maja br. Dokładny termin zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Koszęcin oraz w lokalnej prasie. Na tę chwilę zachęcam wszystkich Państwa do udziału w internetowej sondzie (po prawej stronie strony www.koszecin.pl), gdzie mogą Państwo opowiedzieć się za lub przeciw rozbudowie. Pozdrawiam, Grzegorz Ziaja Wójt Gminy Koszęcin Wizualizacja fragmentu Zespołu Szkół w Koszęcinie po rozbudowie Plan parteru Plan piętra
2015-02-12 13:59:03

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Koszęcin przystąpiła do opracowania strategicznego dokumentu - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwi pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2, a także do ochrony powietrza na terenie Gminy, więcej >>tutaj<<
2015-02-12 13:05:06

PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Kończą się prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszęcin Wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Koszęcin – Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. jawna z siedzibą w Zielonej Górze, kończy prace nad w/w dokumentem. Na ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca dokument został podjęty przez radę. Posiadanie przez Gminę dokumentu strategicznego, jakim jest PGN, otwiera drogę do pozyskania funduszy unijnych w latach 2015 – 2020 na cele związane z ograniczeniem emisji oraz zwiększeniem efektywności energetycznej budynków. Planowane działania obejmują termomodernizacje i remonty budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Koszęcin, Strzebiń, Cieszowa, Rusinowice, Sadów i Wierzbie. Ponadto, zaplanowane są budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych: Koszęcin-Wierzbie, Koszęcin-Brusiek, Strzebiń-Łazy, Rusinowice-Piłka, Bukowiec-Strzebiń-Koszęcin oraz ścieżka pieszo-rowerowa w miejscowości Cieszowa. Ponadto gmina Koszęcin będzie brała udział w dużej inwestycji pt: „Budowa zintegrowanych węzłów Park & Ride i Bike & Ride na trenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach: Lubliniec, Ciasna, Herby wraz z budową łączących je dróg rowerowych w gminach: Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice”. Projekt przewiduje budowę 3 centrów przesiadkowych w miejscowości Lubliniec, Ciasna i Herby pełniących funkcje węzła przesiadkowego. Do centrów przesiadkowych mają być doprowadzone drogi rowerowe, a jedna z nich będzie biec właśnie przez Gminę Koszęcin. W ramach poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczania zużycia energii elektrycznej, na terenie całej gminy planuje się stopniową modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz w budynkach użyteczności publicznej na wykonane w technolog LED. Wszelkie działania finansowane będą ze środków własnych gminy oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej (UE). Skuteczna realizacja w/w działań jest w znacznym stopniu uwarunkowana pozyskaniem zewnętrznych form wsparcia finansowego. Podjęte działania wpłyną na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koszęcin, a co się z tym wiąże – komfortu życia jej Mieszkańców. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszęcin współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Szanowni Państwo, Gmina Koszęcin przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten umożliwi Gminie, między innymi, pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2, a także do ochrony powietrza na terenie Państwa miejsca zamieszkania. Główne cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, to: -redukcja gazów cieplarnianych, -zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, -podniesienie efektywności energetycznej, dzięki redukcji zużycia energii finalnej. Korzyści płynące z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: -poprawa jakości powietrza, -oszczędność w zużyciu energii, -możliwość pozyskania środków na działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, -wypracowanie możliwości wsparcia dla wskazanych działań. W momencie uchwalenia dokumentu przez Radę Gminy, stanie się on dokumentem strategicznym, pomagającym w zrównoważonym rozwoju naszej Gminy. Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszęcin jest Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j., z siedzibą w Zielonej Górze. Kontakt: Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp.j. ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, tel. 668 229 533 e-mail: pgn.koszecin@ekoventus.pl Wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, informuje iż 2 marca 2015 r. uzyskał uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a 10 marca Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszęcin, zgodnie z art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.). Opinia PWIS Katowice
2015-02-12 12:38:17

Kolędowy wieczór wyborczy w UTW

28 stycznia 2015 roku tradycyjnie już słuchacze UTW spotkali się w świątecznej atmosferze, aby „śpiewająco” pożegnać czas kolędowy. Tym razem jednak pożegnania czas nadszedł także dla dotychczasowej Rady Słuchaczy pod przewodnictwem Teresy Kołodziej, która po pięciu latach działalności złożyła rezygnację z dalszej pracy. Dyrektor Domu Kultury i zebrani studenci przyjęli rezygnację i podziękowali ustępującym za wkład pracy w powstanie i rozwój naszego UTW. W skład Rady Słuchaczy w latach 2010 – 2015 wchodzili: Przewodnicząca Rady Słuchaczy Teresa Kołodziej Z-ca przew. Aniela Jaroń Sekretarz Urszula Huć Skarbnik Barbara Cierpka Członkowie: Łucja Beksa, Beata Konopka, Maria Widera Kronikarz: Halina Laska - Pawelska Spotkanie zakończyły wybory do nowej Rady UTW, w której pracę podejmą: Gabriela Helisz, Alina Cybulska, Renata Rudek, Joanna Strzałka, Janina Susza, Irena Łukiewska i Halina Laska Pawelska. Łucja Szymków i Danuta Hupert pozostają jako organizatorki sekcji rowerowej.
2015-02-12 12:31:50

Skauting w Koszęcinie? Dlaczego nie!

Jesteś młody? Jesteś aktywny? Lubisz wyzwania? Mierzi Cię bylejakość promowana przez Internet i środki masowego przekazu? Bliskie Ci są wartości chrześcijańskie i chciałbyś je szerzyć w swoim życiu? Zrób coś wyjątkowego i wstąp do zastępu skautów! Czym jest skauting? Metoda skautowa wzięła się z głęboko pedagogicznej intuicji angielskiego generała lorda Roberta Stephensona Smitha Baden-Powella. W 1899 roku publikuje książkę zatytułowaną \"Pomoc dla zwiadowców\" przeznaczoną dla zwiadowców armii brytyjskiej. Po powrocie do Londynu zaskakuje go fakt, że jego książka używana jest przez młodych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z armią i którzy stawiają mu mnóstwo pytań, wymagających długich odpowiedzi. Pracując nieustannie nad tym tematem, zbiera dwudziestu chłopców z różnych warstw społecznych i tworzy z nich siedmioosobowe ekipy, zwane zastępami, kierowane przez jednego z nich. Po tym obozie B.P. publikuje książkę \"Skauting dla chłopców\". Ten podręcznik \"patriotyzmu w szkole przyrody i nauce lasu\" zostaje błyskawicznie sprzedany w milionach egzemplarzy. Ojciec Sevin, francuski jezuita, będąc pod wrażeniem metody opracowanej przez Banden- Powella, pisze książkę po tytułem \"Skauting, studium dokumentalne i zastosowanie\". W 1920 roku zakłada \"Skautów Francji\" po uprzednim przedstawieniu biskupom katolickiej wersji metody skautowej. Dla ojca Sevin bowiem skaut jest chrześcijaninem, którego najgorętszym pragnieniem jest szerzenie wokół siebie Królestwa Chrystusowego. Ojciec Sevin nadaje jednoznaczny chrześcijański sens zastępowi, rozwija badenpowellowską ideę dobrego uczynku jako służby chrześcijańskiej. Urzeczywistnia również pomysł zakorzenienia skautingu we wspólnocie Kościoła. Zastęp staje się grupą skautów, którzy są braćmi w Chrystusie. Wychowanie poprzez metodę skautową dostarczy, tak w Polsce, jak w innych krajach, wspaniałych owoców w okresie międzywojennym. Harcerstwo tak solidnie kształtuje charaktery, że prędko zdobywa w społeczeństwie ogromny prestiż, a żeby zapisać dziecko do drużyny harcerskiej trzeba czekać w kolejce. Działalność harcerstwa i skautów zostaje zahamowana przez władze komunistyczne, a odradza się w latach 80-tych XX w. Wtedy też w Polsce powstaje ruch harcerstwa katolickiego, przekształcony w 1989 roku w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego \"Zawisza\", które w 1995 roku przyłącza się do wielkiej rodziny Skautingu Europejskiego. Tradycja skautowa w duchu katolicyzmu ma niemal stuletnią tradycję i opiera się na 3 podstawowych zasadach: 1. Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu. 2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie. 3. Harcerz - Syn Chrześcijaństwa - jest dumny ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza. W dużym uproszczeniu, Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody. Ruch jednoczy młodych z różnych krajów Europy, mających te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe i pedagogikę. Skauting ma na celu dostarczyć każdemu młodemu człowiekowi możliwość osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowiu i sprawności fizycznej, zmyśle praktycznym, kształceniu charakteru, zmyśle służby oraz życiu religijnym. Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne. Jest to organizacja ucząca przez działanie i dzieli swoją strukturę na trzy gałęzie wiekowe: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP. Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania. To braterstwo światowe konkretyzuje się przez wspólne obozy drużyn, wędrówki, zjazdy i spotkania skautów z różnych krajów oraz przez wielkie zloty międzynarodowe. Te zloty noszą nazwę Eurojam. Ostatni zlot miał miejsce w sierpniu ubiegłego roku w francuskiej Normandii i wzięło w nim udział 1700 skatów z Polski pod opieką 20 księży. Ogółem podczas zlotu spotkało się aż 14 000 skautów z 18 krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady (zobacz relacje na YouTube -> EUROJAM 2014). Zalety skautingu oraz coraz większe zainteresowanie młodzieży i osób dorosłych tą formą organizowania się dotarły także do Koszęcina. Stąd zrodziła sie inicjatywa uformowania grupy skautów także na naszym terenie. Za punkt odniesienia mógłby posłużyć zastęp \"Wilk\" działający w pobliskich Psarach, na którego zbiórce stawił sie już jeden uczeń koszęcińskiego gimnazjum. Inicjatywa założenia takiego zastępu w Koszęcinie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W koszęcińskim gimnazjum powstała nawet gazetka dotyczącą idei skautingu. Działalność koszęcińskiego zastępu, podobnie jak innych młodych członków organizacji Skauci Europy opierałaby sie na zagospodarowaniu czasu młodzieży poprzez harce, obozy i zimowiska. Progi szeregu są otwarte zarówno na chłopców jak i na dziewczęta, którzy nie boją się wyzwań i przygód. Zastępy skautów w Koszęcinie nie będą mogły się zawiązać bez wsparcia osób dorosłych. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby lubiące prace z młodzieżą, posiadające doświadczenie i zapał, do współtworzenia tego szlachetnego przedsięwzięcia. Czuwaj! Zgłoszenia młodzieży i osób chętnych do sprawowania opieki nad zastępem prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcji Echa Gminy Koszęcin: echogmniy@op.pl Formacja skautów \"Wilki\" działająca w Psarach Szeregi Skautów Europy są otwarte zarówno na chłopców jak i na dziewczęta.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony