Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2014-03-19 13:37:26

Spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem

Dom Kultury w Strzebiniu zaprasza na spotkanie otwarte z profesorem Jerzym Buzkiem byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Spotkanie odbędzie się 27 marca 2014r (czwartek) o godz. 15:00.
2014-03-19 08:00:00

Zapraszamy do skorzystania z możliwości złożenia w dniu 26.03.2014 r. w godzinach 9:00-14:00 w siedzibie Urzędu Gminy zeznania podatkowego

Szanowni Państwo! W celu stworzenia mieszkańcom Gminy Koszęcin możliwości dogodnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, w dniu 26.03.2014 r. w godzinach 9:00 - 14:00, w lokalu Urzędu Gminy, pracownicy Urzędu Skarbowego w Lublińcu będą służyć pomocą podatnikom przy sporządzaniu i przesyłaniu za pośrednictwem Internetu zeznań podatkowych za rok 2013r. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z tej formy rozliczenia, powinni zabrać ze sobą następujące niezbędne dokumenty: - dowód osobisty, - informacje od płatników ( zakładów pracy ) o uzyskanych - dochodach za rok 2013r dokumenty potwierdzające odliczenia, - kwotę przychodu z zeznania za 2012 r. Dodatkowo zapraszamy do skorzystania z możliwości złożenia w dniu 26.03.2014 r. w godzinach 900-1400 w siedzibie Urzędu Gminy zeznania podatkowego wypełnionego tradycyjnie (w formie papierowej). ..
2014-03-19 06:53:24

Informacja

2014-03-14 16:36:05

Powstanie nowa kanalizacja deszczowa

Plany budowy kanalizacji deszczowej w koszęcińskiej dzielnicy Piasek są coraz bardziej realne. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku „deszczówka” powstanie w jednej z ulic: Konwaliowej, Tulipanowej lub Wrzosowej, natomiast na pewno zostanie ukończona ta przy ul. Fiołkowej. „Problem z odprowadzaniem wody bardzo się nasilił podczas podtopień 5 lat temu. - mówi Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Nowakowski - Społeczność tego terenu wiele razy występowała o to, żeby coś zrobić z kanalizacją deszczową. W tej kadencji Wójta Grzegorza Ziaji zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel. W ubiegłym roku rozpoczęto projekt kanalizacji obejmujący 3 ulice: Konwaliową, Wrzosową i Tulipanową. Projekt został ukończony i jeżeli w tym roku pozostaną fundusze ze środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg, kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w jednej z w/w ulic. Jako że, w ostatnich latach ulice na Piasku zostały oświetlone i wyposażone w kanalizację sanitarną, instalacja kanalizacji deszczowej będzie ostatnim krokiem do położenia nawierzchni asfaltowej. Pierwszą drogą którą obejmie asfaltowanie będzie ul. Krokusowa, ze względu na spory ruch pojazdów wielkogabarytowych, wynikający z braku możliwości przejazdu pod mostem od strony ul. Św. Trójcy”. Teren dzielnicy Piasek w Koszęcinie rozwija się od jakichś 30 lat. W ostatnich latach stał się bardzo atrakcyjny. Z roku na rok przybywa tam domostw. Jednak znajdująca się tam piaszczysta i podmokła gleba, niejednokrotnie komplikuje mieszkańcom życie. Budynki mieszkalne, w większości podpiwniczone, sezonowo są zalewane. Problem jest szczególnie uciążliwy wiosną i jesienią. Planem władz samorządowych na najbliższe lata, jest ostateczne rozwiązanie tej przykrej kwestii, poprzez realizację planów inwestycyjnych dotyczących tego rejonu. (KI) Ul. Konwaliowa Ul. Wrzosowa ul. Tulipanowa
2014-03-14 08:59:20

„POGODOMY PO NASZYMU”

W ramach realizowanego przez Gminę Koszęcin wspólnie z bułgarską Gminą Kazanlak projektu pod nazwą ; „ Podobni, a jednak różni – zwyczaje i tradycje w kreowaniu tożsamości regionalnej i narodowej” w dniu 4 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 16.00 w Domu Kultury w Koszęcinie odbędzie się debata na temat gwary śląskiej – jej znaczenia, możliwości uczenia i kodyfikowania . Wezmą w niej udział znakomici goście: Pan Marek Szołtysek – znany i ceniony autor książęk o Śląsku, felietonów prasowych i radiowych oraz programów telewizyjnych, Pan Józef Kulisz – pracownik naukowy, a jednocześnie Prezes Tŏwarzistwa Piastowaniŏ Ślōnskij Mŏwy DANGA oraz Pan Józef Jędruś – laureat konkursu „Po naszymu czyli po Śląsku”. Gościem specjalnym będzie Pan Krzysztof Respondek – znany aktor, piosenkarz, członek Kabaretu „RAK”. Debata będzie miała charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w debacie.
2014-03-11 17:55:15

Zapraszamy na III Gminny Konkurs Modelarski

W dniach 28- 29.03.2014r. w Domu Kultury w Koszęcinie odbędzie się III GMINNY KONKURS MODELARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSZĘCIN. REGULAMINIII GMINNY KONKURS MODELARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSZĘCINORGANIZATOR: DOM KULTURY w KOSZĘCINIEKÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA”TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 28-29 marca 2014r.Dom Kultury w Koszęcinie PROGRAM KONKURSU: 28.03.2014r.Godz. 12.00-19.00 przyjmowanie modeli, dzień organizacyjny.29.03.2014r. - główna impreza.Godz. 8.00-10.00 przyjmowanie modeli. Godz. 8.00-16.00 wystawa modeli dla zwiedzającychO godz. 16.00. Zakończenie konkursu , ogłoszenie wyników oraz odbiór modeli.CEL KONKURSU: Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz chęć zainteresowania społeczeństwa modelarstwem.RODZAJ KONKURSU: Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.GRUPY WIEKOWE: Przewiduje się podział na grupy wiekowe:M - młodzik - szkoła podstawowa J - junior - gimnazjum do 18 latS – senior - powyżej 18 latOCENA MODELI: Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. W konkursie nie mogą brać udziału modele które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.MODELE DZIELIMY NA:STANDART - gotowy do lotu, gotowy do boju, model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach. OTWARTA – modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje bez podziału na wiek wykonawcy.Modele w kategorii Młodzik - bez podziału na skalę.Wyboru kategorii dokonuje modelarz.KLASY MODELI JUNIOR i SENIOR:MODELE PLASTIKOWE: Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce i śmigłowce, standard i otwarta.Sp2 – 1:48 i większe, samoloty, szybowce i śmigłowce, standard i otwarta.Sp3 –wszystkie skale, samoloty, szybowce i śmigłowce cywilne, standard i otwarta.Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe, motocykle i artyleria, standard i otwarta.Pp2 – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe, motocykle i artyleria, standard i otwarta.Pp3 – wszystkie skale, pojazdy i motocykle cywilne, standard i otwarta.Fp – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.Op – statki i okręty wszystkie skale, standard i otwarta.Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.MODELE KARTONOWE: Sk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale, standard i otwarta.Pk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale, standard i otwarta.Fk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.Ok – statki i okręty wszystkie skale, standard i otwarta.Dk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.MŁODZIK: MODELE PLASTIKOWE: MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.MOp – statki i okręty wszystkie skale.MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.MODELE KARTONOWE: MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.MFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.MOk – statki i okręty wszystkie skale.MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych. ZGŁOSZENIA MODELI: Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość modeli. W klasyfikacji uwzględniany będzie najlepszy model danego uczestnika w danej klasie.Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 24.03.2014r. do godz. 20.00.Podając następujące dane:-imię i nazwisko, adres.-grupę wiekową (młodzik – junior - senior), data urodzenia.-klasę startową, skalę oraz nazwę modelu .Zgłoszenia należy przesyłać do sekretariatu Domu Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie:ul. Sobieskiego 11a, 42-286 Koszęcinlub na adres e-mail: kultura.koszecin@op.pl ten e-mail jest tylko do rejestracji kart startowych.Wszelki inne sprawy, pytania proszę zgłaszać na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl ,lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać.modelarze.koszecin@interia.pl modelarze.koszecin@interia.plW trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.NAGRODY: W konkursie nagrodzone będą miejsca od I do III lub przyznane wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej.NAGRODY SPECJALNE : Nagrody specjalne uwarunkowane są od pozyskania sponsorów.Puchar Wójta - za najciekawszy model zawodów.Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model plastikowy.Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model kartonowy.Puchar Kółka Modelarskiego „Broń i Barwa” w Koszęcinie dla najmłodszego modelarza.Liga Damska - za najciekawszy model w wykonaniu pani. GIEŁDA MODELARSKA W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska, sprzedawców prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 25.03.2014. Za stoiska organizator prosi o nagrody rzeczowe.NASZE MOTTO: „Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach, ale pokaż na wystawie twoje ulubione modele, aby i inni mogli zachwycać się twoimi pracami.”
2014-03-07 17:03:21

Młodzi, zdolni

To, że warto być najlepszym młodzież z Gminy Koszęcin wie bardzo dobrze. 5 marca podczas sesji Rady Gminy ośmioro najbardziej wyróżniających się uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymało z rąk Wójta Gminy Koszęcin Grzegorza Ziaji oraz Przewodniczącego Rady Gminy Michała Anioła nagrody za wyniki w nauce i sporcie. Nasze władze samorządowe cenią sukcesy młodych bardzo wysoko. Nagrodę wysokości 1000 zł otrzymali: KAMIL GOLIS - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie tytułu Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Fizyki oraz Laureata w Finale XIV Wojewódzkiego Dwuosobowego Konkursu z Fizyki SYLWIA GAJOWSKA - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie tytułu Laureata w Konkursie Przedmiotowym z Biologii dla uczniów gimnazjum TOMASZ MANIAK - za osiągnięcia artystyczne (II miejsce - Nyski Konkurs Perkusyjny dla uczniów szkół muzycznych I stopnia Regionu Opolskiego 18.03.2013r. ANGELO KORZEKWA - za osiągnięcia w nauce – Laureat Rekrutacji na rejs Niebieskiej Szkoły na trasie Martynika – Szczecin Nagrodę w imieniu Angelo odebrała jego mama. DAWID MUSIK - za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 2012/2013 – Mistrzostwo Makroregionu Gr. C, awans do finału Mistrzostw Polski w kategorii Juniorów Młodszych i zdobycie IV miejsca w Polsce Nagrodę wysokości 600 zł otrzymali: JULIA MUCHA - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie bardzo dobrego wyniku w ogólnopolskim konkursie Deutschfreund 2012 ESTHER MIK - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie tytułu Laureata w ogólnopolskim konkursie Deutschfreund 2012 BARTOSZ UMLAUF - za zdobycie III miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Kadetów (Gra Podwójna) oraz zdobycie I miejsca w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych! Mamy również nadzieję, że tegoroczna nagroda Wójta i Rady Gminy Koszęcin dla najzdolniejszych uczniów, będzie motywacją do działania i samodoskonalenia także dla pozostałej młodzieży.
2014-03-07 08:45:42

Harmonogram wywozu odpadów

Wersja do pobrania (kliknij...)
2014-03-06 14:59:09

Zwróćmy honor wysiedleńcom

27 lutego z inicjatywy Komisji Historycznej Rady Gminy pod patronatem Wójta Gminy Koszęcin odbyło się spotkanie otwarte na temat wysiedlenia do Niemiec ludności zamieszkującej tereny powiatu lublinieckiego w roku 1945. Na sali widowiskowej Domu Kultury w Koszęcinie zebrali się nie tylko przedstawiciele władz samorządowych, członkowie w/w komisji czy historycy z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i muzeum w Tarnowskich Górach, ale także mieszkańcy naszej gminy, których rodziny zostały dotknięte wysiedleniem, a którego skutki niejednokrotnie odczuwają do dziś. Trzeba przyznać, że o wysiedleniach i deportacji mówi się wiele, jednak jak podkreśla przewodniczący Komisji Historycznej Edward Wieczorek – po ponad 60 latach milczenia nadal niewiele się słyszy o czystkach dokonanych w naszym rejonie. Z wyliczeń Komisji wynika, że akcja wysiedlenia, objęła ok. 100 osób w Koszęcinie, 80 w Boronowie, 38 rodzin z Rusinowic i kilkanaście z Sadowa i Cieszowej. Były to w głównej mierze kobiety i dzieci, czekające na powrót mężczyzn z frontu wojennego. Ile Polaków i Niemców zostało dotkniętych przez jawną czystkę etniczną w roku 1945? Im więcej się o tym mówi, tym więcej przybywa danych, jednak temat, który lata temu został skrzętnie „zamieciony pod dywan” przez ówczesne władze, niełatwo jest zrekonstruować. Właśnie nagłośnienie i próba rekonstrukcji wydarzeń z roku 1945 leżą w gestii powołanej Komisji Historycznej. Naznaczyła ona swoją działalność już w roku 2008 postulując uhonorowanie osób, których pomoc przyczyniła się wówczas do ograniczenia skali nieszczęść. Uhonorowano Augustyna Ulfika z którego licznych wspomnień i not historycznych do dziś korzystamy w celu odtwarzania powojennych losów naszych mieszkańców, symbolicznie odznaczono też pana Wacława Endzelewicza, panią Jadwigę Towarcką i Helenę Drzozga. „Rada Gminy wyraża ubolewanie nad losem wszystkich ludzi, których dotknęło bezprawie komunistyczne, za pośrednictwem aparatu bezpieczeństwa w 1945 roku podczas bezprawnego wysiedlenia grupy stałych mieszkańców Koszęcina do Niemiec. Ludzie, których wówczas wysiedlono utracili cały swój majątek trwały i ruchomy. Tylko niektórym z nich udało się odzyskać, często po latach, puste domostwa” - czytamy w Rezolucji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 29 grudnia 2008 roku. Chęć zwrócenia honoru represjonowanym mieszkańcom poskutkowała w roku 2009 pierwszym spotkaniem z historykami, przedstawicielami władz samorządowych oraz lokalnymi nauczycielami. W większej mierze dotyczyło ono deportacji naszych mieszkańców do ZSRR, jednak było ono zachętą do dalszych prac i wspólnych poszukiwań. Tak po kilku latach gromadzenia materiałów mogło dojść do kolejnego spotkania, w lutym 2014 roku. Zainteresowanie tematyką i chęć zrozumienia wydarzeń z 1945 roku okazała się być bardzo duża. Sala widowiskowa Domu Kultury była niemal pełna. Przybyli mogli wysłuchać interesującego wykładu Jana Myrcika poruszającego zarówno aspekty historyczne wysiedleń ale także te społeczno – kulturowe, oscylujące w kategorii heimatu – małej ojczyzny. Kolejnym punktem spotkania była emisja fragmentu filmu dokumentalnego „Obóz w dwóch reżimach. Ślady pamięci o Lasowicach ” w reżyserii Alicji Schatton. Reżyserka pojawiła się na spotkaniu we własnej osobie i wraz z dr Krzysztofem Gwoździem z Muzeum w Tarnowskich Górach wygłosiła komentarz do dokumentu, opowiadając o samym procesie realizacji i poszukiwaniu informacji. Następnie wyczerpujące wykłady wygłosili dr Mirosław Węcki z Uniwersytetu Śląskiego oraz Sebastian Rosenbaum z oddziału IPN w Katowicach. Oficjalną część spotkania zakończył wójt Grzegorz Ziaja, odnosząc się do wielkiej wartości historycznej i społecznej jaką miały przemowy prelegentów. Pomimo późnej pory, wiele z zebranych osób zdecydowało się uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, który przeniósł się do holu Domu Kultury. Rozmowom przy kawie i herbacie towarzyszyła wystawa „Lasowice – obóz dwóch reżimów”, którą mogliśmy oglądać do 5 marca. (KI) Fragment filmu „Obóz w dwóch reżimach. Ślady pamięci o Lasowicach ”. Przewodniczący Komisji Historycznej Edward Wieczorek i prowadzący spotkanie Zbigniew Seniów. Wykład Jana Myrcika. Sala widowiskowa podczas spotkania była prawie pełna. Dr Krzysztof Gwóźdź z dokumentalistka Alicja Schatton. Wójt Grzegorz Ziaja kończący część oficjalna spotkania. Dyskusja przy wystawie „Lasowice – obóz dwóch reżimów”.
2014-02-27 19:44:55

Co ważnego w OSP?

Początek roku to dla Ochotniczych Straży Pożarnych przede wszystkim czas rozliczenia z minionym rokiem oraz wyznaczenia planów na rok bieżący. 22 lutego do spotkań sprawozdawczych przystąpiły jednostki OSP z Wierzbia i Strzebinia. Co udało im się ustalić? Głównym tematem spotkania we Wierzbiu było założenie selektywnego powiadamiania jednostki. „Temat ciągnął się już od kilku lat, nasza jednostka jako jedyna nie posiadała tego typu formy powiadamiania” - mówi Naczelnik OSP Wierzbie – Michał Anioł. W obecności prezesa ZG OSP - Wójta Grzegorza Ziaji oraz Komendanta Gminnej OSP - Bronisława Tukaja, zatwierdzono instalację selektywnego powiadamiania jednostki, której koszt wyniesie 7900 zł. Na czym polega system selektywnego powiadamiania? „Jest to wielkie ułatwienie w kontakcie pomiędzy jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej a Jednostką Ratowniczo Gaśniczą. Dyspozytor JRG dostając informację o pożarze automatycznie włącza syrenę alarmową w odpowiednich jednostkach. Wcześniej wszystko odbywało się telefonicznie, co nie zawsze przynosiło zamierzony efekt. To nie znaczy, że powiadamianie telefoniczne nie funkcjonuje. Nadal wybrani członkowie danej OSP są informowani w ten sposób, co jest konieczne, chociażby w wypadku awarii prądu” - komentuje Michał Anioł. Ponadto na zebraniu ustalono kwestie wyjazdu i turnieju wiedzy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Już teraz wiadomo, że najlepsi członkowie MDP z Gminy Koszęcin będą mogli udać się na obóz letni do miejscowości Zawoja, w dniach 25.07 – 6.08 br. Młodzieżowy turniej wiedzy o pożarnictwie odbędzie się 15 marca, a spartakiada MDP w czerwcu. Choć nie ustalono jeszcze dokładnego terminu, już wiadomo, że będzie miała ona miejsce w Sadowie. Na walnym zebraniu OSP Strzebiń dominowały dwie kwestie. Ze względu na niedawną śmierć Alojzego Kapica, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jednostka musiała powołać inna osobę na to stanowisko. Wybór padł na dh Remigiusza Nokielskiego. Po uzupełnieniu składu Komisji, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebiniu Łukasz Hoffman mógł przystąpić do stawiania postulatów. W tym roku jedną z najważniejszych spraw dla OSP Strzebiń, będą obchody jubileuszu 90–lecia tejże jednostki. Z tego powodu powołano Komitet Organizacji Sztandaru, którego honorowym patronem został prezes ZG OSP oraz Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja.(KI)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony