Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2014-12-12 11:16:32

Zakończono renowację

Dobiegły końca prace nad renowacją ołtarza i chrzcielnicy w zabytkowym, XVI wiecznym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Bruśku. Prace objęły m.in. usunięcie zanieczyszczeń, zabezpieczenie elementów złoconych i polichromii, dezynfekcję i dezynsekcję drewna, usunięcie wtórnych warstw malarskich, uzupełnienie ubytków i pokrycie werniksem. Renowacja objęła także obraz na ołtarzu przedstawiający Jana Chrzciciela udzielającego chrztu Chrystusowi z roku 1897. Remont ruszył na początku października i trwał ponad półtora miesiąca. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z LGD Spichlerz Górnego Śląska, który pokrył 80 procent kosztów, natomiast Urząd Gminy w Koszęcinie przekazał pozostałe 20 procent na realizacje inwestycji. Sama parafia zapłaciła zaś za wykonanie projektu. Cała dotacja wyniosła około 27 tysięcy złotych. Prace wykonywała firma Antique Style z Katowic. Finalny odbiór prac ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz kurii diecezjalnej już nastąpił. Wystartowaliśmy z projektem i zajęliśmy drugie miejsce po kościele w Lubecku na siedemdziesiąt złożonych wniosków o dotację. Na początku lipca nastąpiło rozstrzygnięcie – tłumaczy proboszcz Krzysztof Sędłak. Ale to nie koniec planów remontowych w kościele w Bruśku. W przyszłości rozważany jest także remont prezbiterium. Poza tym konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej i instalacji przeciwpożarowej. Na chwilę obecną kościół w ogóle nie jest chroniony w razie jakiegoś nieszczęścia. Oświetlenie też nie spełnia swojej roli, ponieważ nie eksponuje w pełni ołtarza. Dlatego parafia będzie się starać o kolejne dofinansowanie, tym razem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2014-12-10 06:53:20

NABÓR LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ -GMINA KOSZĘCIN-BANK ŻYWNOŚCI W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do dalszej realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2014.Kolejnym etapem jest wyłonienie lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) na terenie Państwa gminy. Pliki do pobrania (kliknij...) Ogłoszenie Wniosek
2014-12-09 13:07:45

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Koszęcin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. Szczegółowa informacja (kliknij...) ..
2014-12-08 15:09:32

Interwencja w sprawie połączeń kolejowych

14 grudnia zostanie uruchomione połączenie ekspresowe na linii kolejowej Lubliniec – Warszawa. Niestety zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy Kolei Śląskich, dla mieszkańców Koszęcina i Kalet możliwość przejazdu do Lublińca, a następnie pociągiem PKP Intercity do Warszawy jest ograniczona. W związku z tym Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja oraz Burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia, wystąpili z prośbą do Marszałka Województwa Śląskiego o interwencję w sprawie skoordynowania połączeń Kolei Śląskich na linii Tarnowskie Góry - Lubliniec z pociągami ekspresowymi PKP Intercity. „Podjęliśmy dialog z Marszałkiem i Kolejami Śląskimi, który mam nadzieję, przyniesie pozytywny efekt. Nasi mieszkańcy także powinni mieć możliwość swobodnego przemieszczania się koleją do Warszawy i do tego będziemy zmierzać.” - komentuje wójt Grzegorz Ziaja.
2014-12-05 19:41:42

Nowa Rada i Wójt zaprzysiężeni

28 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Koszęcin w nowym składzie. Na wstępie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej – pan Edward Wieczorek, wręczył wszystkim radnym i wójtowi potwierdzenie prawomocnego wyboru do rady i na wójta. Następnie, po odśpiewaniu hymnu, przedstawiciele nowych władz samorządowych w składzie: Wójt Grzegorz Ziaja, Radni: Michał Anioł, Krystian Cuber, Andrzej Dybała, Gabriela Helisz, Longin Janeczek, Piotr Karmański, Stanisław Lerche, Jan Macioszek, Janusz Maruszczyk, Henryk Nowakowski, Piotr Peła, Paweł Przybyła, Edmund Skibicki, Henryk Sowa, Czesław Tyrol kolejno ślubowali, sprawować swoje obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Gminy i jej mieszkańców. Fot.: Alicja Jurasz Na podstawie głosowania wybrano także Przewodniczącego rady Gminy, którym po raz kolejny został Michał Anioł. Role wiceprzewodniczących przejęli Henryk Nowakowski i Jan Macioszek. Obrady nowej Rady zakończyło powołanie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu, Finansów i Planu, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości, Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2014 – 2018. Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Przewodniczący Komisji Czesław Tyrol Członkowie Michał AniołLongin Janeczek Jan MacioszekEdmund SkibickiHenryk Sowa Komisja Budżetu, Finansów i Planu Przewodniczący Komisji: Henryk Nowakowski Członkowie: Krystian CuberPiotr KarmańskiJanusz MaruszczykPiotr PełaPaweł Przybyła Komisja Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości Przewodniczący Komisji: Stanisław Lerche Członkowie: Michał AniołLongin JaneczekEdmund SkibickiHenryk SowaCzesław Tyrol Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Przewodnicząca Komisji: Gabriela Helisz Członkowie: Krystian CuberAndrzej DybałaPiotr KarmańskiJan MacioszekHenryk NowakowskiKomisja Rewizyjna Przewodniczący Komisji: Piotr Peła Członkowie: Andrzej DybałaGabriela HeliszStanisław LercheJanusz MaruszczykPaweł Przybyła
2014-12-03 10:14:12

Modelarstwo nasze hobby

Po dużym zainteresowaniu jakim cieszyła się zeszłoroczna wystawa modelarska postanowiliśmy po kilku letniej przerwie wpisać ją na stałe w kalendarz prac kółka. Zorganizowaliśmy w dniu 28 listopada 2014r. w Domu Kultury w Koszęcinie wystawę modelarską pt. „Modelarstwo nasze hobby”. Organizatorem wystawy był Dom Kultury oraz Kółko Modelarskie „Broń i Barwa” z Koszęcina wraz z ich przyjaciółmi tj. Klub Modelarski ROZBITEK z Rędzin, indywidualni modelarze z Lublińca, Częstochowy, Piekar Śląskich. Za co bardzo im dziękujemy. Wśród 137 modeli na wystawie można było zobaczyć dawno nie widziane modele wykonane z zapałek. Widok był imponujący. Poza tym nasz kolega z Częstochowy pokazał pięknie wykonany zdalnie sterowany model żaglowca „Mayflower” oraz budowanego żaglowca HMS „Victory”. Jak zwykle wystawę uświetniły nowe prace naszego kolegi Andrzeja Beksy. Pośród modeli na wystawie znalazły się również prace naszych młodzików. Nie zabrakło także stołu na którym pokazaliśmy nasze osiągnięcia. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, niektórzy zasypywali nas tysiącem pytań o modele i ich historię. Dzięki temu mamy pomysły na przyszłe wystawy ( a jakie to będzie niespodzianka). W trakcie wystawy przeprowadziliśmy także warsztaty modelarskie dla wszystkich chętnych na zasadzie IPMS zrób model i zabierz go do domu . Szkoda, że była mała frekwencja. Szczególne podziękowania za nieocenioną pomoc w działaniu kółka i organizacji wystawy dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hurtowni Hobby 2000 z Katowic oraz sklepowi modelarskiemu KS Model z Częstochowy. Nie zapominamy również o podziękowaniach dla naszego patrona medialnego gazety „Gwarek”.Serdecznie zapraszamy w nowym roku na IV Gminny Konkurs Modelarski oraz na następną wystawę modelarską. Iza Koza
2014-11-25 16:49:55

Odajemy głosy na "Nilusia"

Przedszkole \"Pod Dębem\" w Koszęcinie zachęca wszystkich mieszkańców gminy do oddania głosu na ich pracę \"Krokodyl Niluś\", która bierze udział w konkursie ekologicznym \"Zwierzakolubni\" serwisu buliba.pl A oto Niluś Głosowanie na prace konkursowe rozpocznie się w dniu 27 listopada 2014 r. o godzinie 12.00 i będzie trwało do godziny 23.00 dnia 1 grudnia 2014r. Na prace konkursowe może głosować każda osoba będąca zalogowanym użytkownikiem serwisu >> Buliba.pl << Głosowanie odbywa się każdego dnia w godzinach od 7.00 do 23.00. Aby mieć szansę na wygranie nagród dla głosujących wystarczy głosować codziennie po zalogowaniu na ulubione prace konkursowe. Każdego dnia jedna osoba może oddać 4 głosy na 4 różne prace. Im więcej oddanych głosów, tym większa szansa na wygraną! Do wygrania ponad 100 wspaniałych nagród dla głosujących!
2014-11-25 16:43:30

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie obchodzili Dzień Pracownika Socjalnego. W uroczystości wziął udział wójt Grzegorz Ziaja, sekretarz Pelagia Matuszek i skarbnik Róża Kościołek.
2014-11-25 16:34:08

Umowa partnerska między GOPS a Stowarzyszeniami

W dniu 21 listopada 2014 roku z inicjatywy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie Zbigniewa Berych zostało podpisane Porozumienie dotyczące partnerstwa zadaniowego pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie ul. Rzeczna 6, 42-286 Koszęcin - reprezentowanym przez Prezes Annę Korzekwa - Wojtal i Zastępcę Prezes Panią Iwoną Janic oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów ”Nasza Przyszłość” ul. Spółdzielcza 1, 42-700 Sadów - reprezentowanym przez Prezes Magdę Greupner. Intencją partnerów niniejszego porozumienia jest zawiązanie partnerstwa zadaniowego, dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju i upowszechniania pracy socjalnej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, osób niepełnosprawnych, rodziny, macierzyństwa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Koszęcin.
2014-11-25 16:04:25

Chóry zaśpiewały swojej patronce

„Cecylio Święta, Patronko NaszaDziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza Strażniczko harmonii, z tonów czynisz piękny splotBy dźwięcznym, czystym był wspólny głos.” - fragment modlitwy do Św. Cecylii 22 listopada w kalendarzu kościelnym wypada święto Św. Cecylii - patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. W tym szczególnym dniu wyżej wymienieni sławią imię swojej patronki – śpiewem. Obchodów święta nie mogło zabraknąć także w Gminie Koszęcin, gdzie tradycja muzyczna ma długą historię. W niedzielę 23 listopada podczas Mszy Św. w Kościele pw. NSPJ wspaniały koncert dał koszęciński chór „Lutnia”. Liturgia tejże Mszy odbyła się w intencji chóru, który w tym roku obchodził jubileusz 95 lat istnienia. Chcąc uczcić swoją patronkę, chórzyści „Lutni” śpiewali jeszcze piękniej niż podczas jubileuszowej gali (chociaż wydawało się to wręcz niemożliwe). W Kościele pw. Krzyża Świętego w Strzebiniu odbył się natomiast już XV Przegląd Muzyki Chóralnej. „Ufam, że koncerty będą nie tylko okazją do przeżycia niepowtarzalnych chwil wspólnego śpiewania, lecz staną się trwałym kultywowaniem tych najcenniejszych, najpiękniejszych wartości, umiłowania piękna i sztuki oraz popularyzacji muzyki chóralnej” - mówiła na wstępie inicjatorka przedsięwzięcia Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek. Podczas tegorocznego przeglądu zaprezentowały się w sumie trzy chóry, w tym 2 ze Strzebinia – liczący 20 członków chór mieszany Non Nomine pod dyrekcją Izabeli Wróbel – Malickiej oraz „Hejnał” działający przy Domu Kultury w Strzebiniu już od 18 lat, aktualnie pod dyrekcja Karoliny Banach. Gościem przeglądu był wielokrotnie nagradzany chór „Magnificat” działający przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny w Czuchowie pod dyrekcja Stefanii Szyp. Pomimo, że istnieje on dopiero od 2 lat już zdążył zdobyć m.in. GRAND PRIX Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie 2014” oraz I miejsce w regionalnym konkursie „Śląskie Śpiewanie 2014” w Koszęcinie. Trwający ponad godzinę koncert chórów wypadł fenomenalnie, tym samym przyciągnął na przegląd sporą publiczność, wśród której nie zabrakło naszych władz samorządowych: wójta Grzegorza Ziai z rodziną, sekretarz Pelagii Matuszek oraz księży i przedstawicieli ZCHiO i ŚZCHiO. Chór \"Non Nomine\" Chór \"Hejnał\" Chór \"Magnificat\" Fot.: Mariusz Kasprzak

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony