Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2014-08-05 06:44:14

Ogłoszenie: „WEŹ PARAGON”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje mieszkańców Powiatu, że – podobnie jak w całym kraju – na naszym terenie w okresie letnim prowadzona jest akcja „WEŹ PARAGON”. Podstawowym założeniem akcji jest kontrola wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów, mająca na celu wsparcie przedsiębiorców, prowadzących rzetelnie legalną działalność gospodarczą, którzy borykają się z problemem szarej strefy. ..
2014-08-05 06:10:37

Ogłoszenie "Wyprawka szkolna"

Wójt Gminy w Koszęcinie informuje, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach rządowego programu \"WYPRAWKA SZKOLNA\" będą przyjmowane do dnia 29 sierpnia 2014 roku w sekratariatach poszczególnych szkół w gminie. Pełna informacja (kliknij...) ..
2014-07-29 12:50:08

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego– realna odpowiedź na realne potrzeby „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń” Priorytet V „Środowisko” Działanie 5.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Koszęcin Wartość projektu: 3.842.648,54 zł Wartość dofinansowania: 2.655.968,15 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl Dofinansowane zadanie to kontynuacja budowy systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koszęcin. W ramach projektu wybudowano: - sieć kanalizacji grawitacyjnej fi 200 mm PCV o długości 6 619,53 mb, - sieć rozdzielczą przyłącza do pierwszej studzienki fi 160 mm PCV o długości 2 517,73 mb/327 szt., - sieć rozdzielczą przyłącza do pierwszej studzienki fi 200 mm PCV o długości 102,10 mb, - rurociąg tłoczny fi 63 mm PE dla przepompowni P3 o długości 376,00 mb, - rurociąg tłoczny fi 63 mm PE dla przepompowni P4 o długości 308,50 mb, - przepompownie ścieków – 2 szt. Zadaniem wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z podłączonych budynków mieszkalnych do oczyszczalni ścieków w Koszęcinie. Głównym celem tej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w gminie Koszęcin, w sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego oraz europejskiego. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisko poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki ściekowej ma decydujący wpływ na poprawę warunków i jakości życia oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2014-07-29 12:41:01

Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby „Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej” Priorytet III „Turystyka” Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna” Poddziałanie 3.2.2. „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne” Gmina Koszęcin Wartość projektu: 5.422.624,29 zł Wartość dofinansowania: 3.916.503,44 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl Zakres projektu obejmuje budowę: niecki rekreacyjno - sportowej wykonanej w technologii z płyt polipropylenowych PP wraz z brodzikiem dla dzieci o powierzchni 1162,45 m2, budynku filtrowni na potrzeby basenu – stacja uzdatniania wody (filtry, pompy, dozowniki), plaży zmywalnej z odwodnieniem o powierzchni 1027,50 m2. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane i instalacyje (elektryczne i sanitarne). Z infrastruktury będącej przedmiotem projektu będą korzystać mieszkańcy gminy (młodzież szkolna, studenci, dorośli) oraz turyści. Celem projektu jest poprawa dostępności mieszkańców gminy i regionu oraz turystów do infrastruktury okołoturystycznej oraz terenów rekreacyjnych przystosowanych do organizacji imprez kulturalno-sportowych między innymi takich jak: - Zawody pływackie, - Impreza plenerowa „Kąpieliska bez zagrożeń”, - Sportowo-rekreacyjny Piknik Rodzinny i wiele innych. Zadanie „Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej” Wykonawca: firma ZURiP s.a. Młogoszcz Inwestycja dofinansowana ze środków RPO WSL. Wartość projektu: 2 089 949,48 zł Wartość dofinansowania: 1 358 916,68 zł. Z końcem września zakończyły się prace nad realizacją drugiego etapu modernizacji terenu GOSiR w Koszęcinie, który przewidywał m.in. budowę zjeżdżalni, remont chodników i przejść pieszych, wykonanie mostka dla pieszych, zagospodarowanie boiska do siatkówki, wykonanie trybun widowni, wykonanie w plaży trawiastej, budowę nowego budynku kas, modernizację budynku technicznego poprzez dobudowę magazynu i piętra gdzie mieścić się będą m.in. toalety, przebieralnie i montaż oświetlenia oraz monitoringu.
2014-07-29 06:40:12

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Mieszkańcy Gminy Koszęcin INFORMACJA WÓJT GMINY KOSZĘCIN uprzejmie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2014r. do 1 września 2014r. w budynku Urzędu Gminy Koszęcin w pokoju nr 17 (na piętrze). Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy, które zostały wystawione od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r. Pieniądze będą wypłacane do 31 października 2014r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2014-07-16 08:48:17

Jak moja mama …

Wspomnienie śp. Ks. Klaudiusza Kłaczki, proboszcza Parafii Świętego Krzyża w Strzebiniu i Dziekana Dekanatu Woźnickiego Śp. ks. Klaudiusz Klaczka często powtarzał, że umrze jak jego mama, mając 52 lata i na zawał serca. Nikt, kto osobiście znał śp. Ks. Klaudiusza i kto znał jego żarty oraz jego barwny sposób opowiadania, nie przypuszczał, że te słowa zrealizują się w rzeczywistości. Stały się one prawdziwe w niedzielny poranek 13 lipca 2014 r. Wtedy miał jak co niedzielę służyć parafianom Strzebinia swoją kapłańską posługą, a okazało się, że parafianie musieli tego dnia służyć już jemu z „ostatnią” posługą ogarniając go swoją modlitwą. Ks. Klaudiusz Kłaczka urodził się 7 kwietnia 1962 r. z Zbrosławicach, a ochrzczony został w swej rodzinnej parafii i kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Wieszowie. Tam uczęszczał też do szkoły podstawowej, a następnie do liceum ogólnokształcącego w Zabrzu Rokitnicy. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, by z pragnienia serca 20 czerwca 1987 r. w katedrze opolskiej przyjąć święcenia kapłańskie. I tak rozpoczęła się jego posługa kapłańska. Została ona wyznaczona pracą w pięciu parafiach. Pierwszą była Parafia Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach Otmęcie (1987-1991), a drugą Parafia Trójcy Świętej w Bytomiu (1991-1994). Trzecią była Parafia św. Gerarda w Starych Gliwicach (1994-1995), a czwartą Parafia św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach (1995-1999). Ostatecznie w 1999 r. trafił jako wikariusz do Parafii Krzyża Świętego w Strzebiniu u boku ks. prob. Jerzego Cedzicha, który widział w nim swego następcę. Tak się też stało we wrześniu 2001 r. Od tej pory, przez 13 lat ks. Klaudiusz pełnił obowiązki proboszcza strzebińskiej parafii. Przez wszystkie lata posługi dał się poznać jako człowiek gorliwy i zaangażowany nie tylko w sprawy parafii, ale także w sprawy społeczności Strzebinia i całej Gminy Koszęcin. Był organizatorem licznych pielgrzymek, festynów i spotkań, które w każdym wymiarze miały wymiar integracyjny. Od roku 2007 ks. Klaudiusz Kłaczka pełnił funkcję dziekana Dekanatu Woźniki. Nagła śmierć przerwała jego życie i służbę, która na zawsze zapisała się w historii parafii, całej społeczności, a przede wszystkim w sercach swoich parafian. Eksportacja do kościoła parafialnego w Strzebiniu miała miejsce we wtorek 15 lipca o godz. 16.00, a uroczystości pogrzebu odbyły się w środę 16 lipca o godz. 12.00. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Biskup Opolski Andrzej Czaja, a homilię wygłosił bp Gerard Kusz, Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej. Ciało śp. ks. Klaudiusza Kłaczki spoczęło na strzebińskim cmentarzu w kwaterze kapłańskiej. Requiescat in pace. (Niech odpoczywa w pokoju) Opisał Ks. Franciszek Koenig
2014-07-15 13:01:27

Powstanie projekt rozbudowy szkoły w Koszęcinie

3 czerwca Komisja Oświaty zadecydowała o powstaniu projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Koszęcinie, tym samym dając Wójtowi Gminy Koszęcin – jako organowi wykonawczemu - zielone światło do działania. W zeszłym tygodniu wójt Grzegorz Ziaja podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym na drodze konkursu, do którego przystąpiło aż 13 firm. Ostatecznie najlepszą ofertę przedstawiła firma „Plan” architektura i nieruchomości Małgorzata Demel – Zawiślak z Tych. Oferta firmy okazała się najkorzystniejsza nie tylko ze względów finansowych (koszt projektu wyniesie nieco ponad 36 tys. zł. brutto), ale także z uwagi na to, że projekt wykonają ci sami architekci, którzy rok temu opracowali dla Gminy Koszęcin koncepcję rozbudowy Zespołu Szkół w Koszęcnie. Niewątpliwie dobra znajomość materii z jaką przyjdzie się zmierzyć projektantom, wpłynie na precyzyjne i szybkie wykonanie projektu. Firma na złożenie pełnej dokumentacji projektowej ma czas do 10 grudnia 2014r.
2014-07-14 10:34:10

Zmarł ks. dziekan Klaudiusz Kłaczka

Z żalem informujemy, że o poranku w niedzielę 13 lipca zmarł ks. dziekan Klaudiusz Kłaczka - proboszcz parafii Świętego Krzyża w Strzebiniu. Pogrzeb odbędzie się w środę 16 lipca o godz. 12:00. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w kościele pw. Świętego Krzyża w Strzebiniu, następnie Ksiądz zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym obok zmarłego ks. Jerzego Cedzicha. Ks. Klaudiusz Kłaczka urodził się 7 kwietnia 1962r. w Zbrosławicach, święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1987r. Do strzebińskiej parafii trafił w 1999 roku jako wikariusz i pełnił tę funkcję do 2001 roku. W ty samym roku objął funkcję proboszcza parafii Świętego Krzyża w Strzebiniu. W chwili śmierci miał 52 lata.
2014-07-11 12:39:18

Gmina z misją

Informujemy, że Gmina Koszęcin skorzystała z zaproszenia do udziału w konkursie „Gmina z misją” organizowanego przez firmę ABRYS przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest promocja podejmowanych przez gminy inicjatyw zmierzających do likwidacji niskiej emisji. Według aktualnego rankingu zgłoszonych gmin, dostępnego na stronie www.misja-emisja.pl, w kategorii gmin i miast do 50 tys. mieszkańców, Gmina Koszęcin plasuje się na III miejscu. Jednak w dalszym ciągu zdobywa punkty, co być może wpłynie na uzyskanie wyższego miejsca w rankingu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 30 września 2014r.
2014-07-11 11:48:02

Kolejny etap Programu Ograniczenia Emisji

Od 2009 roku Gmina Koszęcin realizuje Program Ograniczenia Emisji skierowany do mieszkańców gminy, chcących uzyskać dotację na zakup i montaż nowych kotłów, likwidując stare nieekologiczne źródło ciepła oraz na montaż kolektorów słonecznych, wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej. W roku 2013 Gmina Koszęcin zrealizowała IV, V i VI etap Programu Ograniczenia Emisji, na który pozyskała 440 942,72 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie poskutkowało montażem 33 sztuk ekologicznych kotłów oraz 32 szt. solarów. W chwili obecnej realizowany jest już VII etap POE, na który gmina otrzymała 115 500 zł pożyczki z WFOŚiGW. Z tej puli zamontowanych zostanie kolejnych 21 szt. ekologicznych kotłów, na które każdy inwestor może otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 500 zł. VII edycja Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Koszęcin będzie realizowana do 31.12.2014r. Chociaż zakres prac modernizacyjnych uzależniony jest od dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina Koszęcin będzie starać się o przyznanie kolejnych środków na realizację Programu Niskiej Emisji także w kolejnych latach. „W związku z bardzo dużym zainteresowaniem planujemy w latach następnych realizację kolejnych etapów Programu, który obejmie wnioskodawców z listy oczekujących na dofinansowanie. W przypadku otrzymania funduszy zostaną podjęte odpowiednie działania zmierzające do realizacji kolejnych inwestycji z uwzględnieniem, w miarę możliwości, wszelakich sugestii Wnioskodawców”- wyjaśnia Wójt Grzegorz Ziaja. Przypominamy, że program realizowany jest w oparciu o kolejność złożonych wniosków, biorąc pod uwagę zadeklarowany rok inwestycji. Dzięki realizacji POE promowane są efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła, które stają się coraz bardziej popularne i dostępne. Oprócz korzyści ekonomicznych Program znacznie przyczynia się do poprawy stanu powietrza i tym samym zwiększa atrakcyjność i polepsza wizerunek Gminy. (KI/MK)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony