Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-10-25 17:05:13

Nasi Seniorzy zawsze młodzi duchem

Jak co roku, w październiku wszyscy seniorzy obchodzili swoje święto. W naszej gminie także mieszkańcy starsi wiekiem - acz wciąż młodzi duchem, hucznie świętowali „Dzień Seniora”. Zarządy Kół Emerytów Rencistów i Inwalidów z Gminy Koszęcin dobrze o to zadbały. W tym roku Seniorzy z naszej gminy świętowali aż w trzech miejscach – Strzebiniu, Koszęcinie i Sadowie. Każdy z miejscowych Zarządów zorganizował dla członków kół uroczystą kolację w przyjemnej atmosferze. Wszędzie obchody zaczęły się podobnie, bo od Mszy Świętej w intencji żywych i zmarłych. Koszęcin świętował jako pierwszy – 10 października. Po części sakralnej, która miała miejsce w Kościele Św. Trójcy, Seniorzy udali się do restauracji „Roma” by rozpocząć biesiadę. Wśród zaproszonych gości był m.in.,: Ks. Prałat Tadeusz Fryc, Wójt Gminy Grzegorz Ziaja oraz Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek. Bawiono się do późnych godzin wieczornych przy świetnej muzyce i smacznym jedzeniu. Sołectwa Sadów i Strzebiń obchodziły dzień seniora w tym samym dniu – 17 października. Zaproszonym gościom udało się pogodzić obie imprezy, choć niewątpliwie chcieliby poświęcić więcej czasu na każdą z nich. Żwawi Emeryci z Sadowa po Mszy Świętej udali się do restauracji „Sadowianka” gdzie do godziny 20:00 wspólnie jedli, śpiewali i opowiadali rozbrajające żarty. Tutaj wśród gości honorowych poza naszym Wójtem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Aniołem nie zabrakło Sołtysa Sadowa – Pawła Przybyły oraz Ks. Proboszcza Krystiana Gajka. W pewnych kręgach krążą słuchy, że najhuczniej bawili się Seniorzy ze Strzebinia. Po Mszy udali się oni do miejscowego Domu Kultury, gdzie czekały dla nich występy uczniów Szkoły Podstawowej oraz tańce prawie do godziny 23:00, przy muzyce granej na żywo przez Janusza Sośnicę. U nich również nie brakowało pyszności na stołach i wspaniałych gości takich jak: Wójt Grzegorz Ziaja, Ksiądz Senior Rudolf Ber, Dyrektor Zespołu Szkół Krystyna Musiał, Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek oraz członkowie Zarządu Powiatowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
2013-10-23 12:35:18

COMENIUS REGIO SIMILAR YET DIFFERENT CUSTOMS AND TRADITIONS IN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY

NASZE KONKURSY Mimo, że projekt „SIMILAR YET DIFFERENT – CUSTOMS AND TRADITIONSIN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY” jest realizowany zaledwie od 5 miesięcy udało nam się przeprowadzić już trzy konkursy dla uczniów naszych szkół. Pierwszy z konkursów, na logo projektu, był przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Na konkurs wpłynęło aż 45 prac plastycznych, wyróżniono prace trzech uczennic z Gimnazjum Nr 1 w Koszęcinie: Ireny Koza, Aleksandry Skiba i Anety Stanchły. Jury nie wybrało logo projektu. Logo zaprojektował dla nas Pan Marcin Painta – artysta plastyk, nauczyciel Zespołu Szkół w Koszęcinie. W grudniu 2013 roku w Zespole Szkół w Strzebiniu odbył się Konkurs Gwary Śląskiej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Koszęcin. Zadaniem uczniów w konkursie było przedstawienie obyczaju śląskiego w gwarze oraz wyjaśnienie znaczenia śląskich wyrazów i zwrotów. Laureatami konkursu zostali: Anna Kupny - uczennica Szkoły Podstawowej w Koszęcinie ( I miejsce), Joanna Szczygieł - uczennica Szkoły Podstawowej w Sadowie ( II miejsce) oraz Paweł Kandzia – uczeń Szkoły Podstawowej w Koszęcinie (III miejsce). Nauczyciele Zespołu Szkół w Strzebiniu zorganizowali także konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową dla uczniów wszystkich szkół w Gminie Koszęcin. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło na niego aż 96 prac plastycznych. W poszczególnych kategoriach wiekowych laureatami konkursu zostali: I kategoria wiekowa – klasy I-III 1 miejsce: Monika Feliks, kl.II SP w Strzebiniu, 2 miejsce: Natalia Kotwin, kl.II SP w Rusinowicach, 3 miejsce: Maria Król, kl.II SP w Sadowie. II kategoria wiekowa – klasy IV-VI 1 miejsce: Kamila Kokot, kl. IV SP w Sadowie, 2 miejsce: Iwona Plaza, kl.VI SP w Strzebiniu, 3 miejsce: Agnieszka Neuman, kl.VI SP w Sadowie. III kategoria wiekowa – gimnazja 1 miejsce: Aleksandra Feliks, kl.III Gimnazjum w Strzebiniu, 2 miejsce: Aleksandra Skiba, kl.II Gimnazjum w Koszęcinie, 3 miejsce: Mateusz Flakus, kl.II Gimnazjum w Strzebiniu. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów wymaga od nauczycieli wiele pracy, dlatego składamy podziękowania organizatorom konkursów: Paniom : Krystynie Opiełka-Szmidt, Ewelinie Imiołczyk, Justynie Rakoczy-Piontkowskiej, Panu Marcinowi Painta oraz wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursach lub w jakikolwiek inny sposób pomagali w ich realizacji. KOORDYNATOR PROJEKTU EWA BRODOWY Druga wizyta w Koszęcinie W dniach od 24 do 28 lipca br. po raz kolejny gościła w Koszęcinie delegacja z bułgarskiego miasta Kazanlak, współpracującego z Gminą Koszęcin w ramach Projektu: „ Podobni, a jednak różni . Zwyczaje i tradycje w kształtowaniu tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej”. Głównym celem pobytu delegacji był udział w „Święcie Chleba” organizowanym przez Partnera Projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebin, ale także poznanie regionu , kultury i zwyczajów śląskich. Wizyty gości z Bułgarii są doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń dotyczących edukacji dzieci i młodzieży, ale także do wymiany spostrzeżeń na temat różnych aspektów życia w Polsce i Bułgarii. Panie goszczące w Koszęcinie twierdziły, że w ich mieście nie spotyka się ludzi tak bardzo zaangażowanych w działalność społeczną, jak członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Strzebiń, co więcej, inicjatywy oddolne zdarzają się bardzo rzadko i niewielu młodych ludzi chce angażować się w przedsięwzięcia prospołeczne. Silniejsze niż w naszej gminie jest natomiast przywiązanie do tradycji ludowej, przy każdej okazji zakłada się i nosi tradycyjne stroje ludowe, kultywowane są tradycje rękodzielnicze. Podczas „Święta Chleba” oprócz pokazu przygotowywania bułgarskiej „BANICY”, przeprowadzono także , finansowane ze środków projektu, pokazy, wystawy i warsztaty: sianotwórstwa, robótek ręcznych oraz kowalstwa. Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników „Święta Chleba”.Tak wiele osób pytało także o przepis na „banicę’, że postanowiliśmy, wbrew naszym wcześniejszym planom, do zamieszczania go w książce kucharskiej, która powstanie jako produkt końcowy projektu. Koordynator projektu Ewa Brodowy POKAZ KOWALSTWA POKAZ PRZYGOTOWYWANIA „BANICY” PODCZAS ŚWIETA CHLEBA W STRZEBINIU POKAZ PRZYGOTOWYWANIA „BANICY” PODCZAS ŚWIETA CHLEBA W STRZEBINIU SPOTKANIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUSINOWICACH STOISKO Z BULGARSKIMI POTRAWAMI I PRODUKTAMI WIZYTA W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM W CHORZOWIE WIZYTA W MUZEUM REGIONALNYM PANA JANA MYRCIKA W KOSZĘCINIE WIZYTA W OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MLODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RUSINOWICACH WYSTAWA I WARSZTATY SIANOTWÓRSTWA WYSTAWA ROBÓTEK RĘCZNYCH, WARSZTATY ROBIENIA NA DRUTACH ZWIEDZANIE ODRESTAUROWANEJ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH SIEDZIBY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” W KOSZĘCINIE Warsztaty w ramach projektu: Projekt : „SIMILAR YET DIFFERENT – CUSTOMS AND TRADITIONSIN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY” ma na celu przypomnienie uczniom naszych szkół, a także mieszkańcom gminy o dawnych zwyczajach, tradycjach, obrzędach, a także legendach i historii związanych z gminą i regionem. Spośród przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się różnego typu warsztaty prowadzone w szkołach.. Cykl niezwykle ciekawych zajęć dotyczących dawnych śląskich zwyczajów zainicjowano w szkołach podstawowych w Koszęcinie i Strzebiniu. Zajęcia prowadzi znany śląski pisarz – Pan Marek Szołtysek. Pierwsze zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas I – III i dotyczyły między innymi dawnych śląskich zabawek. Wśród warsztatów dla dorosłych najciekawsze okazały się warsztaty kulinarne prowadzone przez Remigiusza Rączkę – cenionego śląskiego kucharza. W czasie warsztatów goście z Bułgarii przygotowywali polskie potrawy świąteczne, natomiast grupa polska przygotowywała świąteczne potrawy bułgarskie. W czerwcu 2014 roku przeprowadzono także warsztaty wyplatania koszy dla młodzieży Gimnazjum nr 2 w Strzebiniu. Podczas „Święta Chleba” organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń zorganizowano warsztaty i wystawy sianotwórstwa oraz robótek ręcznych, a także pokaz kowalstwa. Goszcząca w naszej gminie delegacja z Kazanlak przeprowadziła również pokaz robienia „BANICY”- bardzo popularnego w Bułgarii rodzaju pieczywa WARSZTATY KULINARNE W STRZEBINIU WARSTATY DOTYCZĄCE DAWNYCH ŚLĄSKICH TRADYCJI I ZABAWEK WARSZTATY WIKLINIARSKIE „PODOBNI ,ALE RÓŻNI” Miło nam poinformować, że Gmina Koszęcin po raz drugi otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Regio. Tym razem projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Kazanlak w Bułgarii. Partnerami projektu po stronie polskiej są: Gmina Koszęcin/Zespól Obsługi Placówek Oświatowych, Zespól Szkół w Koszęcinie, Zespół Szkół w Strzebiniu oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebin. Po stronie bułgarskiej Partnerami projektu są: Gmina Kazanlak, Szkoła w Kazanlak oraz Stowarzyszenie pracujące na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.Tytuł projektu brzmi:„SIMILAR YET DIFFERENT – CUSTOMS AND TRADITIONSIN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY”Głównym celem projektu jest uchronienie od zapomnienia starych tradycji, zwyczajów i przypomnienie ich młodemu pokoleniu, które w dobie globalizacji zatraca swoja przynależność regionalną. Kolejnym celem jest poznanie tradycji i zwyczajów partnera bułgarskiego, znalezienie wspólnych korzeni europejskich , a jednocześnie uświadomienie sobie różnic czyli własnej niepowtarzalności kulturowej .Trzecim celem jest wymiana doświadczeń w zakresie nauczania i zarządzania gminami oraz podniesienie jakości współpracy pomiędzy instytucjami na szczeblu lokalnym. Na zakończenie realizacji projektu chcemy wydać publikację, w której porównamy różnego rodzaju zwyczaje i obrzędy w Polsce i Bułgarii, spróbujemy dokonać analizy przyczyn odchodzenia młodego pokolenia od tradycji, wydamy także książkę kucharską z tradycyjnymi potrawami polskimi ( śląskimi) i bułgarskimi. W ramach projektu, podobnie jak w projekcie ze szwedzką Gminą Bracke, partnerzy z Gminy Kazanlak będą gościli kilkakrotnie w Gminie Koszęcin, natomiast przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie odwiedzą Gminę Kazanlak. Pierwsza wizyta w Bułgarii już za nami. Odbyła się w dniach od 10 do 15 października br. Partnerzy bułgarscy zachwycili nas swoją gościnnością i życzliwością oraz starannością w przygotowywaniu działań projektowych. Założenia projektu i nasza wizyta w Kazanlak zostały szeroko omówione i pokazane w lokalnej telewizji, radiu i prasie (linki do artykułów w bułgarskiej prasie można znaleźć na stronie Gminy Koszęcin ).Już podczas pierwszej wizycie w Kazanlak zauważyliśmy, że Bułgarzy o wiele bardziej kultywują swoje tradycje i obrzędy ludowe niż Polacy i dbają o to, by tradycja była ciągle żywa. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny : 343210819 lub mailowy: ewabrodowy@wp.pl Koordynator projektu Ewa Brodowy PRODUKTY FINALNE PROJEKTU COMENIUS REGIO SIMILAR YET DIFFERENT CUSTOMS AND TRADITIONS IN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY
2013-10-23 06:19:58

WÓJT GMINY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W RUSINOWICACH (STARA SZKOŁA).

WÓJT GMINY KOSZĘCIN o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Rusinowicach przy ulicy 1 Maja 26, działka nr 414/7, KW CZ1L/00039436/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, o powierzchni 0,0681ha wraz z budynkiem piętrowym dawnej szkoły o powierzchni użytkowej 146,39m2. Termin przetargu i miejsce przetargu: 02.12.2013r., godz. 10.00, Urząd Gminy Koszęcin. Wadium: 10.000zł płatne do dnia 27.11.2013r. Cena wywoławcza – 89.244,40zł brutto. Dane dot. przetargu można uzyskać: na stronie internetowej www.koszecin.pl, w Urzędzie Gminy Koszęcin - tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji Publicznej - lub pod nr telefonu: 34 357 61 00. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Rusinowicach przy ulicy 1 Maja 26, działka nr 414/7, KW CZ1L/00039436/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, o powierzchni 0,0681ha wraz z budynkiem piętrowym dawnej szkoły o powierzchni użytkowej 146,39m2. Termin przetargu i miejsce przetargu: 02.12.2013r., godz. 10.00, Urząd Gminy Koszęcin. Wadium: 10.000zł płatne do dnia 27.11.2013r. Cena wywoławcza – 89.244,40zł brutto. Dane dot. przetargu można uzyskać: na stronie internetowej www.koszecin.pl, w Urzędzie Gminy Koszęcin - tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji Publicznej - lub pod nr telefonu: 34 357 61 00. Informacja w BIP (kliknij...) ..
2013-10-17 17:35:29

Zawodowy teatr, profesjonalni aktorzy, trzymająca w napięciu historia...

… to tylko nieliczne z określeń jakich możemy użyć w stosunku do spektaklu „Zbrodnia” w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska Białej. Dzięki projektowi „Teatr Polski – jedziemy z teatrem” będziemy mogli zobaczyć tę sztukę i u nas. Już 13 listopada o godz. 18.00 „Zbrodnia” zagości na scenie Domu Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie. Wciągający scenariusz spektaklu został oparty na motywach opowiadania „Zbrodnia z premedytacją” Witolda Gombrowicza. „Zbrodnia” - luźno nawiązująca do opowiadania tego wybitnego twórcy, ukazuje odbiorcy kryminał z perspektywy krzywego zwierciadła. Spektakl ten, bazując na gombrowiczowskiej wizji świata, wyłamuje się wszelakim stereotypom, szokuje i zastanawia. To jeden ze spektakli, na który każdy koneser sztuki, nie tylko teatralnej ale i jako takiej, powinien się wybrać. Sztuka zbiera wyśmienite recenzje w każdym z miast w którym jest odgrywana. Możliwość zobaczenia „Zbrodni” w koszęcińskim Domu Kultury to niepowtarzalna okazja. Spektakl jest odgrywany w wybranych miejscowościach tylko jeden raz, w ramach promocji sztuki teatralnej. Dzięki temu bilety można kupić za bardzo niewielkie pieniądze: 10 zł bilet ulgowy przeznaczony dla uczniów i studentów, 15 zł bilet normalny. Przedsprzedaż odbywa się w biurze Domu Kulty w Koszęcinie, w godz. 8.00 – 21.00 od pon.-pt. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod nr tel.: 34 3576 104. Na propozycji spektaklu nie koniec atrakcji. Trupa aktorska oferuje też warsztaty teatralne przygotowujące do odbioru sztuki. O godz. 16.00 w dniu spektaklu osoby wcześniej zapisane do grup, będą mogły wziąć udział w projekcie pt.: „Rodzinne sekrety”. Warsztaty poprzez zabawę, działania aktorskie i improwizację będą miały na celu \"rozgrzać\" wrażliwość i wyobraźnię widzów, którzy dzięki temu będą mogli w pełni odebrać wielokrotnie nagradzane przedstawienie Teatru Polskiego \"Zbrodnia\". Zapraszamy! (KI)
2013-10-15 17:14:36

Podatek nie wzrośnie

Właściciele nieruchomości z naszej gminy nie muszą się obawiać. Stawka podatku od nieruchomości nie pójdzie w górę. Z taką propozycją wyszedł wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja, na posiedzeniu Rady Gminy z dnia 8 października. Swoje stanowisko umotywował nadmiernym obciążeniem podatkowym mieszkańców naszej gminy. Szczególny nacisk postawił na wzrost kosztów związany z niedawno wprowadzoną ustawą śmieciową. Zaznaczył, że w tym wypadku zwiększanie kolejnych opłat związanych z nieruchomościami byłoby nieodpowiednie. Przewodniczący Komisji Budżetowej Henryk Nowakowski oraz członkowie Rady Gminy jednogłośnie przychylili się do tej propozycji. Dzięki uchwalonej decyzji, w 2014 roku wysokość stawek podatku od nieruchomości pozostanie na poziomie z roku 2013. (KI)
2013-10-15 17:12:03

Apel do mieszkańców Gminy Koszęcin

Właściciele terenów trawiastych, po podsuszeniu ściętej trawy spalają ją aby pozbyć się odpadu. Ustawa o ochronie środowiska zabrania tego typu praktyk. Podczas spalania traw oraz innych odpadów, wydzielają się toksyny m.in. dioksyny. Oddychanie dymami z obecnymi w nich dioksynami, może wywołać u ludzi schorzenia nowotworowe. W samym powiecie lublinieckim, według danych Centrum Onkologii w Gliwicach w każdym roku notuje się około 250 nowych zachorowań nowotworowych. Zwracamy się do mieszkańców aby zaprzestali spalania traw i innych odpadów. Trawy i odpady organiczne można kompostować. Proces kompostowania przyspiesza dodatek wapna lub dolomitu. Podpisali:Profesor Jerzy CibaWójt Gminy Koszęcin Grzegorz ZiajaPrzewodniczący Rady Gminy Michał AniołCzłonkowie Komisji Ochrony Środowiska
2013-10-08 18:39:48

Biega cała Polska, biegamy i my

Od lat propagowana akcja \"Polska Biega\" zyskała na popularności również w naszej gminie. W zeszłą sobotę 96 śmiałków z Gminy Koszęcin i jej okolic podjęło się pokonania dystansu 3333 metrów. Trasa obejmowała teren GOSiR\'u Koszęcin oraz malowniczej ścieżki pieszo – rowerowej „Klepaczka”. Najpiękniejsze w tym biegu jest to, że może w nim wziąć udział każdy, niezależnie od płci, wieku czy kondycji fizycznej. I u nas nie zabrakło różnorodności. Ramię w ramię biegły dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze. Wśród biegnących pojawił się m.in. wójt Grzegorz Ziaja wraz z żoną i dzieckiem. Każdy mógł pokonać trasę swoim tempem, wśród uczestników nie zabrakło też fanów bardzo popularnego marszu z kijkami. Akcja „Polska Biega” to w końcu nie wyścig. Każdy z uczestników biegu jest tu swego rodzaju zwycięzcą. Nie ma tu też nagród, a jedynym celem nie jest meta, tylko promocja zdrowego stylu życia. O bezpieczeństwo biegaczy zadbała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Koszęcina, fundując dla każdego koszulki z odblaskami. Przy mecie na uczestników czekały gorąco kibicujące rodziny oraz butelki wody mineralnej, ufundowane przez Panią Fokczyńską. Sportową imprezę poprowadził Radny Zbigniew Senów. Za zorganizowanie w naszej gminie akcji „Polska Biega”, należy dziękować dyrektorowi GOSiR Koszęcin - Kazimierzowi Wierzbickiemu.(KI)
2013-10-04 17:06:42

„GAUDEAMUS IGITUR”

2 października koszęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki. To już inauguracja 8. semestru działalności naszego Koszęcińskiego UTW… Tym razem ubogacił ją wernisaż wystawy obrazów i wykład p. Anny Przewłockiej z Częstochowy na temat: „Impresjonizm i neoimpresjonizm jako podwaliny współczesnego malarstwa”. Barwnym elementem był także występ zespołu tanecznego „Chochliki” działającego przy naszym Domu Kultury i projekcja filmów ukazujących ciekawe inicjatywy i działalność seniorów w różnych miejscach w Polsce. Obecni na uroczystości studenci przyjęli życzenia i gratulacje od Wójta Gminy Koszęcin – Grzegorz Ziai, Dyr. Domu Kultury – Renaty Pyrek i obecnych gości. A na zakończenie – miłe powakacyjne spotkanie przy kawie i możliwość podziwiania pięknych pejzaży na obrazach Malarki i Prelegentki – p. Anny Przewłockiej. Teresa Kołodziej Fot.: Mariusz Kasprzak
2013-10-04 17:03:18

Odpust z przytupem

Jak co roku w ostatnią niedzielę września w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Rusinowicach odbył się odpust ku czci Św. Michała Archanioła. Organizatorzy jak zwykle zadbali o różnorodność atrakcji, które już od wielu lat są wizytówką Ośrodka. Nawet odpustowa Msza Święta była niezwykła. O jej wyjątkowości stanowiła towarzysząca liturgii muzyka zespołu „Oktawa Św. Antoniego” z Gliwic. Całość Mszy Świętej poprowadził biskup Jan Wieczorek. Po modlitwie nadszedł czas wspólnego świętowania. O godz. 15:00 ks. Franciszek Balion wraz z biskupem J. Wieczorkiem oficjalnie otworzyli imprezę i zaprosili wszystkich zebranych gości do zabawy. Trzeba przyznać, że zabawa rozpoczęła się naprawdę hucznie. Jako pierwsi na scenie pojawili się bębniarze z zespołu „Tornado”. Stukot bębnów okazał się być świetnym sposobem na rozruszanie publiczności i rozgrzewkę przed kolejną atrakcją. Tuż po występie wyśmienitych bębniarzy na scenie pojawiły się mistrzynie Polski i świata w tańcu irlandzkim. Zespół „Salake” z Gliwic działa już od 20 lat i doprawdy ma się czym pochwalić. Ich energetyzujący występ był istnym mistrzostwem świata. Nie sposób było usiedzieć na miejscu. Publiczność wspaniale się bawiła, entuzjastycznie wtórując tancerkom, klaszcząc i naśladując ich kroki. To jednak dopiero początek atrakcji jakich można było doświadczyć podczas Odpustu w Ośrodku Rehabilitacyjnym. Zaraz po zespole „Salake” na scenie pojawiła się największa gwiazda – wychowankowie Ośrodka wraz ze swoimi rodzicami. Wystąpili oni w króciutkim, acz prześmiesznym przedstawieniu pt.: „Królewna Śnieżka po śląsku”. Dalsza część programu była dosłownie czarująca. Do zabawiania publiczności przystąpił znamienity iluzjonista, zwany Andrzejem Czarodziejem. Wieczorem wystąpił Jacek Silski. Później publiczność miała okazję rozgrzać parkiet do czerwoności, przy latynoskich rytmach Edi\'ego Sanchez\'a. Zabawę zakończył wielki wybuch, czyli innymi słowy pokaz pirotechniczny. (KI) Fot.: Tomasz Pawluk
2013-09-25 08:45:22

Pamiętamy o ludziach wielkich duchem

W minioną niedzielę, w Strzebiniu miało miejsce oficjalne otwarcie alei im. Siostry Anieli Gertrudy Smoły. Alejka znajduje się przy Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzebiniu, od strony ul. Piaskowej. Na uroczystości poprzedzającej niedzielną Sumę stawiło się wielu wspaniałych gości. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli naszych władz samorządowych: wójta Grzegorza Ziaji z małżonką, sołtysa wsi Strzebiń Jana Macioszka wraz z rodziną oraz członków Rady Gminy. Na uroczystości stawiły się także serdeczne przyjaciółki Ś.P. Siostry Anieli, służące wraz z nią w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek. Uroczystego odsłonięcia oraz poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci S. Anieli Smoły dokonał Ks. Proboszcz Klaudiusz Kłaczka. Warto wspomnieć, że uroczystość zbiegła się czasowo nie tylko z pierwszą rocznicą śmierci Ś.P. Siostry Anieli, ale także z obchodzona w parafii niedziela powołaniową. Podczas kazania Ks. Franciszek Koenig mówił - „To nie przypadek, że w tym dniu, w którym wspominamy imię naszej Siostry Anieli, obchodzimy również Niedzielę Powołań w naszej parafii. Siostrze Anieli zawsze bardzo zależało na tym aby w naszej miejscowości było ich jak najwięcej.” Siostra Aniela Gertruda Smoła urodziła się 1916 roku w Strzebinu. Była ósmym dzieckiem w rodzinie. Na życie zakonne zdecydowała się mając 19 lat. Podczas wojny pracowała jako pielęgniarka w niemieckim szpitalu wojskowym przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach. To tam w bardzo trudnych warunkach Siostra Aniela przygotowywała się do profesji wieczystej. W 1943 roku zachorowała na gruźlicę. Nikt nie wie jakim cudem udało się jej wyzdrowieć. Sama Siostra Aniela mówiła, że „Łaskę tę wyprosiła u Swego Syna Maryja - Ona zawsze jest ze mną”. 24 lipca 1943 r. złożyła profesję wieczystą. Miała 27 lat. Rozpoczęła lata posługi sekretarki w domu prowincjalnym w Panewnikach. W 1957 r. Siostra Aniela została mistrzynią nowicjatu. Pełniła tę posługę przez 7 lat. Po tym, w 1964 roku dekretem Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego zostaje mianowana matką prowincjalną w Panewnikach. Pełniła tę posługę aż 10 lat. W 1977 r. w Rzymie powstaje nowa placówka. Siostra Aniela udała się tam i spędziła 6 lat. Była w Rzymie podczas wyboru kard. Wojtyły na papieża. W 1983 r. kapituła generalna wybrała Siostrę Anielę matką generalną Zgromadzenia Służebniczek Śląskich. Dopiero w 1995 r. Matka złożyła ten urząd. W tym czasie wizytowała domy w Polsce, Francji, Kamerunie, Kanadzie. Siostra Aniela Gertruda Smoła zmarła 13 sierpnia 2012 roku w Domu Generalnym we Wrocławiu, mając 97 lat. Pogrzeb odbył się w 75. rocznicę jej Ślubów Zakonnych. (KI) Fot.: Leonard Kopeć

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony