Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-10-31 11:48:16

Medal za naukę, która poszła w las

A dokładnie za naukę o lesie i wielu innych aspektach przyrody. Wyróżnienie Czesława Tyrola „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” wzbudziło pośród pedagogów nie lada sensację. A to ze względu na to, że dobrze wszystkim znany pan Tyrol pozornie z edukacją ma niewiele wspólnego, gdyż jest leśnikiem. Nic bardziej mylnego. Na wyróżnienie zasłużył, swoim zaangażowaniem w szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, oraz niezwykłym darem jej przekazywania. Wręczenie medalu miało miejsce 17 października w katowickim Urzędzie Wojewódzkim. Wyróżnienie przypieczętowane przez Minister Szumilas odebrał m.in. w towarzystwie wnuczki Sylwii. Czesław Tyrol będący Radnym Gminy Koszęcin od 1998 roku oraz pracownikiem Nadleśnictwa Koszęcin, od wielu lat bardzo aktywnie działa jako animator i propagator wiedzy przyrodniczej. Przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim w Częstochowie, od 2003 roku organizuje serię konkursów przyrodniczo – łowieckich na terenie niemal całego Śląska. Znany jest także z rozlicznych pogadanek i wykładów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi je w każdej szkole naszej gminy, wielu poza nią oraz w ramach koszęcińskiego i lublinieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas tych spotkań pan Czesław Tyrol szerzy wiedzę z zakresu walorów przyrodniczych regionu Śląska, promuje ekologiczny styl życia, oraz uczy jak dbać i chronić środowisko naturalne. Niesamowita wiedza w tym zakresie oraz rzadka umiejętność jej ciekawego przekazywania sprawiają, że słuchacze, niezależnie od wieku, chcą dowiadywać się coraz więcej. Od 2000 roku pan Tyrol jest organizatorem tzw. zjazdów ornitologicznych, z których kolejny odbędzie się wiosna przyszłego roku. Panel edukacyjny współtworzony z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, odbywa się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie i cieszy się sporą popularnością. Uczestniczą w nim głównie dzieci i młodzież, pragnące uczyć się o ciekawych gatunkach ptaków i ich zwyczajach. Pośród wielu zajęć warsztatowych i praktycznych najpopularniejsza jest nauka naśladowania ptasich odgłosów, którą pan Tyrol opanował do perfekcji. Na pytanie dlaczego zajęcia przyrodnicze prowadzone przez niego, cieszą się takim zainteresowaniem, odpowiada skromnie: „Nie wiem. Może to przez to, że nie uznaję przekazywania samej teorii za pomoc prezentacji multimedialnych? Na żadnej z prowadzonych przez siebie prelekcji nie użyłem laptopa. Zabieram swoje zbiory i je pokazuję. Uważam, że nauka musi się wiązać z przyjemnością. Dlatego kiedy mam okazję zabieram grupę do lasu, omijam wyznaczone szlaki i pokazuję piękno przyrody”. Zbiory pana Tyrola są imponujące. Posiada kilkadziesiąt gatunków wypchanych ptaków i innych zwierząt oraz niezliczoną ilość skamieniałości. „Wiele ptaków z mojej kolekcji znalazłem sam lub otrzymałem w prezencie. Jednak najwięcej ciekawego ptactwa przynoszą mi ludzie. Gdy komuś się wydaje, że odkrył nowy gatunek od razu przynosi go do mnie.” - mówi - „Kilka lat temu miała miejsce ciekawa sytuacja. Na polu znaleziono rannego Sępa Płowego. Przywieziono go do mnie. Okazało się, że ptak pochodził z Chorwacji i jest jednym z trzech w Europie. Pomieszkał u mnie trochę, bardzo szybko się zasymilował z pozostałymi ptakami, a kiedy wydobrzał trafił do chorzowskiego ZOO”. Czesław Tyrol miłość do przyrody ma we krwi. W pewnym sensie kontynuuje on dzieło swojego ojca, który skutecznie rozkochał wszystkie swoje dzieci w pięknie przyrody. Wczesna edukacja pana Tyrola polegała na spacerach po lesie, gdzie wraz z rodzeństwem uczyli się nazw gatunków i ich specyfikacji. Ich jedyną pomocą naukową był klaser z nieprecyzyjnymi rysunkami zwierząt i roślin. Wspomina również spotkania przy leśnym ognisku, podczas których słuchali z zaciekawieniem przyrodniczych historii. Do dnia dzisiejszego pan Czesław korzysta z z ponad 400 stron notatek, sporządzonych przez niego i jego ojca na podstawie posiadanych informacji, obserwacji i wiedzy własnej. Do tej pory efektem jego wiedzy, bezustannie pogłębianej przez współpracę z badaczami z Zakładu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego i Uniwersytetu Opolskiego, są dwie autorskie publikacje pt.: „W leśnej dolinie Małej Panwi” i „Tradycje Łowieckie w Kole Łowieckim \'Dąbrowa\'”. Udzielał także konsultacji merytorycznych przy powstaniu książek: „Płazy i Gady Górnego Śląska” oraz „Najstarsze drzewa na Górnym Śląsku”. Swego czasu publikował ciekawe artykuły na łamach tygodnika „Gwarek” oraz miesięcznika „Trybuna Leśna”. Pomysłom pana Czesława Tyrola nie ma końca. W dalszym ciągu pragnie propagować wiedzę o przyrodzie Górnego Ślaska, ze szczególnym naciskiem na naszą Gminę Koszęcin. Poza przyrodą interesuje się też historią naszego regionu, co skutecznie udowodnił odtwarzając, na podstawie 400-letniego poematu Walentego Roździeńskiego „Officina Ferraria”, tzw. wioskę kuźniczą. Od 1995 roku jest ona corocznie prezentowana na „Święcie Ślaska”. Dzięki swojemu nie gasnącemu zapałowi i różnorodności entuzjastycznie realizowanych projektów, otrzymał on należne mu odznaczenie. Serdecznie gratulujemy panu Tyrolowi i życzymy by w dalszym ciągu, tak skutecznie krzewił wiedzę przyrodniczą i potrzebę dbałości o nasz, jakże obfity, ekosystem. (Karolina Imiolska)
2013-10-31 11:06:09

„Modelowa” rodzina

Tydzień temu, 25 października koło modelarskie „Broń i barwa” obchodziło swoje 10-lecie. Obchody jubileuszu odbyły się w Klubie pod Sceną przy Domu Kultury w Koszęcinie i były połączone z wystawa niezliczonej liczby modeli stworzonych rękoma naszych koszęcińskich modelarzy. Przy jubileuszowej kawie zasiadło grono modelarzy, sponsorów i osób które pomagają przy prowadzeniu Koła. Wśród zaproszonych gości pojawił się nasz wójt Grzegorz Ziaja, który otrzymał podziękowanie za wsparcie przy prowadzeniu Koła oraz pamiątkowy model samolotu. Państwo Koza prowadzący koszęcińskie koło modelarskie nie zapomnieli też o innych osobach, które okazały im pomoc, przygotowując imienne podziękowanie dla każdego z osobna. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się przede wszystkim sponsorzy, umożliwiający im zakup nagród na organizowane przez nich konkursy modelarskie. Na podziękowanie zasłużyła też dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek, która udostępnia modelarzom sale. Gest ten został odwzajemniony ze strony dyrekcji i pracowników Domu Kultury. Państwo Koza, w podzięce za lata przyjemnej współpracy otrzymali od Domu Kultury prezent dla całej rodziny. Warto zaznaczyć, że koło „Barwa i broń” to swego rodzaju „rodzinny interes”. W jego działalność angażuje się cała rodzina. Pan Krzysztof Koza spełnia role instruktora, pani Izabela zajmuje się sprawami organizacyjnymi (choć sama też czasem coś sklei), a ich dwójka dzieci – Piotrek i Irena są zapalonymi modelarzami. Wykonane przez nich prace są stawiane na podium w właściwie każdym konkursie w którym biorą udział. Zdobywają nagrody na polskich i zagranicznych zawodach. Dzięki temu, podążając za pasją, rodzina Koza zwiedziła spory kawałek Europy. Choć nie lubią się chwalić, ich zaangażowanie jest godne podziwu. Zajęcia dla młodych, koszęcińskich modelarzy i wszystkie inne działania są przez nich prowadzone zupełnie charytatywnie. Kiedy pan Krzysztof odkrył kółko modelarskie w 2004 roku, postanowił zarazić swoim hobby cała rodzinę. Koło powstało w 2003 roku z inicjatywy uczniów Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie. Spotkała się ona z aprobatą dyrektora Adama Małyski. Od tego momentu rolę instruktora podjął nauczyciel historii Jacek Chudziński. W 2004 roku powstała modelarnia w koszęcińskim Domu Kultury. Działalność koła była sponsorowana przez Radę Rodziców. Dzięki temu można było zakupić sprzęt niezbędny do sklejania modeli. W 2005 roku Krzysztof Koza przejął rolę głównego instruktora i zaangażował w „sklejanie” cała rodzinę. W 2006 roku rozpoczął się remont w Domu Kultury co poskutkowało czasowym zlikwidowaniem modelarni. Od tego momentu Państwo Koza gościli chętnych uczniów w swoim domu. Sytuacja trwała do 2013 roku, kiedy w DK udało się znaleźć pomieszczenie na nowa modelarnię. Do tego czasu modelarze zasilający koło „Broń i barwa” odnosili niezliczone sukcesy na całym świecie. Prace Państwa Koza gościły na wielu znakomitych wystawach i otrzymywały wysokie noty. W związku z najwyższą jakością ich prac, zaangażowaniem i chęcią rozpropagowania działalności modelarskiej, podejmują czynną współpracę z International Plastic Modellers Society Polska oraz IPMS Silesia. Udzielają się również w Częstochowskim Towarzystwie Modelarskim. Dzięki temu wzajemnie się wspierają z innymi modelarzami. Lista ich osiągnięć i nagrodzonych modeli jest tak długa, że nie sposób wybrać z niej najważniejsze osiągnięcia. Jednymi z najświeższych wyróżnień są: 1i 2 miejsce w Częstochowie 2013r, 3 miejsce w Beskid Model Czechy 2013r., dwa 2gie miejsca w Koprivnicy (Czechy) 2013r., 3 miejsce w Łasku 2013r. oraz Lwi Pazur oraz najlepszy model wielopłatowy w Kielcach 2013r. Ilość sukcesów rośnie z tygodnia na tydzień, dlatego życzymy Państwu Koza oraz wszystkim koszęcińskim modelarzom kolejnych zwycięstw, satysfakcji i przyjemności z rozwijania swoich pasji. (KI) Fot.: Mariusz Kasprzak
2013-10-29 14:01:26

Informacja

Od akcesji do 15 października 2013 r. na wsparcie rynku produktów pszczelich przekazano z Agencji Rynku Rolnego 144,4 min zł. Co roku, w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich\" ARR udziela wsparcia finansowego dla szeregu projektów realizowanych przez związki i spółdzielnie pszczelarskie, stowarzyszenia, zrzeszenia i grupy producenckie obejmujące pszczelarzy Pomoc udzielana w ramach tego programu ma na celu poprawę jakości miodu oraz wzmocnienie poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich. Agencja w 2013 r. rozliczyła 344 umowy zawarte z podmiotami uprawnionymi na realizację działań na rynku produktów pszczelich, wypłacając 19,009 min zł. Największym dofinansowaniem objęte były działania na rzecz kontroli warrozy, odbudowy pogłowia rodzin pszczelich oraz zakupu sprzętu pszczelarskiego. W sezonie 2013/2014 dofinansowaniem ARR zostaną objęte następujące działania: zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, środków warrozobójczych, lawet do przewozu uli, urządzeń laboratoryjnych, przeprowadzanie szkoleń, wdrażanie programów badawczych, wykonanie analiz jakości miodu oraz produkcjia filmu edukacyjno - instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozobójczych. Zapraszamy do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2013/2014 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich\' w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 r. Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich\" oraz szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel (22) 661-71-99, 661-73-16 w Oddziałach Terenowych ARR na stronie internetowej www.arr.gov.pl Iwona Ciechan Rzecznik Prasowy Agencja Rynku Rolnego
2013-10-25 17:07:50

XXI i ostatnie "Spotkanie z Historia i Kulturą "

Dnia 19 października 2013 roku w sali bankietowej koszęcińskiego Domu Kultury odbyło się Spotkanie z Kulturą i Historią. Było to ostatnie spotkanie z autorskiej serii Jana Myrcika. Na poprzednich spotkaniach poruszane były tematy z różnych dziedzin życia społeczno-kulturalnego i dotyczące uwarunkowań historycznych Koszęcina i Gminy. Pojawiało się także wiele ważnych tematów przygotowanych przez znanych naukowców ze śląskich ośrodków akademickich. Wszystkie Spotkania były bardzo starannie przygotowane, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej, w towarzystwie doborowej elity prelegentów, oprawy muzycznej oraz rozmaitych wystaw. Spotkania te były zawsze niezwykle nastrojowe. Nastrój spotkań był zawsze uroczysty. Wykładowcy, muzycy i słuchacze, pięknie nakryte stoły a na nich świece, kwiaty, kawa i słodkości, potęgowały ich niepowtarzalny klimat. Ostatnie Spotkanie miało dwa zasadnicze punkty. Pierwszym z nich była promocja książki J. Myrcika pt. Gmina Koszęcin i jej patron Walenty Roździeński. Kolejnym i zasadniczym był wykład Jana Myrcika zatytułowany: Saga Rodu Hohenlohe-Ingelfingen . Prowadząca Spotkanie Renata Pyrek, po krótkim przerywniku muzycznym w wykonaniu Brunona Czaji, powitała gości i udzieliła głosu p. dr Annie Korzekwa-Wojtal – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie, a także autorce „Posłowia” w książce J. Myrcika. Omówiła ona szczegółowo tekst i walory estetyczne tej znakomitej publikacji. Książka jest w pewnej mierze pokłosiem Roku W. Roździeńskiego i dotyczy – zgodnie z programem „Roku W. Roździeńskiego - autora „Officiny Ferraria” i jego dzieła. Książka jest także w pewnej mierze opisem monograficznym Gminy Koszęcin. Możemy w niej znaleźć informacje o historii Koszęcina jako gminy i miejscowości, o jej właścicielach, życiu społeczno – kulturalnym, dziejach oświaty i służby zdrowia, oraz o panujących na ziemi koszęcińskiej rodach Kochcickich oraz Hohenlohe – Ingelfingen. Publikację wzbogacono 90 zdjęciami, które ukazują zarówno ludzi, jak i uroki gminy Koszęcin. Po wyczerpującym wstępie dr. Anny korzekwy – Wojtal głos zabrał pan Jan Myrcik, który w krótkich słowach ustosunkował się do publikacji. Wygłosił również zasadniczy referat „21 Spotkania” pt. Saga Rodu Hohenlohe-Ingelfingen. Wykład w pierwszej części dotyczył historycznego opisu zamku koszęcińskiego i jego właścicieli na przestrzeni wieków. Najwięcej uwagi poświęcił ostatniemu Panu na Koszęcinie - księciu Karolowi Gottfriedowi zu Hohenlohe-Ingelfingen – ze względu na jego osobowość, prawość, uczciwość i wielkie zasługi dla Koszęcina oraz Gminy. Warto tutaj zaznaczyć, że nasz rodzimy historyk posiada w swoich bogatych zbiorach: polskich, niemieckich i łacińskich publikacjach, także wiele materiałów – zarówno niemieckich jak i polskich dotyczących historii Koszęcina w tym szczególnie Rodu Hohenlohych. J. Myrcik wciąż posiada kontakty z byłymi urzędnikami i pracownikami księcia Karola-Gottfrieda mieszkającymi w dawnych dobrach Hohenlohych i tymi, którzy od 1945 roku zamieszkali w RFN i w Autrii (rodzinami Cybulskich, Zoporowskich, Odoyów, Zylów i innych). Na Spotkaniu zaprezentowano na planszach kopie kilkunastu starych dokumentów i fotografii. Jan Myrcik zapoznał zebranych z zasługami Hohenlohych dla kultury, historii, architektury, wojskowości, literatury, ale także dla ziemi śląskiej w XIX i XX w. Referat wzbudził wiele emocji wśród słuchaczy, z co rozpętało żywa dyskusję. Warto tutaj wspomnieć, ze w pierwszych słowach swego wystąpienia Jan Myrcik prosił zebranych, aby na ten wykład „przeobrazili się w Europejczyków, aby wzięli pod uwagę zagmatwane losy historyczne ziemi śląskiej, która od końca XIII wieku, przez ponad sześć stuleci nie należała do Polski, aby wyrzucili z polskiego słownika przestarzałe przysłowie „Póki świat światem, Polak i Niemiec nie będą bratem”. XXI Spotkanie z kulturą i historią trwało ponad trzy godziny, było ono - podobnie jak nasza śląska historia – trudną lekcją historyczną, bo dotyczyło ono nie tylko Polski, ale i Prus oraz Niemiec. Kończąc Spotkanie pani Renata Pyrek podziękowała Janowi Myrcikowi i wszystkim, którzy współorganizowali ten trwający pięć lat cykl spotkań, za poświęcony bezinteresownie czas, za pomysłowość, wygłoszone referaty, wystawy i oprawę muzyczną, zaś publiczności za niezawodność i wspaniały klimat. W imieniu Dyrekcji oraz pracowników Domu Kultury w Koszęcinie pragniemy raz jeszcze podziękować panu Janowi Myrcikowi za całą jego działalność przy Domu Kultury, oraz za każde „Spotkanie z Historią i Kulturą” z osobna. (Red.) Fot.: Mariusz Kasprzak
2013-10-25 17:05:13

Nasi Seniorzy zawsze młodzi duchem

Jak co roku, w październiku wszyscy seniorzy obchodzili swoje święto. W naszej gminie także mieszkańcy starsi wiekiem - acz wciąż młodzi duchem, hucznie świętowali „Dzień Seniora”. Zarządy Kół Emerytów Rencistów i Inwalidów z Gminy Koszęcin dobrze o to zadbały. W tym roku Seniorzy z naszej gminy świętowali aż w trzech miejscach – Strzebiniu, Koszęcinie i Sadowie. Każdy z miejscowych Zarządów zorganizował dla członków kół uroczystą kolację w przyjemnej atmosferze. Wszędzie obchody zaczęły się podobnie, bo od Mszy Świętej w intencji żywych i zmarłych. Koszęcin świętował jako pierwszy – 10 października. Po części sakralnej, która miała miejsce w Kościele Św. Trójcy, Seniorzy udali się do restauracji „Roma” by rozpocząć biesiadę. Wśród zaproszonych gości był m.in.,: Ks. Prałat Tadeusz Fryc, Wójt Gminy Grzegorz Ziaja oraz Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek. Bawiono się do późnych godzin wieczornych przy świetnej muzyce i smacznym jedzeniu. Sołectwa Sadów i Strzebiń obchodziły dzień seniora w tym samym dniu – 17 października. Zaproszonym gościom udało się pogodzić obie imprezy, choć niewątpliwie chcieliby poświęcić więcej czasu na każdą z nich. Żwawi Emeryci z Sadowa po Mszy Świętej udali się do restauracji „Sadowianka” gdzie do godziny 20:00 wspólnie jedli, śpiewali i opowiadali rozbrajające żarty. Tutaj wśród gości honorowych poza naszym Wójtem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Aniołem nie zabrakło Sołtysa Sadowa – Pawła Przybyły oraz Ks. Proboszcza Krystiana Gajka. W pewnych kręgach krążą słuchy, że najhuczniej bawili się Seniorzy ze Strzebinia. Po Mszy udali się oni do miejscowego Domu Kultury, gdzie czekały dla nich występy uczniów Szkoły Podstawowej oraz tańce prawie do godziny 23:00, przy muzyce granej na żywo przez Janusza Sośnicę. U nich również nie brakowało pyszności na stołach i wspaniałych gości takich jak: Wójt Grzegorz Ziaja, Ksiądz Senior Rudolf Ber, Dyrektor Zespołu Szkół Krystyna Musiał, Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek oraz członkowie Zarządu Powiatowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
2013-10-23 12:35:18

COMENIUS REGIO SIMILAR YET DIFFERENT CUSTOMS AND TRADITIONS IN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY

NASZE KONKURSY Mimo, że projekt „SIMILAR YET DIFFERENT – CUSTOMS AND TRADITIONSIN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY” jest realizowany zaledwie od 5 miesięcy udało nam się przeprowadzić już trzy konkursy dla uczniów naszych szkół. Pierwszy z konkursów, na logo projektu, był przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Na konkurs wpłynęło aż 45 prac plastycznych, wyróżniono prace trzech uczennic z Gimnazjum Nr 1 w Koszęcinie: Ireny Koza, Aleksandry Skiba i Anety Stanchły. Jury nie wybrało logo projektu. Logo zaprojektował dla nas Pan Marcin Painta – artysta plastyk, nauczyciel Zespołu Szkół w Koszęcinie. W grudniu 2013 roku w Zespole Szkół w Strzebiniu odbył się Konkurs Gwary Śląskiej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Koszęcin. Zadaniem uczniów w konkursie było przedstawienie obyczaju śląskiego w gwarze oraz wyjaśnienie znaczenia śląskich wyrazów i zwrotów. Laureatami konkursu zostali: Anna Kupny - uczennica Szkoły Podstawowej w Koszęcinie ( I miejsce), Joanna Szczygieł - uczennica Szkoły Podstawowej w Sadowie ( II miejsce) oraz Paweł Kandzia – uczeń Szkoły Podstawowej w Koszęcinie (III miejsce). Nauczyciele Zespołu Szkół w Strzebiniu zorganizowali także konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową dla uczniów wszystkich szkół w Gminie Koszęcin. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło na niego aż 96 prac plastycznych. W poszczególnych kategoriach wiekowych laureatami konkursu zostali: I kategoria wiekowa – klasy I-III 1 miejsce: Monika Feliks, kl.II SP w Strzebiniu, 2 miejsce: Natalia Kotwin, kl.II SP w Rusinowicach, 3 miejsce: Maria Król, kl.II SP w Sadowie. II kategoria wiekowa – klasy IV-VI 1 miejsce: Kamila Kokot, kl. IV SP w Sadowie, 2 miejsce: Iwona Plaza, kl.VI SP w Strzebiniu, 3 miejsce: Agnieszka Neuman, kl.VI SP w Sadowie. III kategoria wiekowa – gimnazja 1 miejsce: Aleksandra Feliks, kl.III Gimnazjum w Strzebiniu, 2 miejsce: Aleksandra Skiba, kl.II Gimnazjum w Koszęcinie, 3 miejsce: Mateusz Flakus, kl.II Gimnazjum w Strzebiniu. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów wymaga od nauczycieli wiele pracy, dlatego składamy podziękowania organizatorom konkursów: Paniom : Krystynie Opiełka-Szmidt, Ewelinie Imiołczyk, Justynie Rakoczy-Piontkowskiej, Panu Marcinowi Painta oraz wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursach lub w jakikolwiek inny sposób pomagali w ich realizacji. KOORDYNATOR PROJEKTU EWA BRODOWY Druga wizyta w Koszęcinie W dniach od 24 do 28 lipca br. po raz kolejny gościła w Koszęcinie delegacja z bułgarskiego miasta Kazanlak, współpracującego z Gminą Koszęcin w ramach Projektu: „ Podobni, a jednak różni . Zwyczaje i tradycje w kształtowaniu tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej”. Głównym celem pobytu delegacji był udział w „Święcie Chleba” organizowanym przez Partnera Projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebin, ale także poznanie regionu , kultury i zwyczajów śląskich. Wizyty gości z Bułgarii są doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń dotyczących edukacji dzieci i młodzieży, ale także do wymiany spostrzeżeń na temat różnych aspektów życia w Polsce i Bułgarii. Panie goszczące w Koszęcinie twierdziły, że w ich mieście nie spotyka się ludzi tak bardzo zaangażowanych w działalność społeczną, jak członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Strzebiń, co więcej, inicjatywy oddolne zdarzają się bardzo rzadko i niewielu młodych ludzi chce angażować się w przedsięwzięcia prospołeczne. Silniejsze niż w naszej gminie jest natomiast przywiązanie do tradycji ludowej, przy każdej okazji zakłada się i nosi tradycyjne stroje ludowe, kultywowane są tradycje rękodzielnicze. Podczas „Święta Chleba” oprócz pokazu przygotowywania bułgarskiej „BANICY”, przeprowadzono także , finansowane ze środków projektu, pokazy, wystawy i warsztaty: sianotwórstwa, robótek ręcznych oraz kowalstwa. Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników „Święta Chleba”.Tak wiele osób pytało także o przepis na „banicę’, że postanowiliśmy, wbrew naszym wcześniejszym planom, do zamieszczania go w książce kucharskiej, która powstanie jako produkt końcowy projektu. Koordynator projektu Ewa Brodowy POKAZ KOWALSTWA POKAZ PRZYGOTOWYWANIA „BANICY” PODCZAS ŚWIETA CHLEBA W STRZEBINIU POKAZ PRZYGOTOWYWANIA „BANICY” PODCZAS ŚWIETA CHLEBA W STRZEBINIU SPOTKANIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUSINOWICACH STOISKO Z BULGARSKIMI POTRAWAMI I PRODUKTAMI WIZYTA W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM W CHORZOWIE WIZYTA W MUZEUM REGIONALNYM PANA JANA MYRCIKA W KOSZĘCINIE WIZYTA W OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MLODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RUSINOWICACH WYSTAWA I WARSZTATY SIANOTWÓRSTWA WYSTAWA ROBÓTEK RĘCZNYCH, WARSZTATY ROBIENIA NA DRUTACH ZWIEDZANIE ODRESTAUROWANEJ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH SIEDZIBY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” W KOSZĘCINIE Warsztaty w ramach projektu: Projekt : „SIMILAR YET DIFFERENT – CUSTOMS AND TRADITIONSIN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY” ma na celu przypomnienie uczniom naszych szkół, a także mieszkańcom gminy o dawnych zwyczajach, tradycjach, obrzędach, a także legendach i historii związanych z gminą i regionem. Spośród przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się różnego typu warsztaty prowadzone w szkołach.. Cykl niezwykle ciekawych zajęć dotyczących dawnych śląskich zwyczajów zainicjowano w szkołach podstawowych w Koszęcinie i Strzebiniu. Zajęcia prowadzi znany śląski pisarz – Pan Marek Szołtysek. Pierwsze zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas I – III i dotyczyły między innymi dawnych śląskich zabawek. Wśród warsztatów dla dorosłych najciekawsze okazały się warsztaty kulinarne prowadzone przez Remigiusza Rączkę – cenionego śląskiego kucharza. W czasie warsztatów goście z Bułgarii przygotowywali polskie potrawy świąteczne, natomiast grupa polska przygotowywała świąteczne potrawy bułgarskie. W czerwcu 2014 roku przeprowadzono także warsztaty wyplatania koszy dla młodzieży Gimnazjum nr 2 w Strzebiniu. Podczas „Święta Chleba” organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń zorganizowano warsztaty i wystawy sianotwórstwa oraz robótek ręcznych, a także pokaz kowalstwa. Goszcząca w naszej gminie delegacja z Kazanlak przeprowadziła również pokaz robienia „BANICY”- bardzo popularnego w Bułgarii rodzaju pieczywa WARSZTATY KULINARNE W STRZEBINIU WARSTATY DOTYCZĄCE DAWNYCH ŚLĄSKICH TRADYCJI I ZABAWEK WARSZTATY WIKLINIARSKIE „PODOBNI ,ALE RÓŻNI” Miło nam poinformować, że Gmina Koszęcin po raz drugi otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Regio. Tym razem projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Kazanlak w Bułgarii. Partnerami projektu po stronie polskiej są: Gmina Koszęcin/Zespól Obsługi Placówek Oświatowych, Zespól Szkół w Koszęcinie, Zespół Szkół w Strzebiniu oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebin. Po stronie bułgarskiej Partnerami projektu są: Gmina Kazanlak, Szkoła w Kazanlak oraz Stowarzyszenie pracujące na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.Tytuł projektu brzmi:„SIMILAR YET DIFFERENT – CUSTOMS AND TRADITIONSIN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY”Głównym celem projektu jest uchronienie od zapomnienia starych tradycji, zwyczajów i przypomnienie ich młodemu pokoleniu, które w dobie globalizacji zatraca swoja przynależność regionalną. Kolejnym celem jest poznanie tradycji i zwyczajów partnera bułgarskiego, znalezienie wspólnych korzeni europejskich , a jednocześnie uświadomienie sobie różnic czyli własnej niepowtarzalności kulturowej .Trzecim celem jest wymiana doświadczeń w zakresie nauczania i zarządzania gminami oraz podniesienie jakości współpracy pomiędzy instytucjami na szczeblu lokalnym. Na zakończenie realizacji projektu chcemy wydać publikację, w której porównamy różnego rodzaju zwyczaje i obrzędy w Polsce i Bułgarii, spróbujemy dokonać analizy przyczyn odchodzenia młodego pokolenia od tradycji, wydamy także książkę kucharską z tradycyjnymi potrawami polskimi ( śląskimi) i bułgarskimi. W ramach projektu, podobnie jak w projekcie ze szwedzką Gminą Bracke, partnerzy z Gminy Kazanlak będą gościli kilkakrotnie w Gminie Koszęcin, natomiast przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie odwiedzą Gminę Kazanlak. Pierwsza wizyta w Bułgarii już za nami. Odbyła się w dniach od 10 do 15 października br. Partnerzy bułgarscy zachwycili nas swoją gościnnością i życzliwością oraz starannością w przygotowywaniu działań projektowych. Założenia projektu i nasza wizyta w Kazanlak zostały szeroko omówione i pokazane w lokalnej telewizji, radiu i prasie (linki do artykułów w bułgarskiej prasie można znaleźć na stronie Gminy Koszęcin ).Już podczas pierwszej wizycie w Kazanlak zauważyliśmy, że Bułgarzy o wiele bardziej kultywują swoje tradycje i obrzędy ludowe niż Polacy i dbają o to, by tradycja była ciągle żywa. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny : 343210819 lub mailowy: ewabrodowy@wp.pl Koordynator projektu Ewa Brodowy PRODUKTY FINALNE PROJEKTU COMENIUS REGIO SIMILAR YET DIFFERENT CUSTOMS AND TRADITIONS IN ESTABLISHING REGIONAL, NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY
2013-10-23 06:19:58

WÓJT GMINY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W RUSINOWICACH (STARA SZKOŁA).

WÓJT GMINY KOSZĘCIN o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Rusinowicach przy ulicy 1 Maja 26, działka nr 414/7, KW CZ1L/00039436/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, o powierzchni 0,0681ha wraz z budynkiem piętrowym dawnej szkoły o powierzchni użytkowej 146,39m2. Termin przetargu i miejsce przetargu: 02.12.2013r., godz. 10.00, Urząd Gminy Koszęcin. Wadium: 10.000zł płatne do dnia 27.11.2013r. Cena wywoławcza – 89.244,40zł brutto. Dane dot. przetargu można uzyskać: na stronie internetowej www.koszecin.pl, w Urzędzie Gminy Koszęcin - tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji Publicznej - lub pod nr telefonu: 34 357 61 00. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Rusinowicach przy ulicy 1 Maja 26, działka nr 414/7, KW CZ1L/00039436/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, o powierzchni 0,0681ha wraz z budynkiem piętrowym dawnej szkoły o powierzchni użytkowej 146,39m2. Termin przetargu i miejsce przetargu: 02.12.2013r., godz. 10.00, Urząd Gminy Koszęcin. Wadium: 10.000zł płatne do dnia 27.11.2013r. Cena wywoławcza – 89.244,40zł brutto. Dane dot. przetargu można uzyskać: na stronie internetowej www.koszecin.pl, w Urzędzie Gminy Koszęcin - tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji Publicznej - lub pod nr telefonu: 34 357 61 00. Informacja w BIP (kliknij...) ..
2013-10-17 17:35:29

Zawodowy teatr, profesjonalni aktorzy, trzymająca w napięciu historia...

… to tylko nieliczne z określeń jakich możemy użyć w stosunku do spektaklu „Zbrodnia” w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska Białej. Dzięki projektowi „Teatr Polski – jedziemy z teatrem” będziemy mogli zobaczyć tę sztukę i u nas. Już 13 listopada o godz. 18.00 „Zbrodnia” zagości na scenie Domu Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie. Wciągający scenariusz spektaklu został oparty na motywach opowiadania „Zbrodnia z premedytacją” Witolda Gombrowicza. „Zbrodnia” - luźno nawiązująca do opowiadania tego wybitnego twórcy, ukazuje odbiorcy kryminał z perspektywy krzywego zwierciadła. Spektakl ten, bazując na gombrowiczowskiej wizji świata, wyłamuje się wszelakim stereotypom, szokuje i zastanawia. To jeden ze spektakli, na który każdy koneser sztuki, nie tylko teatralnej ale i jako takiej, powinien się wybrać. Sztuka zbiera wyśmienite recenzje w każdym z miast w którym jest odgrywana. Możliwość zobaczenia „Zbrodni” w koszęcińskim Domu Kultury to niepowtarzalna okazja. Spektakl jest odgrywany w wybranych miejscowościach tylko jeden raz, w ramach promocji sztuki teatralnej. Dzięki temu bilety można kupić za bardzo niewielkie pieniądze: 10 zł bilet ulgowy przeznaczony dla uczniów i studentów, 15 zł bilet normalny. Przedsprzedaż odbywa się w biurze Domu Kulty w Koszęcinie, w godz. 8.00 – 21.00 od pon.-pt. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod nr tel.: 34 3576 104. Na propozycji spektaklu nie koniec atrakcji. Trupa aktorska oferuje też warsztaty teatralne przygotowujące do odbioru sztuki. O godz. 16.00 w dniu spektaklu osoby wcześniej zapisane do grup, będą mogły wziąć udział w projekcie pt.: „Rodzinne sekrety”. Warsztaty poprzez zabawę, działania aktorskie i improwizację będą miały na celu \"rozgrzać\" wrażliwość i wyobraźnię widzów, którzy dzięki temu będą mogli w pełni odebrać wielokrotnie nagradzane przedstawienie Teatru Polskiego \"Zbrodnia\". Zapraszamy! (KI)
2013-10-15 17:14:36

Podatek nie wzrośnie

Właściciele nieruchomości z naszej gminy nie muszą się obawiać. Stawka podatku od nieruchomości nie pójdzie w górę. Z taką propozycją wyszedł wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja, na posiedzeniu Rady Gminy z dnia 8 października. Swoje stanowisko umotywował nadmiernym obciążeniem podatkowym mieszkańców naszej gminy. Szczególny nacisk postawił na wzrost kosztów związany z niedawno wprowadzoną ustawą śmieciową. Zaznaczył, że w tym wypadku zwiększanie kolejnych opłat związanych z nieruchomościami byłoby nieodpowiednie. Przewodniczący Komisji Budżetowej Henryk Nowakowski oraz członkowie Rady Gminy jednogłośnie przychylili się do tej propozycji. Dzięki uchwalonej decyzji, w 2014 roku wysokość stawek podatku od nieruchomości pozostanie na poziomie z roku 2013. (KI)
2013-10-15 17:12:03

Apel do mieszkańców Gminy Koszęcin

Właściciele terenów trawiastych, po podsuszeniu ściętej trawy spalają ją aby pozbyć się odpadu. Ustawa o ochronie środowiska zabrania tego typu praktyk. Podczas spalania traw oraz innych odpadów, wydzielają się toksyny m.in. dioksyny. Oddychanie dymami z obecnymi w nich dioksynami, może wywołać u ludzi schorzenia nowotworowe. W samym powiecie lublinieckim, według danych Centrum Onkologii w Gliwicach w każdym roku notuje się około 250 nowych zachorowań nowotworowych. Zwracamy się do mieszkańców aby zaprzestali spalania traw i innych odpadów. Trawy i odpady organiczne można kompostować. Proces kompostowania przyspiesza dodatek wapna lub dolomitu. Podpisali:Profesor Jerzy CibaWójt Gminy Koszęcin Grzegorz ZiajaPrzewodniczący Rady Gminy Michał AniołCzłonkowie Komisji Ochrony Środowiska

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony