Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2016-11-04 16:59:56

Nabór wniosków o przyznanie pomocy: w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
2016-11-04 16:55:32

Wyróżnieni przez Prezydenta RP

21 października druhowie jednostki OSP Koszęcin Eugeniusz Kandzie i Rafał Ulfik zostali docenieni za zaangażowanie w służbę na rzecz lokalnej społeczności otrzymując odznaczenia państwowe - Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi.
2016-11-01 21:17:11

Inwestycje w toku

W piątek 28 października odbyły się odbiory inwestycji zakończonych w tym miesiącu. W oględzinach wykonanych prac uczestniczył Wójt Gminy Zbigniew Seniów.
2016-10-20 16:30:32

Koszęcin pobiegł z całą Polską

Po niemal dwuletniej przerwie akcja Polska Biega wróciła do puli imprez sportowych w Gminie Koszęcin. Rodzinny bieg na 3333 metrów odbył się 8 października na terenie otaczającym Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie.
2016-10-15 16:11:01

Zakończyli sezon lotowy

Dobiegł końca sezon lotowy gołębi pocztowych. W piątek 14 października strzebińska sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podsumowała swoje osiągnięcia. Puchary i dyplomy za najwyższe wyniki w lotach hodowcom wręczył Wójt Gminy Zbigniew Seniów.
2016-10-14 23:00:00

Wieczór Papieski

23 października w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach już po raz trzeci odbył się "Wieczór Papieski" poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II. Niemal dwugodzinny program artystyczny w poruszający sposób przedstawił życiorys świętego.
2016-10-10 05:51:26

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych w gminie Koszęcin

Działając w imieniu Gminy Koszęcin, w oparciu o dyspozycję art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.), Wójt Gminy Koszęcin zawiadamia, że w dniu 10 października 2016 r., na okres 60 dni, to jest do dnia 09 grudnia 2016 r., w Urzędzie Gminy Koszęcin w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu Gminy Koszęcin, do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, sporządzony dla obrębu Brusiek. Cieszowa, Koszęcin, Rusinowice, Sadów, Strzebiń i Wierzbie w gminie Koszęcin.
2016-10-04 06:13:12

UTW - rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017

RADA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU działającego przy Domu Kultury w Koszęcinie Z A P R A S Z A w dniu 5 października 2016 roku o godzinie 16.00 studentów i sympatyków na rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017 do KLUBU POD SCENĄ Przy złotej kawie i cieście omówimy plan zajęć w I semestrze Z muzyką i humorem w nowy rok akademicki wejdziemy 12 października 2016r. o godzinie 17.00 w SALI KINOWEJ DOMU KULTURY w Koszęcinie ..

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony