Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
ORGANIZATOR: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie 
ul.Sobieskiego 11a 
42-286 Koszęcin 
tel 34 3576367
CELE:
- doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego,
- prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej.
WARUNKI KONKURSU:
Konkurs obejmuje prace Indywidualne. Prace będą oceniane w III kategoriach wiekowych: - I Przedszkolaki
- II Uczniowie Szkół Podstawowych i młodzież
- III Dorośli
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką, format pracy A5.
Praca powinna być wykonana samodzielnie.
Do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi : 
-imię i nazwisko, 
-wiek, 
-nazwę szkoły, 
-numer telefonu
Kartki Bożonarodzeniowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie lub do Filii Bibliotecznych w Strzebiniu, Sadowie i Rusinowicach w dniach od 27 listopada do 16 grudnia 2017 r.
OCENA PRAC:
Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
Przy ocenie zajęcy Komisja zastosuje następujące kryteria: -estetykę wykonania , 
-samodzielność wykonania , 
-dobór i wykorzystanie materiałów,
- trwałość formy, 
-wkład pracy, 
-oryginalność.pomysłu. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej ok 20 grudnia 2017r. 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie Gminna Biblioteka Publiczna
w Koszęcinie. 
Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. . Wystawa prac konkursowych odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koszęcinie w dniach od 20 do 31 grudnia 2017r.
UWAGI KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Pozostałe prace będzie można odebrać po 31 grudnia 2017r. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie .

Terminy wydarzenia:

Poniedziałek
27.11.2017 r.
godzina:

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony