Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

KONKURS „Pomysł na produkt lokalny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” w ramach projektu współpracy ogłaszają: KONKURS „Pomysł na produkt lokalny”

 

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, 
które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej 
tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi 
z obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

I.                    Sztuka/rękodzieło/rzemiosło

II.                  Produkt spożywczy

III.                Dziedzictwo kulturowe 
(szczegóły w Regulaminie)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty 
nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność 
lub wytwarzające produkty na terenie partnerskich LGD, które zapoznały 
się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Nagrody dla laureatów konkursu:

·         Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.

·         Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.

·         Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.

·         Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czerwiec 2018).

·         Prezentacja na stronie LGD.

·         2 dniowe szkolenie w Ustroniu z zakresu kreowania i promocji produktu lokalnego.

·         2 dniowe szkolenie w Sandomierzu  w celu poznania „dobrych praktyk”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu

Dostępne na stronie www.lesnakrainalgd.pl oraz www.lgd-brynica.pl

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony