Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Wójt Gminy Koszęcin informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Koszęcin zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Koszęcin o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadanym  zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Gminy w Koszęcinie w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10 w pok. nr 10 (sekretariat) lub w pok. nr 5 w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.koszecin.pl 

Wypełnione druki prosimy składać osobiście w Urzędzie Gminy Koszęcin, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: koszecin@koszecin.pl

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony