Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Zarządzenie nr 188/2018 Wójta Gminy Koszęcin

Zarządzenie nr 188/2018 Wójta Gminy Koszęcin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalnści pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony