Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Zebranie wiejskie w Piłce

Dziś odbyło się kolejne zebranie wiejskie, tym razem w sołectwie Piłka. Podczas spotkania zostały omówione sprawy bieżące dotyczące miejscowości oraz wybrano sołtysa i radę sołecką.

Sołtysem Piłki ponownie został Pan Jan Kandzia, natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani: Dariusz Kopyciok, Alicja Szejk oraz Sebastian Kandzia. Podziękowanie za poprzednią kadencję oraz gratulacje ponownego wyboru na sołtysa Panu Janowi złożył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

 

Galeria

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony