Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Załączniki

 1. DL-1.pdf
 2. DN-1.pdf
 3. DR-1.pdf
 4. IN.pdf
 5. wniosekakcyzawzor.pdf
 6. ZN-1A.pdf
 7. ZN-1B.pdf
 8. ZRL-1.pdf
 9. zkwniosek.pdf
 10. ECHO GMINY 5 2016.pdf
 11. Baza inwentaryzacji emisji_15.06.2015.pdf
 12. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 15.12.2015.pdf
 13. WPIS do kalendarza imprez.dot
 14. DT-1 05.06.pdf
 15. dt-1a__2012.pdf
 16. HARMONOGRAM 2017.jpg
 17. ECHO GMINY 1 2017.pdf
 18. SKMBT_22317031013030.pdf
 19. ECHO GMINY 2 2017.pdf
 20. ECHO GMINY 3 2017.pdf
 21. ECHO GMINY 4 2017.pdf
 22. ECHO GMINY 5 2017.pdf
 23. ECHO GMINY 6 2017.pdf
 24. Wniosek o usunięcie drzew .docx
 25. Zgłoszenie usunięcia drzew .docx
 26. ECHO GMINY 1 2018.pdf
 27. Analiza2013.pdf
 28. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2014.pdf
 29. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2015.pdf
 30. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2016.pdf
 31. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2017.pdf
 32. ECHO GMINY 2 2018.pdf
 33. uchwała z dnia 25 lipca 2018 r..pdf
 34. S28C-118081607420.pdf
 35. harmonogram budżetu obywatelskiego 2019 rok.pdf
 36. zgloszenie-do-ewidencji.doc
 37. Informacja o terminie składania wniosków.doc
 38. wniosek_do_budzetu_obywatelskiego.doc
 39. oświadczenie_w_sprawie_poparcia projektu.doc
 40. Wniosek ksztalcenia.rtf
 41. Wniosek_wydzie.docx
 42. Wniosek o wydanie decyzji.docx
 43. Wniosek o przeniesienie decyzji o zabudowy.doc
 44. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.doc
 45. Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu.doc
 46. Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
 47. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności.doc
 48. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.doc
 49. Wniosek o wydanie stałego zezwolenia.doc
 50. lista projektów-1.doc
 51. S28C-118092812591.pdf
 52. S28C-118092812590.pdf
 53. KARTA DO GŁOSOWANIA.doc
 54. Wniosek o zabudowy.docx
 55. ECHO GMINY 3 2018.pdf
 56. Dodatek do Echa Gminy 3 2018.pdf
 57. obwiesz_1.pdf
 58. S28C-118110711010.pdf
 59. Ogłoszenie o pierwszym przetargu,Koszęcin.pdf
 60. Ogłoszenie o pierwszym przetargu Wierzbie.pdf
 61. informacja__sesja_rady_gminy.doc
 62. Obwieszczenie - KŁ Dąbrowa.pdf
 63. Obwieszczenie - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 64. Lista wykonawców POE.pdf
 65. XII POE - Załącznik 2 - Oferta Wykonawcy .pdf
 66. XII POE - Załącznik 1 - Wniosek Inwestora .pdf
 67. XII POE - Regulamin.pdf
 68. XII POE - Regulamin.pdf
 69. XII POE - Oferta Wykonawcy .pdf
 70. XII POE - Wniosek Inwestora .pdf
 71. ECHO GMINY 4 2018.pdf
 72. SKMBT_C20319010216050.pdf
 73. SKMBT_C20319010216052.pdf
 74. Lista wykonawców POE-12.pdf
 75. Polowanie Zbiorowe - KŁ Sokół - 27.01.2019 r..pdf
 76. Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf
 77. DT-1_2019.pdf
 78. Załącznik DT-1A_2019.pdf
 79. S28C-119020411430.pdf
 80. ECHO GMINY 1 2019.pdf
 81. Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf
 82. WNIOSEK O WYMELDOWANIE.doc
 83. Wniosek na dowóz dzieci 2018.docx
 84. OŚWIADCZENIE.docx
 85. Regulamin PSZOK.pdf
 86. klauzula informacyjna_Budżet Obywatelski 2019.doc
 87. ECHO GMINY 2 2019.pdf
 88. monitoring - klauzula RODO.doc
 89. LISTA WYKONAWCÓW na cele projektu.pdf
 90. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
 91. CZYNNOŚCI PRAC.pdf
 92. ECHO GMINY 3 2019.pdf
 93. Wniosek o sporządzenie.doc
 94. Wniosek do miejscowego planu.doc
 95. Uwaga do projektu miejscowego.doc
 96. S28C-119071714001.pdf
 97. Punkt konsulatcyjny dla usuwania azbestu.pdf
 98. Obwieszczenie 2019 r. - KŁ Dąbrowa.pdf.pdf
 99. UCHWAŁA NR 135-XIII-2019.pdf
 100. UCHWAŁA NR 150-XV-2019.pdf
 101. Harmonogram budżetu obywatelskiego.doc
 102. Zarządzenie w sprawie powołania komisji.pdf
 103. klauzula informacyjna.doc
 104. Oświadczenie w sprawie poparcia.doc
 105. Wniosek do Budżetu Obywatelskiego.doc
 106. Informacja o terminie składania.doc
 107. wykaz_przedsiebiorstw_wpis 31.12.2018.doc
 108. wykaz przedsiębiorstw wykreślonych 31.12. 2018.doc
 109. Informacja o polowaniach- Koło Łowieckie GROT.pdf
 110. Lista_wniosków.pdf
 111. S28C-119100708170.pdf
 112. 170.pdf
 113. Informacja o polowaniach - KŁ Głuszec.pdf
 114. KARTA DO GŁOSOWANIA (1).doc
 115. Informacja o polowaniach - KŁ Sokół.pdf
 116. Informacja o polowaniach-Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 117. Informacja o polowaniach - KŁ Dąbrowa.pdf
 118. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych.docx
 119. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach.doc
 120. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja.doc
 121. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miej.doc
 122. ECHO GMINY 4 2019.pdf
 123. Polowania Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 124. Terminy polowań - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 125. Odwołanie polowań Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 126. S28C-119112208260.pdf
 127. Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 27.11.19.doc
 128. Polowania - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony