Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Załączniki

 1. DL-1.pdf
 2. DN-1.pdf
 3. DR-1.pdf
 4. IN.pdf
 5. wniosekakcyzawzor.pdf
 6. ZN-1A.pdf
 7. ZN-1B.pdf
 8. ZRL-1.pdf
 9. ECHO GMINY 5 2016.pdf
 10. Baza inwentaryzacji emisji_15.06.2015.pdf
 11. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 15.12.2015.pdf
 12. DT-1 05.06.pdf
 13. dt-1a__2012.pdf
 14. HARMONOGRAM 2017.jpg
 15. ECHO GMINY 1 2017.pdf
 16. ECHO GMINY 2 2017.pdf
 17. ECHO GMINY 3 2017.pdf
 18. ECHO GMINY 4 2017.pdf
 19. ECHO GMINY 5 2017.pdf
 20. ECHO GMINY 6 2017.pdf
 21. ECHO GMINY 1 2018.pdf
 22. Analiza2013.pdf
 23. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2014.pdf
 24. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2015.pdf
 25. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2016.pdf
 26. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2017.pdf
 27. ECHO GMINY 2 2018.pdf
 28. uchwała z dnia 25 lipca 2018 r..pdf
 29. S28C-118081607420.pdf
 30. harmonogram budżetu obywatelskiego 2019 rok.pdf
 31. zgloszenie-do-ewidencji.doc
 32. Informacja o terminie składania wniosków.doc
 33. wniosek_do_budzetu_obywatelskiego.doc
 34. oświadczenie_w_sprawie_poparcia projektu.doc
 35. Wniosek ksztalcenia.rtf
 36. Wniosek_wydzie.docx
 37. Wniosek o wydanie decyzji.docx
 38. Wniosek o przeniesienie decyzji o zabudowy.doc
 39. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.doc
 40. Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu.doc
 41. Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
 42. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności.doc
 43. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.doc
 44. Wniosek o wydanie stałego zezwolenia.doc
 45. lista projektów-1.doc
 46. S28C-118092812591.pdf
 47. S28C-118092812590.pdf
 48. KARTA DO GŁOSOWANIA.doc
 49. Wniosek o zabudowy.docx
 50. ECHO GMINY 3 2018.pdf
 51. Dodatek do Echa Gminy 3 2018.pdf
 52. obwiesz_1.pdf
 53. S28C-118110711010.pdf
 54. Ogłoszenie o pierwszym przetargu,Koszęcin.pdf
 55. Ogłoszenie o pierwszym przetargu Wierzbie.pdf
 56. informacja__sesja_rady_gminy.doc
 57. Obwieszczenie - KŁ Dąbrowa.pdf
 58. Obwieszczenie - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 59. Lista wykonawców POE.pdf
 60. XII POE - Załącznik 2 - Oferta Wykonawcy .pdf
 61. XII POE - Załącznik 1 - Wniosek Inwestora .pdf
 62. XII POE - Regulamin.pdf
 63. ECHO GMINY 4 2018.pdf
 64. Polowanie Zbiorowe - KŁ Sokół - 27.01.2019 r..pdf
 65. Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf
 66. DT-1_2019.pdf
 67. Załącznik DT-1A_2019.pdf
 68. ECHO GMINY 1 2019.pdf
 69. WNIOSEK O WYMELDOWANIE.doc
 70. Regulamin PSZOK.pdf
 71. klauzula informacyjna_Budżet Obywatelski 2019.doc
 72. ECHO GMINY 2 2019.pdf
 73. monitoring - klauzula RODO.doc
 74. LISTA WYKONAWCÓW na cele projektu.pdf
 75. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
 76. CZYNNOŚCI PRAC.pdf
 77. ECHO GMINY 3 2019.pdf
 78. Wniosek o sporządzenie.doc
 79. Wniosek do miejscowego planu.doc
 80. Uwaga do projektu miejscowego.doc
 81. Punkt konsulatcyjny dla usuwania azbestu.pdf
 82. Obwieszczenie 2019 r. - KŁ Dąbrowa.pdf.pdf
 83. UCHWAŁA NR 135-XIII-2019.pdf
 84. UCHWAŁA NR 150-XV-2019.pdf
 85. Harmonogram budżetu obywatelskiego.doc
 86. Zarządzenie w sprawie powołania komisji.pdf
 87. klauzula informacyjna.doc
 88. Oświadczenie w sprawie poparcia.doc
 89. Wniosek do Budżetu Obywatelskiego.doc
 90. Informacja o terminie składania.doc
 91. wykaz_przedsiebiorstw_wpis 31.12.2018.doc
 92. wykaz przedsiębiorstw wykreślonych 31.12. 2018.doc
 93. Informacja o polowaniach- Koło Łowieckie GROT.pdf
 94. Lista_wniosków.pdf
 95. S28C-119100708170.pdf
 96. 170.pdf
 97. Informacja o polowaniach - KŁ Głuszec.pdf
 98. KARTA DO GŁOSOWANIA (1).doc
 99. Informacja o polowaniach - KŁ Sokół.pdf
 100. Informacja o polowaniach-Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 101. Informacja o polowaniach - KŁ Dąbrowa.pdf
 102. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych.docx
 103. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach.doc
 104. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja.doc
 105. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miej.doc
 106. ECHO GMINY 4 2019.pdf
 107. Polowania Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 108. Terminy polowań - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 109. Odwołanie polowań Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 110. S28C-119112208260.pdf
 111. Polowania - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 112. ZDL-2.PDF
 113. ZDL-1.PDF
 114. DL-1.PDF
 115. ZIL-3.PDF
 116. ZIL-2.PDF
 117. ZIL-1.PDF
 118. IL-1.PDF
 119. ZDR-2.PDF
 120. ZDR-1.PDF
 121. DR-1.PDF
 122. ZIR-3.PDF
 123. ZIR-2.PDF
 124. ZIR-1.PDF
 125. IR-1.PDF
 126. ZDN-2.PDF
 127. ZDN-1.PDF
 128. DN-1.PDF
 129. ZIN-3.PDF
 130. ZIN-2.PDF
 131. ZIN-1.PDF
 132. IN-1.PDF
 133. XIII POE - Załącznik 2 - Oferta Wykonawcy.pdf
 134. Lista wykonawców POE.pdf
 135. uchwala_nr_165xvi2019.pdf
 136. uchwala_nr_151xv2019.pdf
 137. XIII POE - Regulamin.pdf
 138. XIII POE - Załącznik 1 - Wniosek Inwestora.pdf
 139. Polowanie - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 140. Polowanie - KŁ Dąbrowa.pdf
 141. Zmiana terminu - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 142. Polowania 06-07.01.2020-Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 143. ECHO GMINY 5 2019.pdf
 144. Polowania Nadleśnictwo Koszęcin-30-31.01.2020.pdf
 145. Harmonogram 2020.pdf
 146. Wykaz przedsiębiorstw wykreślonych-31.12.2019.pdf
 147. Wykaz przedsiębiorstw wpisanych-31.12.2019.pdf
 148. Odwołanie polowania - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 149. Informacja o polowaniu - 21.02.2020.pdf
 150. Zgłoszenie usunięcia drzew .docx
 151. klauzula podatek od śr.transp.pdf
 152. ECHO GMINY 1 2020.pdf
 153. Informacja-zgłaszanie szkód łowieckich.pdf
 154. 6306_Wniosek_zezwolenie płynne.docx
 155. oswiadczenie_do_wniosku zezwolenie płynne.docx
 156. Deklaracja od 01.05.2020r..pdf
 157. Deklaracja - domki letniskowe - od 01.05.2020.pdf
 158. UMOWA Z MIESZKAŃCEM.doc
 159. uchwala nr 138.XIII.2019.pdf
 160. OGŁOSZENIE O NABORZE.doc
 161. wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc
 162. wniosek o pojemnik.pdf
 163. wniosek-z-zalacznikami.doc
 164. ryzyko przekroczenia pi- 01.11.2019.pdf
 165. Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 27.11.19.pdf
 166. ryzyko przekroczenia pi- 11.12.2019.pdf
 167. powiadomienie_ryzyko_przek_-13.12.2019-1.docx
 168. wczk-2020.01.17-2.doc
 169. slaskie-przekroczenie_ryzyko-pm10-17.01.2020.pdf
 170. ryzyko-przekroczenia---inf.-z-dn.-27.02.2020.pdf
 171. powiadomienie-o-jakosci-powietrza-05.03.2020.doc
 172. ryzyko-przekroczenia-pi-pm10-05.03.2020 (1).docx
 173. slaskie-ryzyko-pi-pm10-18.03.2020 (1).docx
 174. wczk-2020.03.18.doc
 175. Informacja Nadleśnictwo Brynek.pdf
 176. Nadleśnictwo Brynek - książka ewidencyjna.pdf
 177. zgloszenie-kandydata-na-rachmistrza.docx
 178. 2020-06-18 Informacja-niebezpieczne zjawisko.pdf
 179. 2020-06-19 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 180. 2020-06-22 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 181. 2020-06-22 ostrzeżenie meteorologiczne.pdf
 182. 2020-06-24 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 183. 2020-06-25 Ostrzeżenie meteorologiczne.pdf
 184. 2020-06-25 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 185. 2020-06-26 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 186. 2020-06-26 Infomacja o niebezpiecznym zjawisku.pdf
 187. 2020-06-29 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 188. 2020-07-08 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 189. 2020-07-09 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 190. 2020-07-16 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 191. 2020-07-17 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 192. zalacznik_do_wniosku.pdf
 193. Wzor_wniosku_akcyza_2020.pdf
 194. Klauzula informacyjna.docx
 195. pkd.pdf
 196. 2020-07-20 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 197. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc
 198. 2020-07-20 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 199. Zgłoszenie pobytu stałego.pdf
 200. Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf
 201. wniosek-zaświadczenie z rejestru mieszkańców.docx
 202. wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
 203. 2020-07-22 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 204. Wniosek o dokonanie wpisu.docx
 205. 2020-07-28 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.jpg
 206. wykaz zezwolenia wpis 31 grudnia 2019.doc
 207. 2020-08-03 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 208. 2020-08-03 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 209. OŚWIADCZENIE (1).docx
 210. OŚWIADCZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 2020.docx
 211. Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka.docx
 212. ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO.doc
 213. Wniosek o zorganizowanie transportu.doc
 214. 2020-08-05 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 215. 2020-08-06 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony