Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-03-11 19:36:23 IWONA

rolnicy nie pamiętają kiedy polne drogi były remontowane,ciągniki mają problem z dziurami,krzaki rysują maszyny,a policja chce by maszyny miały czyste koła

Opowiedź 2019-03-12 16:33:56: Szanowna Pani Iwono, w przypadku dróg polnych często nieuregulowany stan prawny gruntu uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji, ponieważ Gmina nie może prowadzić prac na terenie, do którego nie ma tytułu prawnego. W 5-letnim planie remontów zostaną ujęte gminne drogi, w tym polne, które w kolejnych latach będę modernizowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-11 09:50:22 Podlesie

Czy można się spodziewać naprawy lub przebudowy nawierzchni drogi oraz czy jest szansa na powstanie pasa chodnika przy ulicy Podlesie.

Opowiedź 2019-03-11 12:42:39: Witam, wskazana droga jest drogą powiatową, jej utrzymanie i remont należy do zarządcy, którym jest Starosta Lubliniecki. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-11 09:47:01 Podlesie

Na jakim etapie znajduje się aplikowanie o środki w sprawie budowy kanalizacji przy ul. Podlesie? jaki jest harmonogram rozstrzygnięcia konkursu? i ile potrwa opracowanie harmonogramu inwestycji?

Opowiedź 2019-03-11 12:43:44: Witam, wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach jest w trakcie opracowywania. Nabór ma charakter ciągły. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-10 12:52:11 P.G.

Witam Kiedy zostaną uprzątnięte liście z ulicy Dworcowej ?? w grudniu deklarował Pan że będą uprzątnięte. zimy już nie ma miesiąc a zgniłe liście jak szpeciły tak szpecą. Brawo !!

Opowiedź 2019-04-01 13:19:17: Szanowna Pani, od jutra rozpoczynamy uprzątanie opadłych liści z ulic. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-03 19:14:28 Jan

Panie Wójcie. Co dalej z remontem ul. Ks. Gąski. Jakie to "przyczyny formalne" sprawiają, że kolejny raz Zarząd Województwa odrzucił wniosek gminy o dofinansowanie w/w remontu.

Opowiedź 2019-03-04 13:24:14: Witam, zakres rzeczowy inwestycji przedstawionej do dofinansowania nie odpowiadał wytycznym Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-03 12:18:28 Asia

Witam Czy sześciolatki za Strzebienia pójdą od września do zerówki do szkoły ? Jeżeli tak to dlaczego tam niema warunków a posiłki to w ogóle .

Opowiedź 2019-03-04 13:23:26: Szanowna Pani, nie jest to planowane. Dzieci do czasu wybudowania nowego przedszkola w Strzebiniu będą uczęszczać do obecnego przedszkola gminnego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-01 13:55:25 Janusz

WITAM Kiedy w naszej gminie kończy się okres zimowy?

Opowiedź 2019-03-04 14:22:36: Szanowny Panie, zakończenie okresu zimowego następuje z końcem marca. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-01 09:38:36 Edk

Czy wiadomo już co dalej z programem gminnym Odnawialne źródła energii Lc

Opowiedź 2019-03-04 08:43:02: Witam, z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski wynika, że uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z lutego 2019 r. na marzec 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-01 07:54:30 ADB

Źle sprecyzowałam pytanie - chodziło mi o kosze na śmieci przy drogach. Czy Gmina planuje ich zwiększenie? Bardzo by sie większa ilość przydała.

Opowiedź 2019-03-01 12:30:08: Witam, w miarę posiadanych środków budżetowych, będziemy sukcesywnie wymieniać zniszczone kosze i uzupełniać braki. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-27 00:04:13 Dziury

Czy prowadzone są jakies działania w sprawie przebudowy kanalicacji i remontu nawierzchni na ulicach dębowej i jodłowej. Pozdrawiam

Opowiedź 2019-02-27 09:00:59: Witam, Gmina zleciła wykonanie projektu drogi wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ulicy Dębowej oraz ulicy Jodłowej w Koszęcinie. Termin wykonania przedmiotu umowy upływa 31 października 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-26 18:28:52 Adam

Od roku obiecuje Pan remont ulicy Ligonia w Koszęcinie. Kiedy będą obniżone krawężniki, wyrównany poziom drogi i zrobione pobocze pod stajnią?

Opowiedź 2019-02-28 13:31:51: Witam, w zeszłym roku otrzymaliśmy tylko jedną ofertę za projekt modernizacji ul. Ligonia, która nie spełniała oczekiwań zamawiającego. Zapytanie ofertowe na wykonanie ww. projektu zostanie ponowione. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-26 18:21:43 Krzysztof

Dzień dobry. Zapach i smak wody pozostawiają wiele do życzenia. Mimo podwójnego filtrowania woda brzydko pachnie. Czy znane są przyczyny takiego stanu i jakie plany. Krzysztof Kozłowski.

Opowiedź 2019-02-28 12:16:00: Szanowny Panie Krzysztofie, z informacji przekazanych przez eksploatatora sieci wodociągowej wynika, że badania wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (wykonywane przez PPIS w Lublińcu) na SUW w Bruśku i innych ustalonych punktach poboru wykazują, że zarówno smak jak i zapach wody spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. EKO-SAN zaznaczył, że w różnych miejscach na sieci, szczególnie w odcinkach ślepych lub tam, gdzie jest małe zużycie wody albo gdzie użytkowanie wody ma charakter okresowy, zapach wody może być nieprzyjemny dla odbiorcy.Te niedogodności będą rozwiązywane doraźnie, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od mieszkańców, EKO - SAN niezwłocznie dokona płukania odcinka sieci wodociągowej i w razie potrzeby przyłącza. Takie płukanie powoduje, że usunięte zostają jakiekolwiek osady, które pozostały w rurociągach i są przyczyną pogorszenia jakości wody. Jednocześnie otrzymałem zapewnienie, że tzw. problematyczne odcinki sieci są obecnie regularnie płukane, co pozwoli zapobiec opisanym niedogodnością. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-25 16:57:32 :)

Witam czy już wiadomo kiedy w Rusinowicach będą wywożone duże gabaryty?

Opowiedź 2019-02-26 09:14:10: Witam, w Rusinowicach odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 10 czerwca 2019 r. Harmonogram odbioru odpadów znajduje się pod adresem: http://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-25 15:39:23 K.S.

Dzień dobry, 26.09.2018 podał pan informację, że budowa kanalizacji przy ulicy Podlesie będzie realizowana w 2019 roku. Gdzie można zapoznać się z harmonogramem dla tej inwestycji?

Opowiedź 2019-02-26 09:13:29: Witam, tak jak informowałem, Gmina na realizację tej inwestycji będzie aplikowała o środki z WFOŚiGW. Po rozstrzygnięciu konkursu, będzie można przystąpić do opracowania harmonogramu inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-25 10:17:40 Kierowca

Dlaczego ciągle jesteśmy zapewniani o zamiarach poprawy drogi między Kaletami i Koszęcinem skoro zarządca nawet palcem nie kiwnie. Fundusze na inne drogi są, zaś ta droga jest wciąż pomijana????

Opowiedź 2019-02-25 12:18:02: Witam, tak jak już informowałem, Gmina nie jest zarządcą wskazanej drogi, za jej utrzymanie odpowiada Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, do którego wystąpiłem o remont drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-23 00:22:24 Hydrofor

Gdzie znajduję sie była hydroforownia na której przebudowę został ogłoszony przetarg?

Opowiedź 2019-02-25 08:10:01: Witam, na końcu ulicy Ks. Gąski w Koszęcinie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-22 12:27:05 Dora

Panie Wójcie, mam pytanie : Na mojej posesji, mam drzewo- "orzech włoski "- co najmniej 35 lat. Czy mogę go wyciąć - bez zezwolenia Gminy. Pozdrawiam.

Opowiedź 2019-02-25 07:58:49: Witam, w sprawie wycinki drzew, proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy Panem Edwardem Opiełka, tel. 34 3576 100 w. 124, 034 3210 824. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-22 08:36:00 ADB

Czy Gmina planuje zwiększenie ilości koszy na śmieci? Lepiej opróżniać kosze niż zbierać śmieci wokół dróg :)

Opowiedź 2019-02-22 10:58:07: Witam, w sprawie zapotrzebowania na pojemnik o większej pojemności proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tel. 34 3576 100 w. 120, 034 3210 820. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-21 10:29:46 Jacek

Dzień dobry. Czy droga między Koszęcinem a Kaletami jest "pod opieką" naszej gminy? Jeśli tak, to kiedy przewidywany jest jej remont!? Droga jest w fatalnym stanie!!!!! Pozdrawiam. Jacek

Opowiedź 2019-02-25 07:42:14: Szanowany Panie Jacku, wskazana droga nie jest naszą drogą. Tym niemniej wystosowałem już pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w sprawie złego stanu DP 3250 S na odcinku od Koszęcina do Drutarni. Zarządca drogi w odpowiedzi wskazał, że stan techniczny nawierzchni ul. Koszęcińskiej, poprzez liczne deformacje i spękania, docelowo wymaga wykonania nowej nakładki bitumicznej, na którą Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach nie ma obecnie odpowiednich środków finansowych. Niemniej jednak, w odpowiedzi wskazano, że odcinek ten jest pod stałą kontrolą, a wszelkie ubytki w nawierzchni są uzupełniane w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 19:04:53 kierowca

Gmina ma umowy z firmami,gdzie tylko 1 ma wóz asenizacyjny i nie chce podpisywać już umów.Z zewnątrz nikt nie chce.Co dalej?Do rowu?Pan z gminy nie widzi problemu-szkoda

Opowiedź 2019-02-21 08:48:30: Witam, Gmina nie ma podpisanej umowy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych, ponieważ prawo nie zezwala na takie rozwiązania. Usługę tę świadczą prywatne podmioty, które występują do Wójta wyłącznie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie opisanej działalności. Tym niemniej dostrzegając opisany przez Pana problem, w najbliższym czasie opróżnianiem szamb przydomowych będzie zajmował się także nasz zakład budżetowy, który będzie działał na zlecenie mieszkańców. Obecnie trwa przetarg na zakup potrzebnego pojazdu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 492 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony