Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-05-12 08:06:39 fundusz

Rada gminy uchwaliła fundusz sołecki. W jaki sposób Koszęcin otrzyma pieniądze z funduszu skoro nie jest sołectwem.

Opowiedź 2018-05-15 09:00:14: Witam, fundusz sołecki stanowi instytucję, której adresatem są wyłącznie sołectwa, a więc jednostki pomocnicze gmin wiejskich. Koszęcin nie jest sołectwem, w konsekwencji nie skorzysta ze środków funduszu sołeckiego. Koszęcin może skorzystać ze środków przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-11 21:44:43 Lena

Witam, jak odnosząc się do zmian w ustawie dot. przedszkoli czynnych cały rok, czyli również w wakacje, otwarte będzie przedszkole w Sadowie? Pozdrawiam

Opowiedź 2018-05-15 09:40:04: Szanowana Pani Leno, przedszkola publiczne były i są placówkami nieferyjnymi, ale organ prowadzący, na wniosek dyrektorów tych placówek, może wskazać okres przerwy wakacyjnej, zatwierdzając arkusz organizacyjny na dany rok szkolny. W Sadowie przedszkole będzie w lipcu nieczynne, natomiast będzie otwarte w sierpniu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-11 11:25:06 aoa

Podobno - wskutek zaniedbań - basen w tym roku będzie nieczynny.KTO ZA TO PONIESIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ??!!

Opowiedź 2018-05-15 08:57:46: Witam, wszystkie ujawnione wady basenu zostały już zgłoszone wykonawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ramach udzielonej Gminie gwarancji. Basen będzie gotowy na otwarcie sezonu letniego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-10 16:30:42 NGO

Zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek do dnia 30 kwietnia publikować sprawozdanie z realizacji programu współpracy z ngo. Gdzie zostało zamieszczone sprawozdanie za rok 2017 i wszystkie poprzednie?

Opowiedź 2018-05-14 08:45:34: Witam, sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2017 r., zostanie przedłożone Radzie Gminy Koszęcin oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w ustawowym terminie tj. do dnia 31 maja 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-10 08:11:00 budżet

Kto przygotowuje regulamin tegorocznego budżetu obywatelskiego? Jak mieszkańcy są włączeni w proces opracowania regulaminu? Jaki jest pełny harmonogram tegorocznego budżetu?

Opowiedź 2018-05-10 10:13:06: Witam, projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin na 2019 rok zostanie przedstawiony przeze mnie na czerwcowej sesji Rady Gminy. W czerwcu będę też mógł udzielić szczegółowych informacji o założeniach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-10 08:02:29 POŚ

Jest XXI wiek i gmina ma obowiązek informować mieszkańców w sposób najbardziej dla nich dostępny. W którym miejscu na BIP gmina umieściła projekt Programu Ochrony Środowiska?

Opowiedź 2018-05-10 10:33:10: Witam, z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Koszęcin, w godzinach jego urzędowania. Dodatkowo projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026, został umieszczony na BIPie Urzędu Gminy w Koszęcinie w zakładce "Środowisko naturalne" http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/354/wiadomosc/420148/obwieszczenie_o_wylozeniu_do_publicznej_wiadomosci_projektu_doku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 22:53:54 Asia15

Czy w Koszęcinie lub na terenie gminy Koszęcin jest koło gospodyń wiejskich ? Jeżeli nie czy była by taka możliwość założenia takiego kółka ?

Opowiedź 2018-05-09 09:39:56: Witam, w Koszęcinie działa prężnie Koło Gospodyń Wiejskich, które w zeszłym roku świętowało 60-lecie. W celu uzyskania ewentualnych danych kontaktowych, proszę o kontakt z Domem Kultury w Koszęcinie, tel. 34 357 61 04. Koło Gospodyń Wiejskich z wieloletnimi tradycjami istnieje również w Rusinowicach. W przypadku tego Koła odsyłam do Pani Dyrektor Biblioteki w Koszęcinie, która administruje też Domem Spotkań Wiejskich w Rusinowicach. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 19:14:27 Jolanta

Proponuję ażeby UG zadał pytanie dlaczego toalety są zamknięte w imieniu pasażerów z Koszęcina oraz już wkrótce w imieniu turystów.

Opowiedź 2018-05-09 09:37:06: Szanowna Pani Joanno, zgodnie z Pani sugestią wystąpię z takim zapytaniem do administratora budynku dworca. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 18:50:36 Sebastian

Witam ja w sprawie wodociągu w miejscowości Łazy plany maja być niby zrobione do końca czerwca tego roku to gmina w jakim terminie przystąpi do wykonywania inwestycji

Opowiedź 2018-05-09 10:17:09: Szanowny Panie Sebastianie, po otrzymaniu dokumentacji projektowej Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy, ponieważ tak duża inwestycja przekracza obecnie możliwości budżetu Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 18:13:29 urzędnicy

Na ilu etatach oraz w jakim wymiarze zatrudniony jest na dzień 08.05.2018r pan Michał Kryś? Jaką funkcję pełni pan Leon Janisz? Co się stało z panią Pelagią Matuszek i stanowiskiem sekretarza?

Opowiedź 2018-05-09 09:46:51: Witam, Pan Michał Kryś jest zatrudniony na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pani Pelagia Matuszek i Pan Leon Janisz to emerytowani pracownicy Urzędu Gminy. Informację o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy zamieszczono na BIPie Urzędu Gminy w zakładce "Praca". Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 16:20:27 Asia15

Witam Kiedy powstanie nowe przedszkole państwowe w Strzebiniu ? Dlaczego Gmina nie inwestuje w państwowe przedszkola tylko w prywatne a rodzice mają płacić.

Opowiedź 2018-05-09 09:43:26: Witam, obecnie trwają prace nad nową koncepcją poprawy warunków lokalowych przedszkola w Strzebiniu. Mam świadomość, że wszystkie gminne przedszkola wymagają wielu nakładów finansowych, które jednak uzależnione są od posiadanych środków budżetowych. Prywatne przedszkola i inne placówki wychowania przedszkolnego powstają bez udziału finansowego Gminy, stanowią wyłącznie prywatne inwestycje, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 14:08:21 Andrzej

Czy będzie w tym roku konkurs budżet obywatelski?

Opowiedź 2018-05-09 09:32:35: Witam Panie Andrzeju, tak, w tym roku planowana jest kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-03 11:27:28 Dariusz

W basenie na ośrodku GOSiR wybiło dno z basenu czy to jakaś poważna awaria , czy basen będzie otwarty i kiedy

Opowiedź 2018-05-07 08:30:01: Szanowny Panie Dariuszu, wszystkie ujawnione wady basenu zostały już zgłoszone wykonawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ramach udzielonej Gminie gwarancji. W tym tygodniu spotkam się w tej sprawie osobiście z przedstawicielem wykonawcy basenu na terenie Ośrodka. Basen musi być gotowy na otwarcie sezonu letniego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-02 22:23:03 BIP

Pytanie dotyczyło załączników, nie zarządzeń. Zarządzenia we wskazanej lokalizacji nie zawierają treści. Gdzie są zamieszczone pełne dokumenty?

Opowiedź 2018-05-07 08:10:49: Witam, proszę o wskazanie daty lub numeru zarządzenia, którego dotyczy pytanie, po identyfikacji dokumentu będę w stanie udzielić odpowiedzi. Ewentualnie bardzo proszę o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy - tel. (34) 3576-100, koszecin@koszecin.pl . Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-26 15:21:08 BIP

W którym miejscu Biuletynu informacji Publicznej umieszczane są załączniki do ostatnio publikowanych zarządzeń wójta?

Opowiedź 2018-05-02 12:34:13: Witam, zarządzenia wraz z załącznikami są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie w zakładce "Prawo lokalne - Zarządzenia" - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/325/zarzadzenia. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-26 06:39:11 Krzysztof

Gmina udzielała zgody na realizację budowy sieci światłowodów na swoich gruntach. Proszę podać nazwę i dane identyfikacyjne podmiotu, któremu została udzielona zgoda.

Opowiedź 2018-04-26 13:06:52: Szanowny Panie Krzysztofie, z informacji, które posiadam od ZDW w Katowicach, wynika, że inwestor realizował budowę na podstawie specustawy drogowej, dlatego Gmina nie wydawała żadnych zgód w przedmiocie lokalizacji sieci światłowodowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-24 18:16:09 Krzysztof

Jaki podmiot prywatny wybudował w Koszęcinie sieć światłowodów podziemnych i na jakiej podstawie? Kto z tej sieci korzysta? Jaki koszt poniosła gmina?

Opowiedź 2018-04-25 15:02:54: Szanowny Panie Januszu, wskazana przez Pana sieć światłowodów podziemnych nie stanowi własności Gminy, która nie poniosła z tytułu jej wybudowania żadnych kosztów. Nie mam informacji o właścicielu tych urządzeń, ani o osobach z nich korzystających. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-24 13:11:04 Ilona

Jak został rozdzielony wniosek do programu OSA na 100 tyś. zł. na dwie miejscowości?

Opowiedź 2018-04-25 09:39:53: Szanowna Pani Ilono, wartość projektu w Strzebiniu zgłoszonego w ramach Programu Budowa Otwartej Strefy Aktywności to 99 877,85 zł, z kolei koszt zadania w Rusinowicach wynosi 99 990,39 zł. Gmina może uzyskać dofinansowanie każdego ze zgłoszonych zadań do 70 000,00 zł. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-24 11:32:03 Ilona

W ub.roku Pan Wójt obiecał mi asfalt na ul. Sienkiewicza w Strzebiniu.Jak Pan Wójt odpowiada za własne obietnice i czy wie że ryzykuje utratą poparcia bardzo dużej miejscowości?

Opowiedź 2018-04-25 14:57:08: Szanowna Pani Ilono, z żadnych złożonych obietnic się nie wycofuję. Uważam, że wykonanie nawierzchni asfaltowanej na ul. Sienkiewicza w Strzebiniu jest potrzebną i ważną dla mieszkańców Strzebinia inwestycją. Zdaję sobie jednak sprawę, że takich dróg w naszej gminie jest wiele, a moje plany inwestycyjne są powiązane bezpośrednio z wysokością środków zabezpieczonych w danym roku w budżecie Gminy. Dlatego poszukuję środków zewnętrznych, z udziałem których uda się najpierw wykonać dokumentację projektową, a następnie przystąpić do realizacji wskazanej przez Panią inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-22 23:44:21 Janusz

Witam, czy jest planowana budowa drogi asfaltowej na ulicy dębowej i jodłowej w Koszęcinie? Pozdrawiam

Opowiedź 2018-04-24 16:32:25: Szanowny Panie Januszu, podjęcie decyzji o rozpoczęciu opisanej przez Pana inwestycji wymaga uprzedniego uregulowania stanu prawnego obu dróg, które zgodnie z zapisami w księgach wieczystych stanowią własność Skarbu Państwa. Gmina już w 2012 r. wystąpiła do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnej, jednak do dnia dzisiejszego wniosek ten nie został rozpatrzony. Dopiero uzyskanie przez Gminę Koszęcin prawa własności do nieruchomości umożliwi w pierwszej kolejności zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, a następnie rozpoczęcie robót budowlanych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 314 pozycji
Strona 12 z 16 << poprzednia 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony