Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-08-20 12:12:42 kora

Szanowny Panie Wójcie, odnośnie "alternatywnego rozwiązania" dot. budowy ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki,

Opowiedź 2018-08-30 14:56:24: Witam, prace związane z projektowaniem przebiegu ścieżki rowerowej Piłka - Rusinowice zaplanowano na rok 2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-17 21:56:52 tgf

Jak dlugo jeszcze beda rozgrzebane ul Debowa i sw. Barbary w Strzebiniu?!

Opowiedź 2018-08-20 10:37:39: Witam, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, termin zakończenia zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Barbary w Strzebiniu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Św. Barbary i ul. Dębowej w Strzebiniu” to 14 wrzesień 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-10 12:06:19 Janek

Witam. Co z tym gulikiem na ul. Jodłowej? Kiedyś pisał Pan że będzie wykonana regulacja. Mamy sierpień a tu nic sie nie dzieje.

Opowiedź 2018-08-14 16:02:28: Witam, właz do studni kanalizacyjnej na ul. Jodłowej został wyregulowany. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-05 13:21:54 jarek

Witam.ile jeszcze upłynie dekad aż na ul. leśnej powstaną chodniki i samochody jadące na basen w okresie letnim nie bedą zagrażały mieszkańcom i małym dzieciom? Mamy 2018 rok a chodników jak w 1918!

Opowiedź 2018-08-10 15:52:34: Szanowny Panie Jarku, Wójtem Gminy Koszęcin jestem od kwietnia 2016 r., dlatego nie mogę odpowiadać za działania Gminy w minionym okresie. Odkąd zostałem Wójtem Gminy konsekwentnie staram się porządkować stan prawny dróg, tak też było z ulicą Leśną w Koszęcinie. Po uzyskaniu tytułu prawnego do części tej drogi, zleciłem remont jej nawierzchni. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników ulicy Leśnej wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h. Prawda jest jednak taka, że żadne zakazy czy nakazy nie wpłyną na bezpieczeństwo pieszych, jeśli kierowcy nie będą ich przestrzegać. Oczywiście zdaję sobie sprawę z potrzeby budowy, czy też wykonania remontów wielu chodników na terenie naszej Gminy, ale dysponuję ograniczonym budżetem, co powoduje, że inwestycje realizuję sukcesywnie i etapami. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-01 08:20:39 eee

Dlaczego wejście na basen jest tylko do 19?? W razie niepogody basen jest nieczynny, ale w czasie skwarów godziny nie sa wydłużane. Gdzie tu ekonomia i logika??

Opowiedź 2018-08-02 15:34:04: Witam, Pana uwagi przekażę administratorowi obiektu - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, który odpowiada za funkcjonowanie i stan kąpieliska. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-31 00:03:16 Adam

Których przewoźników i kiedy oraz których mieszkańców i kiedy urząd gminy powiadomił o zmianie organizacji ruchu na ulicy Ligonia (wyznaczenie przystanku)?

Opowiedź 2018-07-31 11:00:31: Szanowny Panie Adamie, o każdej zmianie organizacji ruchu (po jej uprzednim opracowaniu przez projektanta i zatwierdzeniu przez właściwe organy), zarządca drogi informuje, poprzez umieszczenie odpowiednich znaków drogowych - znaków informujących o sposobie korzystania z drogi lub o obiektach znajdujących się w pobliżu drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-29 04:35:18 Alfred

28.07 Kąpielisko.Ciżba ludzi,niedziałająca zjeżdżalnia, hałas jak na dyskotece dla ogłuszonej dopalaczami młodzieży! Siedzieliśmy pod płotem i nie można było nawet porozmawiać.

Opowiedź 2018-07-30 10:33:11: Witam, Pana uwagi przekażę administratorowi obiektu - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, który odpowiada za funkcjonowanie i stan kąpieliska. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-28 15:28:57 Gulik

Pisał Pan kiedyś że lampy przy ul. Jodłowej i Dębowej bedą wymienione do 30 lipca. Jest 28 lipca i nic się nie dzieje a lampy dalej straszą.

Opowiedź 2018-07-30 10:34:37: Szanowny Panie, z uwagi na opóźnienia w dostawie słupów aluminiowych wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu wymiany latarni do 30 sierpnia 2018 r. Wniosek ten został uwzględniony, termin wykonania umowy został przedłużony o miesiąc. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-26 22:25:30 Iwona

Będąc z niemowlakiem na terenie GOSIRU i szukajac cienia muszę oddalać się od basenu a osoby palące siedzą sobie tuż obok. Czy to nie oni powinni palić sobie w jakimś ustronnym miejscu?

Opowiedź 2018-07-27 14:30:07: Szanowna Pani Iwono, zwrócę na ten problem uwagę administratorowi kąpieliska tj. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-25 23:35:05 Mirek

Witam. Bedzie konkurs ofert na dowoz dzieci niepelnosprawnych do Lublinca ? Ja tez posiadam busa :)

Opowiedź 2018-07-26 13:21:18: Szanowny Panie, w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019, proszę o kontakt bezpośrednio z Panią Angeliką Siek - pracownikiem Referatu Spraw Obywatelskich, tel. 34 3576 100 w. 127, która udzieli Panu szczegółowych informacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-25 21:57:09 Kornelia

Szanowny Panie Wójcie, Kiedy zamierza Pan wydzielić i oznaczyć przystanek w Strzebiniu Starym w kierunku Tarnowskich Gór?

Opowiedź 2018-07-26 13:17:29: Szanowna Pani Kornelio, do tej pory nie wpłynął do Urzędu żaden wniosek mieszkańców w sprawie, o której mowa w Pani pytaniu. Jeśli otrzymam taki wniosek, zostanie on przekazany do Komisji Infrastruktury i rozpatrzony. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 21:41:47 Grzegorz

Na jaki cel gmina bierze kredyt na 3,5 mln złotych?

Opowiedź 2018-07-24 08:04:01: Szanowny Panie Grzegorzu, Gmina zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, co wynika z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:29:17 Jacek

Zebrania wiejskie są jawne i protokołowane. W którym miejscu na BIP znajdują się protokoły z zebrań wiejskich oraz z indywidualnych spotkań wójta z mieszkańcami Koszęcina?

Opowiedź 2018-07-23 09:52:39: Witam, protokoły z zebrań wiejskich nie są zamieszczane na BIPie, są dostępne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. na wniosek. Spotkania Wójta z mieszkańcami nie są protokołowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:28:16 Jacek

Z którymi mieszkańcami (personalnie) omawiał pan w tym roku sprawy inwestycji, dotacji i imprez realizowanych w Koszęcinie? Które tegoroczne decyzje podjął pan na podstawie takich rozmów prywatnych?

Opowiedź 2018-07-23 10:34:24: Szanowny Panie Jacku, dane osobowe mieszkańców, z którymi się spotykam jako Wójt, podlegają ochronie i nie mogą zostać udostępnione. Zawsze chętnie słucham głosów mieszkańców, bo każda decyzja ma przecież służyć naszej Gminie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:22:54 Jacek

Zebranie wiejskie jest organem sołectwa, podejmowane sa na nim zbiorowo decyzje dotyczące całej społeczności. Na podstawie jakich przepisów zastąpił pan zebranie spotkaniami z pojedynczymi osobami?

Opowiedź 2018-07-23 09:51:04: Szanowny Panie Jacku, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Koszęcin nie jest sołectwem - nie posiada ani sołtysa, ani zebrania wiejskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-19 19:05:49 tgf

Kiedy rozpocznie sie remont ul Piaskowej w Strzebiniu ? W czasie deszczu brodzimy w blocie po kostki a pozostale dni musieli bysmy chodzic w maskach p.pylowych

Opowiedź 2018-07-23 15:06:59: Witam, do 30 września 2018 r. Wykonawca ma przedstawić dokumentację projektową wraz z potrzebnymi pozwoleniami. Prace budowlane planowane są na 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-19 14:29:32 Janek

Czy ulica Dębowa i Jodłowa w Koszęcinie należy do gminy? I czy są prowadzone jakieś rozmowy w sprawie remontu tych dróg?

Opowiedź 2018-07-23 15:08:08: Szanowny Panie, ul. Dębowa i Jodłowa w Koszęcinie stanowią drogi gminne. Razem z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych byłem zapoznać się ze stanem ww. dróg. Ulice te zostały wykonane z płyt betonowych, które są popękane. Naprawa takich nierówności asfaltem nie przyniesie pożądanych efektów, ponadto nie będzie trwała. W konsekwencji stwierdziłem, że konieczne jest zlecenie wykonania projektu przebudowy tych dróg, a przed przystąpieniem do przebudowy, trzeba wymienić kanalizację sanitarną. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 12:28:06 Kamil

Jakie działania podejmuje pan w kierunku obsadzenia stanowiska sekretarza gminy, od momentu gdy nabył pan informację o odejściu pracownika na emeryturę?

Opowiedź 2018-07-19 15:10:02: Witam, zatrudnienie sekretarza następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Ogłoszony w kwietniu 2018 r. nabór pozostał nierozstrzygnięty. Jedyny kandydat nie uzyskał wymaganej Regulaminem liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W najbliższym czasie zamierzam powtórzyć nabór. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 12:19:21 Kamil

Szanowny Panie Wójcie, ogłosił pan regulamin funduszu sołeckiego w gminie Koszęcin. A co z funduszem dla wsi Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-19 08:25:39: Witam, fundusz sołecki stanowi instytucję, której adresatem są wyłącznie sołectwa, a więc jednostki pomocnicze gmin wiejskich. Koszęcin nie jest sołectwem, w konsekwencji nie skorzysta ze środków funduszu sołeckiego. Koszęcin może skorzystać ze środków przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 09:22:50 Marysia

jakie konsekwencje zamierza wyciągnąć Pan od firmy odpowiedzialnej za wodę w Koszęcinie?? Może jakiś przetarg? Firma od dawna obsługuje nasza Gminę widocznie przestaje się starać.

Opowiedź 2018-07-19 14:16:31: Szanowna Pani, aby odpowiedzieć na pytanie o możliwe konsekwencje, jakie poniesie przedsiębiorstwo wodociągowe zaopatrujące w wodę naszą Gminę, musimy najpierw poznać przyczynę utraty przydatności wody do spożycia. Wezwałem firmę EKO-SAN do złożenia szczegółowych wyjaśnień i okazania wyników badań wody. Jestem również w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu. Po poprawieniu jakości wody, przyjdzie czas na ustalenie osób odpowiedzialnych za obecną sytuację. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 415 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony