Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-04-24 18:16:09 Krzysztof

Jaki podmiot prywatny wybudował w Koszęcinie sieć światłowodów podziemnych i na jakiej podstawie? Kto z tej sieci korzysta? Jaki koszt poniosła gmina?

Opowiedź 2018-04-25 15:02:54: Szanowny Panie Januszu, wskazana przez Pana sieć światłowodów podziemnych nie stanowi własności Gminy, która nie poniosła z tytułu jej wybudowania żadnych kosztów. Nie mam informacji o właścicielu tych urządzeń, ani o osobach z nich korzystających. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-24 13:11:04 Ilona

Jak został rozdzielony wniosek do programu OSA na 100 tyś. zł. na dwie miejscowości?

Opowiedź 2018-04-25 09:39:53: Szanowna Pani Ilono, wartość projektu w Strzebiniu zgłoszonego w ramach Programu Budowa Otwartej Strefy Aktywności to 99 877,85 zł, z kolei koszt zadania w Rusinowicach wynosi 99 990,39 zł. Gmina może uzyskać dofinansowanie każdego ze zgłoszonych zadań do 70 000,00 zł. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-24 11:32:03 Ilona

W ub.roku Pan Wójt obiecał mi asfalt na ul. Sienkiewicza w Strzebiniu.Jak Pan Wójt odpowiada za własne obietnice i czy wie że ryzykuje utratą poparcia bardzo dużej miejscowości?

Opowiedź 2018-04-25 14:57:08: Szanowna Pani Ilono, z żadnych złożonych obietnic się nie wycofuję. Uważam, że wykonanie nawierzchni asfaltowanej na ul. Sienkiewicza w Strzebiniu jest potrzebną i ważną dla mieszkańców Strzebinia inwestycją. Zdaję sobie jednak sprawę, że takich dróg w naszej gminie jest wiele, a moje plany inwestycyjne są powiązane bezpośrednio z wysokością środków zabezpieczonych w danym roku w budżecie Gminy. Dlatego poszukuję środków zewnętrznych, z udziałem których uda się najpierw wykonać dokumentację projektową, a następnie przystąpić do realizacji wskazanej przez Panią inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-22 23:44:21 Janusz

Witam, czy jest planowana budowa drogi asfaltowej na ulicy dębowej i jodłowej w Koszęcinie? Pozdrawiam

Opowiedź 2018-04-24 16:32:25: Szanowny Panie Januszu, podjęcie decyzji o rozpoczęciu opisanej przez Pana inwestycji wymaga uprzedniego uregulowania stanu prawnego obu dróg, które zgodnie z zapisami w księgach wieczystych stanowią własność Skarbu Państwa. Gmina już w 2012 r. wystąpiła do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnej, jednak do dnia dzisiejszego wniosek ten nie został rozpatrzony. Dopiero uzyskanie przez Gminę Koszęcin prawa własności do nieruchomości umożliwi w pierwszej kolejności zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, a następnie rozpoczęcie robót budowlanych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-20 13:52:51 Krzysztof

Dlaczego w całym Koszęcinie porozwieszane są na pęczki kable internetowe na latarniach, skoro cały Koszęcin został wyposażony w podziemne światłowody? Kto z tych światłowodów od 5 lat korzysta?

Opowiedź 2018-04-24 16:30:22: Witam Panie Krzysztofie, sieć światłowodów podziemnych została wybudowana przez podmiot prywatny, inny niż lokalni dostawcy internetu. Ponadto na terenie Gminy Koszęcin została wybudowana jedynie trasa tranzytowa, bez rozbudowy na poszczególne ulice. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-20 13:42:17 Krzysztof

Kiedy będzie zrobiony przystanek koło Biedronki? Został uchwalony, a zatrzymywanie się tam nadal jest nielegalne.

Opowiedź 2018-04-24 16:26:46: Szanowny Panie Krzysztofie, przystanek, o który Pan pyta, zostanie wykonany na ul. Ligonia, przy czym dokładna jego lokalizacja będzie ustalona przez projektanta zmiany organizacji ruchu w tym zakresie. Dopiero po zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu przez właściwe organy, możliwe będzie przystąpienie do wykonania przystanku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-20 10:37:43 Ilona

Kiedy mieszkańcy ul.Sienkiewicza w Strzebiniu doczekają się obiecanej w ub. roku drogi asfaltowej?

Opowiedź 2018-04-24 08:25:26: Szanowna Pani Ilono, w budżecie Gminy na rok 2018 brak jest zabezpieczonych środków na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na ulicy Sienkiewicza w Strzebiniu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-20 10:30:35 Ilona

Czy Gmina Koszęcin złożyła wniosek na projekt OSA? Jeśli tat to jakiej miejscowości dotyczy?

Opowiedź 2018-04-24 08:22:32: Szanowna Pani, Gmina Koszęcin złożyła wniosek do Ministerstwa Turystyki i Sportu w Warszawie w ramach programu Otwartych Stref Aktywności. Wniosek swoim zakresem obejmuje dwie lokalizacje: w miejscowości Strzebiń przy Domu Kultury oraz w miejscowości Rusinowice obok Domu Spotkań Wiejskich. Gmina ubiega się o dofinansowanie w wariancie rozszerzonym - siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw, ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-18 17:35:45 Pan

Witam, czy jest planowana budowa drogi asfaltowej na ulicy Sienkiewicza w Strzebiniu? Pozdrawiam.

Opowiedź 2018-04-20 12:35:41: Szanowny Panie, w budżecie Gminy na rok 2018 brak jest zabezpieczonych środków na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na ulicy Sienkiewicza w Strzebiniu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-17 07:54:19 Zenon

Czy będzie realizowany gazociag w Koszęcinie i kiedy? Proszę o pełną informację dotyczącą terminów realizacji poszczególnych etapów.

Opowiedź 2018-04-17 15:01:29: Szanowny Panie, decyzja w przedmiocie powstania gazociągu w Koszęcinie należy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Gmina Koszęcin nie jest inwestorem ww. zadania. Wójt Gminy Koszęcin, mając na uwadze realizację swych zadań, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i dostępu mieszkańców oraz przedsiębiorców do zróżnicowanych źródeł uzyskiwania energii, poprzez umożliwienie wykorzystania paliwa gazowego, podpisał w 2017 r. z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie list intencyjny, deklarując chęć przyłączenia do sieci gazowej obiektów zarządzanych przez Gminę. O terminie realizacji inwestycji budowy gazociągu decyduje jednak wyłącznie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Wójt Gminy na bieżąco monituje postęp prowadzonych prac w zakresie opracowywanej przez Spółkę koncepcji gazyfikacji miejscowości Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-10 15:47:52 Sebastian

Witam wszędzie już robią kanalizacje wokół Koszecina a Łazy nie maja nawet wody miejskiej a do tego w lato studnie wysychają . Czy będzie robiona tam jakaś inwestycja wodociągowa

Opowiedź 2018-04-11 12:34:12: Dzień dobry, Gmina zamierza przystąpić do realizacji inwestycji budowy wodociągu w Łazach. W dniu 29 czerwca 2018 r. upływa termin sporządzenia dokumentacji projektowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-09 19:32:16 Nick123

Czy będą zamiatane ulice gminy z piachu po zimie?

Opowiedź 2018-04-10 13:07:11: Szanowny Panie, na ulicach o nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem planowane jest zamiatanie ulic. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-09 11:24:04 Aneta

Czy mozna uzyskac dopłatę z gminy lub innej instytucji do wymiany pieca oc na węgiel na piec na eko groszek?

Opowiedź 2018-04-17 09:30:11: Dzień dobry. Informuję, iż Gmina Koszęcin od wielu lat sukcesywnie realizuje Program Ograniczenia Emisji polegający na przyznawaniu dotacji m.in. na wymianę starych i nieekologicznych pieców centralnego ogrzewania na nowe, posiadające najwyższy Certyfikat 5. klasy. Dotacje przyznawane są ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 5.500,00 zł za jedno źródło ciepła. Wszelkich potrzebnych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin prowadzący Program: Pan Szymon Brawer (pokój nr 3 - tel.: 34 3576 100 w. 133) i Pan Michał Kryś (pokój nr 5 - tel.: 34 3576 100 w. 116). Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-06 11:44:08 Jolanta

Witam! W sprawie przedszkola w Strzebiuniu brakuje miejsc dla dzieciaków i nic się robi w tej sprawie, dlaczego nie postało większe przedszkole .Z poważaniem Jolanta Mazurczak

Opowiedź 2018-04-11 08:35:04: Szanowna Pani, w odpowiedzi na pytanie dotyczące braku miejsc dla dzieci w Przedszkolu w Strzebiniu informuję, iż Gmina Koszęcin ogłosi otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, w wyniku którego zostaną wyłonione przedszkola bądź punkty przedszkolne dysponujące wolnymi miejscami. Zasady uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych będą identyczne jak zasady uczęszczania do przedszkoli publicznych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-05 08:59:00 Krzysztof

Do 19 lutego mieszkańcy mieli otrzymać informacje na temat gazociągu. Gdzie jest ta informacja?

Opowiedź 2018-04-10 13:08:00: Szanowny Panie, 9 lutego 2018 r. informacja dotycząca gazyfikacji miejscowości Koszęcin została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin w zakładce Aktualności oraz na gminnym portalu społecznościowym Facebook. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-03 11:21:35 Janek

Czy będą w tym roku zamiatane ulice z piasku po zimie?

Opowiedź 2018-04-10 13:05:40: Szanowny Panie, na ulicach o nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem planowane jest zamiatanie ulic. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-30 22:22:35 Wawrzus33

Woj.Śląski ma 34 mln zl na drogi lokalne.Kazda gmina w województwie może złożyć 1 projekt.Nasza gmina zlozy gotowy projet ul.Ks.Gąski,ktory nie zalapal sie minimalnie niedawno

Opowiedź 2018-04-10 13:02:09: Dzień dobry, w dniu 26.03.2018 r. Urząd Wojewódzki opublikował uchwałą nr 53/2018 z dnia 19 marca 2018 r. Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2018 r. Gmina Koszęcin zamierza złożyć wniosek do ww. Programu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-24 14:22:39 stb

Witam, gmina ma obowiązek organizować transport publiczny, nie to co jest w naszej gminie jeździ milion różnych przewoznikow, których autobusy zbyt rzadko jezdza.

Opowiedź 2018-04-10 13:01:28: Witam, koordynacją działań w zakresie organizacji w gminach powiatu lublinieckiego publicznego transportu zbiorowego zajmuje się Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Pracownikiem odpowiedzialnym w przedmiotowej sprawie jest Pani Renata Baron – (34) 3510 531. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-24 14:17:58 stb

Witam, czy gmina ma zamiar zająć się sprawą komunikacji pasażerskiej? Bo jak ostatnio zauważylismy nic się nie dzieje w tym temacie, nie można wziac przykładu z gminy twory która należy do MZKP?

Opowiedź 2018-04-10 13:00:16: Witam, koordynacją działań w zakresie organizacji w gminach powiatu lublinieckiego publicznego transportu zbiorowego zajmuje się Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Pracownikiem odpowiedzialnym w przedmiotowej sprawie jest Pani Renata Baron – (34) 3510 531. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-23 12:05:10 Jacek

Witam! Czy będą dopłaty do oczyszczalni ścieków.

Opowiedź 2018-04-10 12:38:53: Szanowny Panie, obecnie Gmina nie realizuje programu w zakresie dofinansowania budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia naboru banków, zainteresowanych współpracą w zakresie udzielania kredytów bankowych wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Fundusz, zostały wybrane dwa banki. 1. Bank Ochrony Środowiska S.A. 2. Krakowski Bank Spółdzielczy Produkt oferowany we współpracy z wybranymi bankami jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości oraz do wspólnot mieszkaniowych. Można ubiegać się o dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego z zakresów: 1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 2. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji. Podstawa i wysokość dofinansowania: 1. kredyt do 75 % nakładów inwestycyjnych, 2. uzupełnieniem kredytu jest dotacja w wysokości 20 % wartości kredytu, 3. kredyt wraz z dotacją będą wypłacane łącznie, po prawidłowym rozliczeniu zadania 4. wypłacona dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 5. prowizja przygotowawcza banku – maksymalnie 2,5 % kredytu 6. oprocentowanie kredytu: a. dla okresu kredytowania do 6 lat - WIBOR 3M +4,0 % b. dla okresu kredytowania powyżej 6 lat - WIBOR 3M +4,5 % Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania opisuje Regulamin udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017 Na mocy podpisanych z Funduszem umów, banki zobowiązały się m.in. do: 1. ogłoszenia terminu naboru Wniosków o dofinansowanie, składanych do banku przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. najpóźniej od dnia 21 listopada 2017 r. 2. rozpatrzenia Wniosku o dofinansowanie, złożonego przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów w banku. Stosowany przez banki Wniosek o dofinansowanie będzie zawierać m.in.: 1. nazwę i lokalizację zadania, planowane efekty rzeczowe i ekologiczne oraz termin zakończenia zadania -Zalecane zapisy dotyczące efektów rzeczowych i ekologicznych oraz sposoby ich potwierdzania 2. harmonogram rzeczowo- finansowy zadania, wg wzoru - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 3. sposób potwierdzenia prawa własności nieruchomości, na której jest realizowane zadanie. Ponadto w Umowie Kredytu banki zobowiązały się wprowadzić m.in. informację o konieczności wyraźnego określenia beneficjenta dotacji i uiszczenia należnego podatku dochodowego z tytułu jej uzyskania. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Linii kredytowej LKD_2017 będą udzielane w placówkach współpracujących z Funduszem banków tj. Banku Ochrony Środowiska SA oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na terenie województwa śląskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 338 pozycji
Strona 14 z 17 << poprzednia 1 .. 10 11 12 13 14 15 16 17 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony