Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-08-01 08:20:39 eee

Dlaczego wejście na basen jest tylko do 19?? W razie niepogody basen jest nieczynny, ale w czasie skwarów godziny nie sa wydłużane. Gdzie tu ekonomia i logika??

Opowiedź 2018-08-02 15:34:04: Witam, Pana uwagi przekażę administratorowi obiektu - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, który odpowiada za funkcjonowanie i stan kąpieliska. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-31 00:03:16 Adam

Których przewoźników i kiedy oraz których mieszkańców i kiedy urząd gminy powiadomił o zmianie organizacji ruchu na ulicy Ligonia (wyznaczenie przystanku)?

Opowiedź 2018-07-31 11:00:31: Szanowny Panie Adamie, o każdej zmianie organizacji ruchu (po jej uprzednim opracowaniu przez projektanta i zatwierdzeniu przez właściwe organy), zarządca drogi informuje, poprzez umieszczenie odpowiednich znaków drogowych - znaków informujących o sposobie korzystania z drogi lub o obiektach znajdujących się w pobliżu drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-29 04:35:18 Alfred

28.07 Kąpielisko.Ciżba ludzi,niedziałająca zjeżdżalnia, hałas jak na dyskotece dla ogłuszonej dopalaczami młodzieży! Siedzieliśmy pod płotem i nie można było nawet porozmawiać.

Opowiedź 2018-07-30 10:33:11: Witam, Pana uwagi przekażę administratorowi obiektu - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, który odpowiada za funkcjonowanie i stan kąpieliska. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-28 15:28:57 Gulik

Pisał Pan kiedyś że lampy przy ul. Jodłowej i Dębowej bedą wymienione do 30 lipca. Jest 28 lipca i nic się nie dzieje a lampy dalej straszą.

Opowiedź 2018-07-30 10:34:37: Szanowny Panie, z uwagi na opóźnienia w dostawie słupów aluminiowych wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu wymiany latarni do 30 sierpnia 2018 r. Wniosek ten został uwzględniony, termin wykonania umowy został przedłużony o miesiąc. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-26 22:25:30 Iwona

Będąc z niemowlakiem na terenie GOSIRU i szukajac cienia muszę oddalać się od basenu a osoby palące siedzą sobie tuż obok. Czy to nie oni powinni palić sobie w jakimś ustronnym miejscu?

Opowiedź 2018-07-27 14:30:07: Szanowna Pani Iwono, zwrócę na ten problem uwagę administratorowi kąpieliska tj. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-25 23:35:05 Mirek

Witam. Bedzie konkurs ofert na dowoz dzieci niepelnosprawnych do Lublinca ? Ja tez posiadam busa :)

Opowiedź 2018-07-26 13:21:18: Szanowny Panie, w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019, proszę o kontakt bezpośrednio z Panią Angeliką Siek - pracownikiem Referatu Spraw Obywatelskich, tel. 34 3576 100 w. 127, która udzieli Panu szczegółowych informacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-25 21:57:09 Kornelia

Szanowny Panie Wójcie, Kiedy zamierza Pan wydzielić i oznaczyć przystanek w Strzebiniu Starym w kierunku Tarnowskich Gór?

Opowiedź 2018-07-26 13:17:29: Szanowna Pani Kornelio, do tej pory nie wpłynął do Urzędu żaden wniosek mieszkańców w sprawie, o której mowa w Pani pytaniu. Jeśli otrzymam taki wniosek, zostanie on przekazany do Komisji Infrastruktury i rozpatrzony. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 21:41:47 Grzegorz

Na jaki cel gmina bierze kredyt na 3,5 mln złotych?

Opowiedź 2018-07-24 08:04:01: Szanowny Panie Grzegorzu, Gmina zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, co wynika z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:29:17 Jacek

Zebrania wiejskie są jawne i protokołowane. W którym miejscu na BIP znajdują się protokoły z zebrań wiejskich oraz z indywidualnych spotkań wójta z mieszkańcami Koszęcina?

Opowiedź 2018-07-23 09:52:39: Witam, protokoły z zebrań wiejskich nie są zamieszczane na BIPie, są dostępne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. na wniosek. Spotkania Wójta z mieszkańcami nie są protokołowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:28:16 Jacek

Z którymi mieszkańcami (personalnie) omawiał pan w tym roku sprawy inwestycji, dotacji i imprez realizowanych w Koszęcinie? Które tegoroczne decyzje podjął pan na podstawie takich rozmów prywatnych?

Opowiedź 2018-07-23 10:34:24: Szanowny Panie Jacku, dane osobowe mieszkańców, z którymi się spotykam jako Wójt, podlegają ochronie i nie mogą zostać udostępnione. Zawsze chętnie słucham głosów mieszkańców, bo każda decyzja ma przecież służyć naszej Gminie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:22:54 Jacek

Zebranie wiejskie jest organem sołectwa, podejmowane sa na nim zbiorowo decyzje dotyczące całej społeczności. Na podstawie jakich przepisów zastąpił pan zebranie spotkaniami z pojedynczymi osobami?

Opowiedź 2018-07-23 09:51:04: Szanowny Panie Jacku, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Koszęcin nie jest sołectwem - nie posiada ani sołtysa, ani zebrania wiejskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-19 19:05:49 tgf

Kiedy rozpocznie sie remont ul Piaskowej w Strzebiniu ? W czasie deszczu brodzimy w blocie po kostki a pozostale dni musieli bysmy chodzic w maskach p.pylowych

Opowiedź 2018-07-23 15:06:59: Witam, do 30 września 2018 r. Wykonawca ma przedstawić dokumentację projektową wraz z potrzebnymi pozwoleniami. Prace budowlane planowane są na 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-19 14:29:32 Janek

Czy ulica Dębowa i Jodłowa w Koszęcinie należy do gminy? I czy są prowadzone jakieś rozmowy w sprawie remontu tych dróg?

Opowiedź 2018-07-23 15:08:08: Szanowny Panie, ul. Dębowa i Jodłowa w Koszęcinie stanowią drogi gminne. Razem z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych byłem zapoznać się ze stanem ww. dróg. Ulice te zostały wykonane z płyt betonowych, które są popękane. Naprawa takich nierówności asfaltem nie przyniesie pożądanych efektów, ponadto nie będzie trwała. W konsekwencji stwierdziłem, że konieczne jest zlecenie wykonania projektu przebudowy tych dróg, a przed przystąpieniem do przebudowy, trzeba wymienić kanalizację sanitarną. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 12:28:06 Kamil

Jakie działania podejmuje pan w kierunku obsadzenia stanowiska sekretarza gminy, od momentu gdy nabył pan informację o odejściu pracownika na emeryturę?

Opowiedź 2018-07-19 15:10:02: Witam, zatrudnienie sekretarza następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Ogłoszony w kwietniu 2018 r. nabór pozostał nierozstrzygnięty. Jedyny kandydat nie uzyskał wymaganej Regulaminem liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W najbliższym czasie zamierzam powtórzyć nabór. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 12:19:21 Kamil

Szanowny Panie Wójcie, ogłosił pan regulamin funduszu sołeckiego w gminie Koszęcin. A co z funduszem dla wsi Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-19 08:25:39: Witam, fundusz sołecki stanowi instytucję, której adresatem są wyłącznie sołectwa, a więc jednostki pomocnicze gmin wiejskich. Koszęcin nie jest sołectwem, w konsekwencji nie skorzysta ze środków funduszu sołeckiego. Koszęcin może skorzystać ze środków przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 09:22:50 Marysia

jakie konsekwencje zamierza wyciągnąć Pan od firmy odpowiedzialnej za wodę w Koszęcinie?? Może jakiś przetarg? Firma od dawna obsługuje nasza Gminę widocznie przestaje się starać.

Opowiedź 2018-07-19 14:16:31: Szanowna Pani, aby odpowiedzieć na pytanie o możliwe konsekwencje, jakie poniesie przedsiębiorstwo wodociągowe zaopatrujące w wodę naszą Gminę, musimy najpierw poznać przyczynę utraty przydatności wody do spożycia. Wezwałem firmę EKO-SAN do złożenia szczegółowych wyjaśnień i okazania wyników badań wody. Jestem również w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu. Po poprawieniu jakości wody, przyjdzie czas na ustalenie osób odpowiedzialnych za obecną sytuację. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 07:42:01 Jacek

Wszystkie sołectwa już omówiły swoje sprawy. Kiedy odbędzie się zebranie wiejskie w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-07-19 14:15:32: Szanowny Panie Jacku, Koszęcin nie jest sołectwem, tym samym nie mogę formalnie zwołać zebrania wiejskiego. Sprawy bieżące omawiam z mieszkańcami codziennie podczas spotkań indywidualnych w Urzędzie Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-14 10:19:15 Sebastian

Witam jak wyglada sytuacja z planami budowy wodociągiu w miejscowości Łazy i kiedy rozpocznie się inwestycja

Opowiedź 2018-07-19 08:24:43: Szanowny Panie Sebastianie, do 31 lipca 2018 r. Wykonawca ma przedstawić gotowy projekt budowlano-wykonawczy w ramach zadania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy." Tak, jak już informowałem, po otrzymaniu dokumentacji projektowej Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy, ponieważ tak duża inwestycja przekracza obecnie możliwości budżetu Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-13 00:55:44 Lusia

Panie Wójcie moje pytanie dotyczące boisk dotyczy Strzebinia.Pozdrawiam

Opowiedź 2018-07-16 09:48:56: Witam, trwają prace wykończeniowe w obrębie płyty boiska LKS w Strzebiniu. Jeśli chodzi o boisko przy Szkole Podstawowej oraz zaplecze socjalne przy boisku LKS, to nadal oczekuję na rozstrzygnięcie konkursu w ramach, którego Gmina ubiega się o uzyskanie dofinansowania na wykonanie planowanych inwestycji. Odpowiadając na dalszą część Pani pytania, to potwierdzam, że planuję budowę ścieżki pieszo-rowerowej Strzebiń - Koszęcin. Trwają prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-12 08:28:19 kora

Panie Wójcie czy w najbliższym czasie jest możliwość utworzenia ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki wzdłuż drogi asfaltowej?

Opowiedź 2018-07-16 09:31:03: Witam, kwestia budowy ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki była omawiana podczas spotkań wiejskich. Droga, o której mowa w pytaniu, jest drogą powiatową, dlatego wybudowanie ścieżki w pasie drogowym należy do Starostwa Powiatowego w Lublińcu (zarządcy drogi). Rozważam alternatywne rozwiązanie wybudowania ścieżki poza pasem drogowym, ale wymaga to zgody właścicieli nieruchomości, przez które miałaby przebiegać planowana ścieżka rowerowa. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 431 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony