Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-09-17 08:43:25 Beata

Szanowny Panie Wójcie, Czy jest przewidziana bądź wogóle możliwa budowa kanalizacji oraz gazyfikacja w miejscowości Cieszowa? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Opowiedź 2018-09-21 08:10:52: Szanowna Pani Beato, jeśli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem na kolejną kadencję, dla obszarów nieskanalizowanych takich jak m.in. miejscowość Cieszowa, planuję stworzenie Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z kolei decyzja w przedmiocie powstania gazociągu należy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Gmina Koszęcin nie jest inwestorem ww. zadania. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-15 20:32:09 Jacek

Mam pytanie odnośnie fotowoltaiki?Co dalej? Koszęcin nawet nie figuruje na liście.http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id4726,jak-uzyskac-dotacje-do-fotowoltaiki-sprawdz-gdzie-i-kiedy-zlozyc-wniosek

Opowiedź 2018-09-25 15:29:26: Witam, wniosek Gminy Koszęcin podlega obecnie ocenie formalnej. Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255. Z kolei pod wskazanym przez Pana adresem: http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id4726,jak-uzyskac-dotacje-do-fotowoltaiki-sprawdz-gdzie-i-kiedy-zlozyc-wniosek znajdują się wyniki konkursu OZE, ale dla Gmin RIT-u Północnego wraz ze wskazaniem gminy Tychy figurującej na liście złożonych wniosków do obecnego konkursu ogólnego RPO WSL. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-14 19:35:04 Pegi

Dwa pytania dot.odpadów komunalnych- 1. Czy firmy mogą wywozić odpady do PSZOK (co często obserwuję) 2. Daczego na stronie gminy niema aktualnych grafików wywozu odpadów

Opowiedź 2018-09-21 08:09:14: Witam, do PSZOKu można przekazywać odpady komunalne pochodzące tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych. Odpady komunalne pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej nie są odpadem komunalnym pochodzącym z gospodarstwa domowego, w związku z czym takie odpady nie są przyjmowane przez Punkt. Grafik odbioru odpadów komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi - https://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-12 17:28:00 Janek

Co z tymi lampami na dębowej i jodłowej? Zaczęte, nieskończone.

Opowiedź 2018-09-18 07:38:34: Szanowny Panie, umowa z Wykonawcą ze względów formalno-prawnych została rozwiązana. Zgodnie z zapewnieniem TAURON Dystrybucja Serwis S.A., latarnie zostaną wymienione jeszcze w tym roku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-07 09:49:17 Arek

Czy są jakieś przepisy, że w małym Bruśku mogą być wylane gładko ciągi dla pieszych, a w większych wsiach piesi muszą się męczyć na kostkach brukowych?

Opowiedź 2018-09-11 07:36:22: Szanowny Panie Arku, przepisy budowlane regulujące zasady budowy czy też remontów chodników są tożsame dla każdej miejscowości. Natomiast wielkość miejscowości nie ma tutaj żadnego znaczenia. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-04 22:24:01 Wiesław

Dlaczego na alejce przy ławce przy ul chopena idac w kierunku dworca nie ma kosza na smieci? Na działce na przeciw tej ławki jest już małe wysypisko. Pozdrawiam

Opowiedź 2018-09-10 09:16:55: Witam, zleciłem już ustawienie koszy na alejce. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-04 20:44:46 Joanna

Czy w korowodzie dożynkowym w Koszęcinie będą też zespoły z zagranicy, które przyjechały na festiwal do Ślaska?

Opowiedź 2018-09-10 08:29:31: Szanowna Pani Joanno, Gminne Dożynki to święto naszych rolników i to oni byli głównymi bohaterami tego wydarzenia. W korowodzie dożynkowym nie uczestniczyły zespoły występujące w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Silesia", którego organizatorem jest Zespół "Śląsk". Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-31 21:18:55 Arek

Panie wójcie kiedy będzie przejście dla pieszych przez Powstańców Śląskich do urzędu gminy?

Opowiedź 2018-09-04 08:39:03: Szanowny Panie Arku, ul. Powstańców Śląskich w Koszęcinie jest drogą wojewódzką. O przejście, o które Pan pyta, zabiegam prawie od dwóch lat. Jednakże o lokalizacji przejść dla pieszych decyduje zarządca drogi czyli ZDW w Katowicach. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-29 16:58:00 Wiesław

Witam. Czy zostaną postawione kosze na alejce przy wszystkich ławkach? A w szczególności przy ul chopina. Pozdrawiam

Opowiedź 2018-09-10 08:11:01: Witam, tak, zleciłem już ustawienie koszy na alejce. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-29 09:13:54 Romek

Raportował Pan radzie gminy w sprawozdaniu z wykonanych zadań "wydawanie wody mieszkańcom". Zajmował się Pan tym osobiście? Przez całe dni?

Opowiedź 2018-08-31 08:16:45: Szanowny Panie Romanie, woda była wydawana w wyznaczonych miejscach i o określonych godzinach. Na ile zezwalał mi na to czas, osobiście uczestniczyłem w wydawaniu wody mieszkańcom. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-28 10:29:24 Ilona

Jak daleko są posunięte prace dot.programu PFU i gdzie zostaną wybudowane ścieżki w ramach powyższego programu.

Opowiedź 2018-09-03 12:23:22: Witam, Gmina Koszęcin na podstawie PFU buduje w formule zaprojektuj i wybuduj drogę rowerową z Sadowa do Rusinowic. W ramach zadania powstanie również tzw. węzeł przesiadkowy przy byłym dworcu w Rusinowicach. Termin zakończenia inwestycji to 30 wrzesień 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-26 18:47:04 budżet

Skoro można zgłaszać tylko projekty na tereny gminne to gdzie są udostępnione publicznie mapy i wykazy wszystkich nieruchomości gminnych?

Opowiedź 2018-08-30 14:58:25: Witam, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie - www.koszecin.pl - znajduje się zakładka do Portalu GEO-INFO, który jest powszechnie dostępny. Po zlokalizowaniu planowanej lokalizacji - numeru ewidencyjnego działki - proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Koszęcinie (34 3576 100 w. 133, 034 3210 833), którzy pomogą ustalić, czy proponowana lokalizacja dotyczy nieruchomości gminnej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-24 13:49:24 Adam

Wczoraj był dzień targowy, dzisiaj wiatr roznosi po wsi śmieci, kartony i płachty folii. Kiedy zadba Pan o czystość i porządek na ulicach?

Opowiedź 2018-08-30 14:57:10: Szanowny Panie Adamie, za utrzymanie czystości w obrębie prywatnego targowiska odpowiada właściciel lub zarządca terenu. Wystosuję pismo do właściciela nieruchomości z informacją o ciążących na nim obowiązkach w zakresie utrzymania czystości i porządku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-24 12:59:48 Jolanta

Od stacji prowadzi aleja, ławek jednak mało i w bardzo kiepskim stanie. Czy można byłoby je odnowić?

Opowiedź 2018-08-30 14:54:00: Witam, sukcesywnie odnawiamy zniszczone ławki, te wskazane w pytaniu również zostaną w najbliższym czasie odnowione. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-23 10:39:48 Jarek

Skoro został utworzony przystanek to dlaczego ciągle parkują na nim samochody? Kierowcy nawet nie widzą, że ktoś czeka na busa, nie mają się też gdzie zatrzymać.

Opowiedź 2018-08-24 08:20:47: Witam, jeśli jest Pan świadkiem naruszania przepisów ruchu drogowego, proszę zgłosić ten fakt Policji. Wójt nie ma uprawnień do egzekwowania przestrzegania przez kierowców zakazów parkowania w miejscach niedozwolonych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-20 18:54:55 Ela

Panie Wójcie, w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń wytyczone zostały nowe ulice łączące ul.Dębową z ul.Krótką.Czy mógłby Pan określić orientacyjną datę budowy nowych ulic?

Opowiedź 2018-08-23 14:59:23: Szanowna Pani, tereny, o których mowa w pytaniu, są przeznaczone w planie miejscowym pod drogę publiczną, obecnie jednak stanowią własność osób fizycznych. Gmina nie może realizować inwestycji na terenach prywatnych, dlatego przed zaplanowaniem inwestycji musi zostać uregulowany stan prawny tych nieruchomości. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-20 12:13:08 kora

proszę o informację, kiedy podejmie Pan działania zmierzające do budowy ścieżki poza pasem drogowym, wymagające zgody właścicieli gruntów, przez które miałaby przebiegać planowana ścieżka rowerowa?

Opowiedź 2018-08-30 14:55:45: Witam, prace związane z projektowaniem przebiegu ścieżki rowerowej Piłka - Rusinowice zaplanowano na rok 2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-20 12:12:42 kora

Szanowny Panie Wójcie, odnośnie "alternatywnego rozwiązania" dot. budowy ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki,

Opowiedź 2018-08-30 14:56:24: Witam, prace związane z projektowaniem przebiegu ścieżki rowerowej Piłka - Rusinowice zaplanowano na rok 2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-17 21:56:52 tgf

Jak dlugo jeszcze beda rozgrzebane ul Debowa i sw. Barbary w Strzebiniu?!

Opowiedź 2018-08-20 10:37:39: Witam, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, termin zakończenia zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Barbary w Strzebiniu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Św. Barbary i ul. Dębowej w Strzebiniu” to 14 wrzesień 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-10 12:06:19 Janek

Witam. Co z tym gulikiem na ul. Jodłowej? Kiedyś pisał Pan że będzie wykonana regulacja. Mamy sierpień a tu nic sie nie dzieje.

Opowiedź 2018-08-14 16:02:28: Witam, właz do studni kanalizacyjnej na ul. Jodłowej został wyregulowany. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 492 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony