Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-01-29 21:11:05 M.R-Ż

Czy pani 96 lat,niepełnosprawna, musi płacić za opiekę do GOSP?

Odpowiedź 2019-01-30 08:55:36: Witam, usługi opiekuńcze oferowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są odpłatne niezależnie od wieku osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Aktualne kryterium wynosi: dla osoby samotnej 529 zł, dla osoby w rodzinie 701 zł. Ponadto wysokość opłaty jest ustalana na podstawie Uchwały nr 323/XXXIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017 r. z późń. zm. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-29 21:01:00 M.R-Ż

Czy można wpłynąć na zmianę ustaw która mówi o pobieraniu opłat za opiekę dla osób starszych, którzy mają wyższe emerytury niż minimalne?

Odpowiedź 2019-01-30 08:51:01: Witam, Wójt nie stanowi prawa, to kompetencja Sejmu. Tylko posłowie mogą zmienić ustawę. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-29 11:04:29 AGNIESZKA

Szanowny Panie Wójcie.Do końca 2018 roku miały być wymienione przerdzewiałe lampy przy ulicy Dębowej - niestety dalej straszą.Dlaczego?

Odpowiedź 2019-01-30 08:41:40: Szanowna Pani Agnieszko, wymiana latarni na ul. Dębowej należy do TAURON Dystrybucja Serwis S.A., ponieważ latarnie te nie stanowią własności Gminy. Na harmonogram prac TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w tym zakresie Gmina nie ma wpływu. Tym niemniej wystosujemy niezwłocznie zapytanie do firmy, ponieważ poprzednio otrzymywaliśmy zapewnienie dokonania wymiany tych latarni do końca 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-28 10:26:14 Renata

Czy kalendarz imprez w gminie Koszęcin znowu w tym roku będzie znała tylko pani radna? Może mieszkańcy dowiedzą się wreszcie jakie sa terminy wydarzeń?

Odpowiedź 2019-01-28 11:37:31: Szanowna Pani Renato, kalendarz wydarzeń organizowanych w Gminie Koszęcin jest umieszczany w każdym wydaniu "Echa Gminy". Przypominam, że gazetkę gminną można pobrać także ze strony Urzędu Gminy w Koszęcinie - http://www.koszecin.pl/informacje/gazeta-samorzadowa-echo-gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-27 16:09:20 asia55515

Chciała bym prosić o"Warsztaty dla dorosłych"takie coś jak ozdabianie pudełek decoupage,ozdoby świąteczne,robienie mydełek,robienie biżuterii itp.

Odpowiedź 2019-01-28 08:23:13: Witam, Pani prośbę przedstawię Dyrektorowi Domów Kultury. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-26 12:24:00 BIG

Zima jakiej nie było od pięciu lat, a w gminie ani jednego lodowiska. Co to za specjalne warunki bezpieczeństwa muszą być spełnione, że w gminie Koszęcin lodowisko jest zagrożeniem dla mieszkańców?

Odpowiedź 2019-01-28 10:48:29: Witam, decyzję o nieutworzeniu naturalnego lodowiska podjął Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który z tej sprawie konsultował się z Policją i który odpowiada za bezpieczeństwo na administrowanym terenie Ośrodka. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-26 12:19:08 BIG

Koszecinski Wolontariusz roku - gdzie można przeczytać o kandydatach zgłoszonych do tego konkursu i ich działaniach? Kiedy zostanie wręczona nagroda? Jaka jest jej wysokość?

Odpowiedź 2019-01-28 10:16:40: Witam, informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu "Koszęciński Wolontariusz Roku" zostały zamieszczone na stronie BIP Gminy Koszęcin : http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/325/wiadomosc/446533/zarzadzenie_nr_1842018_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_29_listopada_ Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2019 r. Dla zwycięzcy Konkursu została przewidziana nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 zł. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-23 14:32:03 Kris

Podobno jest obowiązek segregowania popiołu i nie wolno go już wrzucać do zmieszanych. Jeżeli to prawda to kiedy gmina rozwiezie kosze na popiół?

Odpowiedź 2019-01-24 09:11:24: Szanowny Panie, nic się nie zmieniło, popiół gromadzimy nadal w pojemnikach na odpady zmieszane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-17 16:07:26 A.S.

Czy na spotkanie (28.01) organizowane w sprawie klubu LKS może przyjść każdy czy tylko członkowie stowarzyszenia?

Odpowiedź 2019-01-18 10:27:36: Szanowny Panie Adamie, spotkanie ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każdy zainteresowany mieszkaniec. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-17 11:23:00 Roman

Jak w poprzednich latach przypominamy, że gmina ma obowiązek odśnieżania chodników i udrażniania przejść dla pieszych, dotyczy to okolic dworca, domu kultury, szkoły oraz wszystkich przystanków.

Odpowiedź 2019-01-17 12:42:22: Szanowny Panie Romanie, dziękuję za przypomnienie, służby komunalne starają się odśnieżać na bieżąco. Ze swojej strony, pragnę dodać, że za odśnieżanie chodników nie zawsze jest odpowiedzialna gmina czy zarządca drogi. W pewnych sytuacjach obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-14 18:20:22 Adam

Kiedy zamierza Pan zainteresować się sytuacją w klubie Śląsk Koszęcin (znikające pieniądze, nielegalna zmiana w statucie, prawdopodobieństwo rozpadu klubu)?

Odpowiedź 2019-01-16 11:27:08: Szanowny Panie Adamie, Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Śląsk" jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków należy do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a nie Wójta Gminy. Ponadto nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Wójt Gminy kontroluje jedynie wydatkowanie i rozliczanie dotacji udzielonej stowarzyszeniu w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności pożytku publicznego. Tym niemniej w związku z otrzymanymi informacjami, zamierzam zorganizować spotkanie Zarządu oraz członków Stowarzyszenia, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-14 11:38:59 Pegi

Ja mam pytanie czy firma która obecnie zbiera odpady komunalne pozostanie? Jeśli tak to proszę niech zrobią porządek z sprzętem - tumany kurzu ciągną się za nimi na całą okolicę.

Odpowiedź 2019-01-15 07:42:48: Witam, od 2 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana wykonawcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych. Obecnie usługi te świadczy konsorcjum firm: FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze oraz FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysława 5, 42-700 Lubliniec. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-12 17:56:00 Roman

Dzień dobry. W jakiej wysokości podatki odprowadza do budżetu gminy Koszęcin Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i z jakiego tytułu? Proszę podać dane z dwóch ostatnich lat.

Odpowiedź 2019-01-14 08:11:47: Szanowny Panie Romanie, informacje dotyczące konkretnie oznaczonego podmiotu w zakresie wysokości opłacanego podatku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, są objęte tajemnicą skarbową. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-09 20:34:52 Adam

Piszę w sprawie opłat pobieranych od zawodników w klubie LKS Śląsk przez Prezesa-Pietrzyk aby"załatać dziury w budżecie". Czy Klub jest Gminny i dostaje pieniądze na utrzymanie?

Odpowiedź 2019-01-10 09:13:53: Szanowny Panie Adamie, LKS "Śląsk" Koszęcin jest stowarzyszeniem, które - jak zresztą każda tego typu organizacja - nie jest finansowany bezpośrednio z budżetu Gminy. Tym niemniej, LKS "Śląsk" Koszęcin przystępuje do corocznie organizowanych przez Wójta Gminy konkursów z pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które adresowane jest właśnie dla stowarzyszeń. W roku 2018 LKS "Śląsk" Koszęcin na zadanie pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w sekcjach: piłki nożnej, koszykówki i badmintona" otrzymał dotację w wysokości 57.200,00 zł. W dniu 21 grudnia 2018 r. został ogłoszony konkurs na realizację ww. zadań w roku bieżącym, termin składania ofert upływa 13 stycznia. Pula środków przeznaczona na ten rok to 200.000,00 zł. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-09 15:42:36 Lilka

Witam, z racji że Bukowiec nie ma chodnika i dzieci poruszają się poboczem mam pytanie czy zostanie odśnieżone?

Odpowiedź 2019-01-10 11:32:10: Szanowna Pani, opisana sprawa została już zgłoszona bezpośrednio do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z uzyskanych informacji wynika, że zarządca drogi wojewódzkiej poleci firmie działającej na jego zlecenie odgarnięcie śniegu z pobocza tej drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-07 12:29:11 Dorotka

Panie Wòjcie dlaczego w naszej gminie nie ma sztucznego lodowiska?

Odpowiedź 2019-01-07 13:32:40: Szanowna Pani, budowa sztucznego lodowiska to kosztowana inwestycja, na którą nie mamy obecnie środków w budżecie. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynika, że, po konsultacji z Policją, ze względów bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Dyrektor nie utworzył w tym roku naturalnego lodowiska. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-06 11:08:03 Michał

Dzien dobry Panie Wojcie kto jest odpowiedzialny za odsniezanie w koszecinie ul Kolejowa,Dworcowa,Św Trojcy to pilne prosze o kontakt

Odpowiedź 2019-01-07 09:08:13: Szanowny Panie Michale, za odśnieżanie ulic w miejscowości Koszęcin odpowiadają służby komunalne Gminy. W sprawie odśnieżania proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych - 34 3576 100 w. 116, 034 3210 816. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-05 08:53:11 Seba

Panie wójcie.Dlaczego przy ogrodowej 9 w Sadowiu pług nie odsnieża?Odśnieża do numeru 8.

Odpowiedź 2019-01-07 10:13:26: Szanowny Panie, za odśnieżanie ulicy Ogrodowej w Sadowie odpowiada Pani Kamilla Lerche-Sobala prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI TRANSPORTOWE I KOMUNALNE Kamilla Lerche-Sobala. Sprawa już została zgłoszona Wykonawcy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-03 17:35:58 ###

Witam,czy na Ul. KS. GASKI w Koszecinie jest przewidziany jakiś remont drogi która jest w dość opłakanym już stanie i wybudowaniu chodnika? Jeśli tak to kiedy?

Odpowiedź 2019-01-07 13:51:12: Witam, w zeszłym roku bezskutecznie staraliśmy się pozyskać środki zewnętrzne na remont tej drogi. W roku bieżącym również będziemy podejmować próby uzyskania na ten cel zewnętrznego finansowania, jeśli się to nie uda, będziemy musieli zabezpieczyć środki w budżecie Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-03 16:30:05 Grzegorz

I jeszcze pytanie drugie - jaka będzie konkretnie wysokość składki gminy Koszęcin do Związku? Jaka to kwota na ten rok?

Odpowiedź 2019-01-07 07:45:41: Szanowny Panie Grzegorzu, roczna składka składa się z części stałej i części zmiennej. Część stałą składki rocznej ustala się mnożąc 0,005 przez iloraz planowanych na rok budżetowy dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalonego z uwzględnieniem art. 89 tej ustawy. Wysokość zmiennej części składki rocznej jest zależna od ilości oraz zakresu przekazywanych przez gminy związkowi metropolitalnemu zadań i odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez gminy na realizację tych zadań. Szczegółowe zasady ustalania wysokości zmiennej części składki rocznej oraz terminy płatności składek określa statut związku metropolitalnego. Tak jak już informowałem, przystąpienie Gminy Koszęcin nie jest możliwe w tym roku. Tym samym nie ma określonej wysokości stawki na rok 2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 572 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony