Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-10-07 21:16:46 Dębowa

Szanowny Panie Wójcie. Proszę o informację na jakim etapie znajduje się obecnie procedura związana z uregulowaniem spraw własności dot. ulicy Dębowej w Koszęcinie?

Odpowiedź 2018-10-14 16:28:27: Witam, Rada Gminy Koszęcin zmieniła plan miejscowy na wskazanym terenie - wskazując przeznaczenie ul. Dębowej pod drogę gminną. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie w Nadleśnictwie Koszęcin, celem ustalenia kwestii związanych z podziałem nieruchomości i przejęcia jej przez Gminę Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-10-02 10:27:56 karolina

Szanowny Panie Wójcie, chciałabym się zapytać czy jest może w planach zrobienie placu zabaw na Starym Strzebiniu?

Odpowiedź 2018-10-04 13:08:16: Szanowana Pani Karolino, sprawdzę, czy Gmina posiada w Starym Strzebiniu teren, na którym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, można byłoby wybudować plac zabaw. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-10-01 09:09:16 Asia555

Co z przedszkolem w Strzebiniu kiedy powstanie ? Wtedy jak się komuś zawani na głowę ?

Odpowiedź 2018-10-11 13:59:51: Szanowna Pani, tak jak zadeklarowałem na zebraniu wiejskim, jeszcze w tym roku zamierzam zlecić koncepcję budowy przedszkola w Strzebiniu, dopiero po opracowaniu tego dokumentu będzie możliwe określenie zakresu inwestycji oraz terminu jej realizacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-28 21:23:44 Asia555

Mam pytanie do Wójta . Czy była by taka możliwość żeby dzieci z starego Strzebinia w okresie zimowym ( od listopada do marca ) Mogły jeździć autobusem do szkoły ?

Odpowiedź 2018-10-03 09:32:43: Witam, proszę o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Panem Michałem Kryś, tel. 34 3576 100 w. 116, 34 3210 816. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-28 21:11:13 Asia555

Czy w tym roku będzie w Koszęcinie lodowisko zimą ?

Odpowiedź 2018-10-03 10:41:21: Witam, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, planujemy utworzenie naturalnego lodowiska na terenie GOSiRu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-28 16:25:56 projekty

Skąd się wzięły projekty tablic pamiątkowych? Ile kosztowały? Kto i jakiej konkretnej puli za nie zapłacił? Czy będą się roiły od błędów tak jak tablica dla ofiar katyńskich?

Odpowiedź 2018-10-02 08:18:28: Witam, proszę o doprecyzowanie, których tablic pamiątkowych dotyczy Pani pytanie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-28 16:07:43 tablica

Dlaczego jakaś tablica z okazji 100-lecia niepodległości ma być umieszczona NA TYŁACH KOŚCIOŁA zamiast NA FRONCIE URZĘDU GMINY lub NA RYNKU, KOŁO URZĘDU GMINY lub innym miejscu PUBLICZNYM?

Odpowiedź 2018-10-03 15:02:59: Szanowna Pani, mieszkańcy wskazywali, że miejsce za Kościołem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie będzie optymalne dla umieszczenia tablicy upamiętniającej 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-28 12:24:24 Joanna

Dzień dobry, proszę o udzielenie informacji czy został już zlecony projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy, jeśli tak to na jakim etapie jest powyższe zadania.

Odpowiedź 2018-10-02 07:47:33: Szanowna Pani Joanno, zleciłem już wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy. Termin wykonania przedmiotu umowy upływa 15 października 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-26 20:18:01 Pegi

Grafik odbioru odpadów komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi - .....lecz chodzi o aktualny! ????

Odpowiedź 2018-09-27 11:53:45: Witam, w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi została już zamieszczona informacja o terminie wywozu odpadów komunalnych w październiku i listopadzie 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-26 09:49:06 kierowca

Skoro zarządca ma obowiązek sprzątać drogi, chodniki i pobocza to dlaczego Pn nic nie robi, żeby były wysprzątane?

Odpowiedź 2018-09-27 11:56:10: Witam, utrzymanie czystości na drodze wojewódzkiej (ul. Powstańców Śl. w Koszęcinie) należy do ZWD w Katowicach. Chodniki są sukcesywnie czyszczone (także z opadłych liści) przez służby komunalne. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-26 09:46:41 Hohenlohe

Po co kolejna tablica upamiętniająca księcia Hohenlohe (którego?) skoro jest już tablica w kościele NSPJ? Kto był pomysłodawcą? Kto to będzie finansował?

Odpowiedź 2018-10-04 12:25:35: Szanowna Pani, książę Karol Gotfryd von Hohenlohe-Ingelfingen to ważna postać w historii Koszęcina. Inicjatorem pomysłu ufundowania przez Gminę Koszęcin tablicy pamiątkowej jest radny Czesław Tyrol. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-26 09:42:08 Hadyna

Jakie są zasługi pana Hadyny bezpośrednio dla Koszęcina, dlaczego ma zostać mu poświęcona jakaś tablica. Kto będzie ją finansował? Kto personalnie zgłosił ten pomysł?

Odpowiedź 2018-09-28 08:05:27: Pani Katarzyno, zasługi Profesora Hadyny i Wojciecha Kilara dla promocji Koszęcina, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, są niepodważalne. Z inicjatywą ufundowania tablic upamiętniających postać i twórczość założyciela Zespołu "Śląsk" oraz wybitnego kompozytora Wojciecha Kilara wystąpili radni w imieniu mieszkańców. Tablice zostaną wykonane ze środków budżetu Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-26 09:40:40 Andrzej

Jakie są zasługi pana Kilara dla Koszęcina, dlaczego ma zostać mu poświęcona jakaś tablica. Kto będzie ją finansował? Kto personalnie zgłosił ten pomysł?

Odpowiedź 2018-09-28 08:02:54: Pani Katarzyno, zasługi Profesora Hadyny i Wojciecha Kilara dla promocji Koszęcina, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, są niepodważalne. Z inicjatywą ufundowania tablic upamiętniających postać i twórczość założyciela Zespołu "Śląsk" oraz wybitnego kompozytora Wojciecha Kilara wystąpili radni w imieniu mieszkańców. Tablice zostaną wykonane ze środków budżetu Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-25 11:27:53 woj

Czy plac zabaw został ufundowany przez KK, że odbędą się na nim modły? Rozumiem poświecenie placu, ale modły?! Ktos pomyslał o niewierzacych?

Odpowiedź 2018-09-26 07:44:40: Witam, z inicjatywą poświęcenia nowego placu zabaw wystąpili jego pomysłodawcy. Przy okazji Ksiądz Dziekan zaproponował odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w ramach ogólnoświatowej inicjatywy modlitewnej „Koronka na ulicach miast”, w której udział zgłosiło już ponad 100 miast. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-24 22:59:27 Magda

Witam. Na jakim etapie jest kanalizacja na ul. Podlesie i plac zabaw ktory mial juz byc? Jest to najbardziej zapomniana ulica w calej gminnie.

Odpowiedź 2018-09-26 10:54:17: Witam, plac zabaw jest w trakcie realizacji. Na budowę kanalizacji w ul. Podleskiej jest przygotowany projekt wraz z pozwoleniem na budowę, zadanie to planujemy realizować w przyszłym roku budżetowym. Dodatkowo Gmina będzie się ubiegała o pozyskanie środków z WFOSiGW na realizację ww. inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-21 09:29:11 Wojciech

Czy gmina potrzebuje jakieś specjalne zaproszenie, żeby sprzątała pobocze pod stajnią i przystanek przy Ligonia?

Odpowiedź 2018-09-26 14:33:13: Witam, wskazany teren został uprzątnięty. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-19 12:50:29 kierowca

Dlaczego mieszkańcy domu komunalnego przy Powstańców nie sprzątają z ulicy i chodnika liści i kasztanów? Mają zdrowe ręce i nogi, tyle mogą robić.

Odpowiedź 2018-09-25 15:35:04: Witam, zgodnie z prawem, utrzymanie czystości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości obciąża właściciela nieruchomości, a nie lokatorów budynku wielorodzinnego. Z kolei uprzątniecie liści z drogi publicznej to obowiązek zarządcy tej drogi. Niezależnie od powyższego nie ma możliwości przymusowego nałożenia na kogokolwiek obowiązku pracy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-18 09:28:08 Andrzej

Ile wniosków zostanie przyjętych w dodatkowym naborze XI etapu POE? Z jakiego powodu prowadzony jest dodatkowy nabór?

Odpowiedź 2018-09-25 15:33:54: Witam, do dnia dzisiejszego - 25 września 2018 r., do godz. 13:30 do Urzędu Gminy Koszęcin wpłynęło pięć wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Koszęcin - Etap XI.". Konieczność przeprowadzenia dodatkowego naboru wniosków powstała w związku z "wyczerpaniem" puli wniosków złożonych w podstawowym terminie naboru. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-17 08:43:26 Beata

Szanowny Panie Wójcie, Czy jest przewidziana bądź wogóle możliwa budowa kanalizacji oraz gazyfikacja w miejscowości Cieszowa? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź 2018-09-21 08:16:07: Szanowna Pani Beato, jeśli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem na kolejną kadencję, dla obszarów nieskanalizowanych takich jak m.in. miejscowość Cieszowa, planuję stworzenie Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z kolei decyzja w przedmiocie powstania gazociągu należy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Gmina Koszęcin nie jest inwestorem ww. zadania. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-09-17 08:43:25 Beata

Szanowny Panie Wójcie, Czy jest przewidziana bądź wogóle możliwa budowa kanalizacji oraz gazyfikacja w miejscowości Cieszowa? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź 2018-09-21 08:10:52: Szanowna Pani Beato, jeśli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem na kolejną kadencję, dla obszarów nieskanalizowanych takich jak m.in. miejscowość Cieszowa, planuję stworzenie Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z kolei decyzja w przedmiocie powstania gazociągu należy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Gmina Koszęcin nie jest inwestorem ww. zadania. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 571 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony