Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-03-23 12:05:10 Jacek

Witam! Czy będą dopłaty do oczyszczalni ścieków.

Opowiedź 2018-04-10 12:38:53: Szanowny Panie, obecnie Gmina nie realizuje programu w zakresie dofinansowania budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia naboru banków, zainteresowanych współpracą w zakresie udzielania kredytów bankowych wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Fundusz, zostały wybrane dwa banki. 1. Bank Ochrony Środowiska S.A. 2. Krakowski Bank Spółdzielczy Produkt oferowany we współpracy z wybranymi bankami jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości oraz do wspólnot mieszkaniowych. Można ubiegać się o dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego z zakresów: 1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 2. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji. Podstawa i wysokość dofinansowania: 1. kredyt do 75 % nakładów inwestycyjnych, 2. uzupełnieniem kredytu jest dotacja w wysokości 20 % wartości kredytu, 3. kredyt wraz z dotacją będą wypłacane łącznie, po prawidłowym rozliczeniu zadania 4. wypłacona dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 5. prowizja przygotowawcza banku – maksymalnie 2,5 % kredytu 6. oprocentowanie kredytu: a. dla okresu kredytowania do 6 lat - WIBOR 3M +4,0 % b. dla okresu kredytowania powyżej 6 lat - WIBOR 3M +4,5 % Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania opisuje Regulamin udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017 Na mocy podpisanych z Funduszem umów, banki zobowiązały się m.in. do: 1. ogłoszenia terminu naboru Wniosków o dofinansowanie, składanych do banku przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. najpóźniej od dnia 21 listopada 2017 r. 2. rozpatrzenia Wniosku o dofinansowanie, złożonego przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów w banku. Stosowany przez banki Wniosek o dofinansowanie będzie zawierać m.in.: 1. nazwę i lokalizację zadania, planowane efekty rzeczowe i ekologiczne oraz termin zakończenia zadania -Zalecane zapisy dotyczące efektów rzeczowych i ekologicznych oraz sposoby ich potwierdzania 2. harmonogram rzeczowo- finansowy zadania, wg wzoru - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 3. sposób potwierdzenia prawa własności nieruchomości, na której jest realizowane zadanie. Ponadto w Umowie Kredytu banki zobowiązały się wprowadzić m.in. informację o konieczności wyraźnego określenia beneficjenta dotacji i uiszczenia należnego podatku dochodowego z tytułu jej uzyskania. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Linii kredytowej LKD_2017 będą udzielane w placówkach współpracujących z Funduszem banków tj. Banku Ochrony Środowiska SA oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na terenie województwa śląskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-21 19:24:02 Jolanta

Dlaczego toalety w poczekalni dworca w Koszęcinie są pozamykane?

Opowiedź 2018-04-10 12:29:02: Szanowna Pani, Budynek dworca w Koszęcinie nie jest zarządzany przez Gminę, stanowi bowiem własność PKP. S.A. Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu na sposób udostępniania toalet w poczekalni dworca. Odpowiedzi na Pani pytanie może udzielić wyłącznie zarządca budynku "tj. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach, ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice." Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-21 05:39:29 Powiedz!

Kiedy bedzie obiecana od tylu lat : sciezka rowerowa miedzy Strzebiniem a Bukowcem, kanalizacja oraz chodnik ?

Opowiedź 2018-04-11 08:46:37: Dzień dobry, informuję, że ścieżka rowerowa zostanie wykonana w 2018 roku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-20 08:15:26 Krystian

7.12 wójt odpowiadając na pytanie z 10.11 poinformował, że zgłoszona została awaria latarni przy Ligonia koło Anioła. Dlaczego latarnia nadal nie została naprawiona?

Opowiedź 2018-04-10 12:54:33: Szanowny Panie, latarnia o której mowa w pytaniu była już kilkakrotnie naprawiana. Na chwilę obecną funkcjonuje prawidłowo. W ostatnich dniach przejęliśmy od firmy Tauron oświetlenie na tej części ul. Ligonia i planujemy wymianę tych latarni na nowe. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-20 08:08:39 Krystian

Pługi odśnieżające drogi powiatowe i wojewódzkie zasypują błotem odśnieżone chodniki w centrum wsi, także pod urzędem gminy i pobocza prowadzące do domów. Czy gmina interweniowała w tej sprawie?

Opowiedź 2018-04-10 12:50:39: Szanowny Panie, Tak, Gmina Koszęcin wielokrotnie interweniowała w tej sprawie, jednak z uwagi na wyjątkowo niekorzystny układ drogowy w centrum Koszęcina (brak pobocza pomiędzy jezdnią a chodnikiem) utrzymanie zimowe nie należy do najłatwiejszych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-16 12:40:01 Jan

Czy nie byłoby zasadnym jeszcze raz przeanalizować rozdział dotacji na OZE tak żeby każdy wnioskujący dostał choć dopłatę do Solarów lub fotowoltaiki ?

Opowiedź 2018-04-10 12:46:39: Szanowny Panie, Projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOSZĘCIN" jest na etapie realizacji. Obecnie nie ma możliwości zamiany warunków ubiegania się o dofinansowanie, bowiem konsultacje zostały zakończone. W dniach od 22 stycznia 2018 r. do 25 stycznia 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy w zakresie zasad uczestnictwa w Programie i reguł w nim obowiązujących. Ponadto w dniach od 29 stycznia 2018 r. do dnia 01 lutego 2018 r. w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy odbyły się spotkania informacyjne z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w Programie. W Urzędzie Gminy w Koszęcinie w każdy wtorek działał punkt konsultacyjny, w którym można było uzyskać informacje o zasadach realizacji Programu. W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy mieli możliwość składania uwag i zastrzeżeń do zakładanych zasad procedury grantowej. W chwili obecnej jesteśmy na etapie weryfikacji technicznych nieruchomości, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Gminy Koszęcin. Po zakończeniu tych weryfikacji poznamy finalną wartość wniosku aplikacyjnego, co umożliwi dokonanie analizy udzielenia dotacji na poszczególne rodzaje instalacji OZE. Proszę pamiętać, iż Gmina Koszęcin działa w oparciu o Regulamin dla naboru nr RPSL.004.01.03-IZ.01-24-199/17. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-12 00:52:33 Gość1416

Witam. Czy gmina ma zamiar zrobić coś z przegnitymi latarniami przy ul. Sportowej, Dębowej i Jodłowej? Strach przechodzić przy takich latarniach.

Opowiedź 2018-04-10 12:44:30: Szanowny Panie, rzeczywiście, stan techniczny niektórych latarni w szczególności przy ul. Dębowej i Jodłowej wymaga remontu. W pierwszej kolejności zostaną wymienione latarnie właśnie na tych dwóch ulicach. Jeśli wygospodarowane zostaną jakieś dodatkowe środki wymienimy również latarnie na ul. Sportowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-09 12:13:48 Bernard

Szanowny Panie Wójcie.Chcę się dowiedzieć czy jest w zamiarze ,,gminy" dopłata do termoizolacji (ocieplenia) budynków rodzinnych indywidualnych w 2018 roku .W ramach programu termoizolacji .

Opowiedź 2018-04-03 10:26:27: Szanowny Panie Bernardzie, Gmina Koszęcin w 2018 roku nie przewiduje dopłat do termomodernizacji (ocieplenia) budynków rodzinnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-08 11:06:39 Jacek

Czy będą dopłaty do oczyszczalni ścieków.

Opowiedź 2018-04-03 10:19:05: Szanowny Panie Jacku rozumiem, że Pana pytanie dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków. Informuję Pana, że tego typu dopłat gmina nie przewiduje z uwagi na fakt planowanej rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-05 20:46:23 Jolanta

Dlaczego w nowo wyremontowanej poczekalni dworca w Koszęcinie, ubikacje zamknięto i drzwi pozbawiono klamek?

Opowiedź 2018-04-10 12:27:24: Szanowna Pani, Budynek dworca w Koszęcinie nie jest zarządzany przez Gminę, stanowi bowiem własność PKP. S.A. Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu na sposób udostępniania toalet w poczekalni dworca. Odpowiedzi na Pani pytanie może udzielić wyłącznie zarządca budynku "tj. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach, ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice." Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-27 07:38:22 Katarzyna

Mam pytanie:czy jest możliwość postawienie nowego przystanku autobusowego gdzieś w okolicy biedronki?Dużo ludzi ma daleko do przystanku na rynek. przewoznicy sami zaproponowali aby napisać do Wójta.

Opowiedź 2018-04-10 12:08:47: Szanowna Pani, informuję że została podjęta decyzja o utworzeniu przystanku we wskazanej przez Panią lokalizacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-20 00:30:44 Koszęcin

Witam. Dlaczego co dzień to wcześniej gasną latarnie uliczne? O 6 jest jeszcze ciemno. Pozdrawiam

Opowiedź 2018-03-22 08:47:39: Witam, Dziękuję za informację o rozbieżności w godzinach wyłączania oświetlenia ulicznego w naszej gminie. Zwrócimy się do firmy TAURON o wyjaśnienie tej sytuacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-19 13:27:56 Wawrzus

Dzień dobry!Kiedy planujecie dalszą wymianę oświetlenia ulicznego na stylowe lampy w ciągu Sobieskiego i Ligonia w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-03-22 08:42:01: Dzień dobry, Obecnie Gmina Koszęcin jest na etapie uzgadniania warunków umownych na zakup oświetlenia drogowego na ul. Ligonia od Tauron S.A.. Po przejęciu istniejącego oświetlenia Gmina przystąpi do jego wymiany. Wymiana latarni w pozostałej części ul. Sobieskiego na chwilę obecną nie jest planowana. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-13 14:02:54 Monika

Witam, interesuje mnie wiek obecnie najstarszego mieszkańca gminy Koszęcin. Pozdrawiam

Opowiedź 2018-02-14 09:46:03: Witam, najstarsza mieszkanka Gminy Koszęcin w 2017 roku obchodziła 103 urodziny. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-06 11:02:35 Koszęcin

Gdzie gmina ustawiła skrzynie z piaskiem do posypywania chodników i gdzie o tym poinformowała?

Opowiedź 2018-04-11 12:32:53: Witam, Urząd Gminy nie rozstawia skrzyni z piaskiem do posypywania chodników. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-04 16:48:26 K.S.

Jaki jest obecnie status budowy kanalizacji przy ul. Podleskiej w Sadowie. Kiedy rozpocznie się realizacja tej inwestycji i jakie są szanse na jej zakończenie w tym roku. Pozdrawiam.

Opowiedź 2018-04-11 12:32:08: Dzień dobry, obecnie została opracowana dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadowie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-23 13:38:16 Anna

Ponawiam pytanie - odnośnie fatalnego stanu drogi w Piłce (Koszęcińska)-pytanie było doprecyzowane

Opowiedź 2018-04-11 12:30:38: Witam, ulica Koszęcińska w Piłce jest drogą powiatową, za jej stan oraz utrzymanie odpowiada Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-23 10:43:41 kot

Dlaczego nie ma dofinansowania do usuwania eternitu?

Opowiedź 2018-04-10 13:10:02: Witam, Gmina Koszęcin do 30 kwietnia 2018 r. złoży wniosek do WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w ramach ogłoszonego naboru. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-20 21:08:11 Adaś

Witam. Czy wiadomo już kiedy dokładnie odbędą się wybory samorządowe?

Opowiedź 2018-04-10 13:11:18: Szanowny Panie, według Państwowej Komisji Wyborczej wybory samorządowe powinny się odbyć między 17 października a 9 listopada. O dokładnej dacie zdecydować ma Premier. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-20 21:05:19 Adaś

Dlaczego nie wszystkie ulice Koszęcina są odśnieżane? Bo o posypaniu lodu piaskiem lub solą to w Koszęcinie można tylko pomarzyć.

Opowiedź 2018-04-11 12:09:26: Witam, w ramach zimowe utrzymania dróg odśnieżane są wszystkie drogi stanowiące własność Gminy, których zarządcą jest Wójt Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 419 pozycji
Strona 19 z 21 << poprzednia 1 .. 15 16 17 18 19 20 21 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony