Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2017-07-13 01:43:33 DJ Hajnel

Witam Czemu w większości Koszęcina latarnie uliczne są wyłączone od kilku dni? Pozdrawiam

Opowiedź 2017-09-11 11:55:05: Dzień dobry, proszę sprecyzować, o jakie latarnie chodzi. Awarie zgłaszane są niezwłocznie do firm energetycznych, które dokonują napraw do kilku dni od momentu zgłoszenia przez mieszkańca. Zgłoszenia są przyjmowane w Gminie. Rozpatrywane będą zgłoszenia, w których będzie podana nazwa ulicy, numer słupa, bądź adres posesji, przy której lampa jest usytuowana. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-06-02 11:12:23 Ewa

Dostajemy tylko 2 żółte worki co jest za mało! co miesiąc musimy chodzić do UG gdzie też oszczędnie dzieli się w/w workami. Może Pan znajdzie rozwiązanie,myślę że nie tylko my mamy problem.

Opowiedź 2017-09-01 08:27:19: Szanowna Pani, dziękujemy za informację dotyczącą ograniczenia wydawania ilości worków przez wykonawcę. Worki na selektywne odpady komunalne - w tym żółte, o które Pani pyta można odebrać w każdy dzień pracy Urzędu Gminy w dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi pokój nr 6a, w ilości odpowiedniej według wskazania zainteresowanego, a także u sołtysów miejscowości Gminy Koszęcin. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-05-17 20:48:26 Monika

Szanowny Panie Wójcie. My Mieszkańcy ul. Dworcowej mamy duży problem, z dzikimi zwierzętami które podchodzą do domów po zburzeniu płotu na tzw ogrodnictwie. Czy można jakoś zabezpieczyć ten teren?

Opowiedź 2017-09-11 11:50:46: Dzień dobry, właścicielem terenu jest PKP. Gmina nie może wykonać remontu tego płotu, ale zgłosimy Państwa uwagi właścicielowi terenu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-05-15 20:01:18 Joanna

Co Pan zamierza zrobić w sprawie niewywiązywania się z umowy odbiorcy odpadów segregowanych (brak dostarczenia worków na odpady selektywne, zwłaszcza bio)

Opowiedź 2017-09-01 08:37:41: Szanowna Pani, w nawiązaniu do Pani pytania dotyczącego nie wywiązywania się z umowy odbiorcy odpadów segregowanych (brak dostarczania worków na odpady selektywne, zwłaszcza bio), informuję iż wspólnie z firmą wykonawczą podejmiemy wszelkich starań do wyeliminowania w/w problemu. Worki na odpady selektywne, w tym na odpady BIO można odebrać w każdy dzień pracy Urzędu Gminy w dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi pokój nr 6a, w ilości odpowiedniej według wskazania zainteresowanego, jak również u sołtysów miejscowości Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-05-05 13:15:03 Rowerzysta

Problem dziurawych dróg {głębokich dziur po deszczu}w Strzebiniu np.ul.Sienkiewicza.Czy nie można naprawy potraktować priorytetowo nawet w sobotę.Droga w niektórych miejscach jest nieprzejezdna.

Opowiedź 2017-09-11 11:43:33: Dzień dobry, naprawy dróg gminnych są wykonywane siłami własnymi. Zakres robót obejmuje wszystkie drogi gminne. Remonty przeprowadzane są sukcesywnie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-04-24 10:51:41 Beszoner

Witam,chciałabym uzyskać informacje o postępie w sprawie podłączenia kanalizacji w budynkach na ul.Podlesie.

Opowiedź 2017-09-11 11:35:58: Dzień dobry, Urząd Gminy wyłonił wykonawcę na realizację wykonania projektu budowy w kwietniu. Obecnie firma wyłoniona do tego zadania wykonuje projekt kanalizacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-04-20 20:04:50 Sławomir

Uprzejmie proszę o informację od kiedy ruszają naprawy nawierzchni dróg szutrowych jak również asfaltowych po zimie?

Opowiedź 2017-09-11 11:33:47: Szanowny Panie, w okresie wiosennym jest to uzależnione od warunków pogodowych pozwalających na właściwe wykonanie robót. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-04-15 11:01:01 Kamil

Panie Wójcie kto jest odpowiedzialny za czystość ulic w naszej gminie.W niektórych miejscach przy krawężnikach zalega kilku centymetrowy piach.Chodzi mi ulicę Polną w Sadowie.

Opowiedź 2017-09-11 11:08:50: Szanowny Panie, od 2017 roku ilość ulic, które będą zamiatane po zimie jest sukcesywnie zwiększana. Planuje się zamiatanie wszystkich ulic gminnych po okresie zimowym - wiosną 2018 roku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-03-22 17:19:37 Adam

Czy jest możliwość aby informacje o terminach i zakresie sesji rady gminy były umieszczane z odpowiednim wyprzedzeniem gdzieś na stronie głównej urzędu gminy?

Opowiedź 2017-09-11 10:21:39: Szanowny Panie, dziękuję za sugestię. Informuję, że wszystkie informacje dotyczące prac Rady Gminy publikowane są na stronie http://koszecin.bipgmina.pl/ zakładka Ogłoszenia - Komunikaty. Zostały również wykonane odpowiednie hiperłącza na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin www.koszecin.pl zakładka Rada Gminy - Terminarz, które zawierają aktualne dane dotyczące prac Rady Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-03-15 17:34:50 Piotr

dzień dobry Panie Wojcie, mam pytanie dotyczace wywozu smieci o zwiekszonym gabarycie. czy taki wywóz będzie w miejscowości rusinowice. jesli tak to gdzie szukac informacji w jakim to bedzie terminie.

Opowiedź 2017-09-01 08:12:40: Dzień dobry, odbiór odpadów wielkogabarytowych w naszej gminie organizowany jest raz do roku. Informacja na temat terminów odbioru odpadów, była zamieszczona na tablicach ogłoszeń w miejscowości, a także na stronie internetowej www.koszecin.pl. W bieżącym roku w miejscowości Rusinowice odpady wielkogabarytowe były odbierane 16 czerwca. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-03-15 13:16:38 eakoszecin

Proszę o zmianę oznaczenia poziomego drogi prowadzącej z Koszęcina w kierunku Boronowa-do granicy lasu.

Opowiedź 2017-09-11 10:51:21: Dzień dobry, przedmiotowa droga jest drogą kategorii wojewódzkiej, dlatego wszelkie wnioski dotyczące zmiany organizacji ruchu polegające między innymi na zmianie oznakowania poziomego są w kompetencji zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-03-10 08:04:47 Ania

Witam, Proszę o informację czy powstanie ścieżka rowerowa na trasie Brusiek - Koszęcin.

Opowiedź 2017-09-11 10:30:01: Szanowna Pani, trasa Koszęcin - Brusiek to droga wojewódzka nr 907, za inwestycje w pasie drogowym odpowiada zarządca drogi, w tym wypadku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Gmina może być inwestorem takiej ścieżki jedynie na mocy stosownego porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego, jednak z uwagi na wysokie koszty takich inwestycji bardzo trudno przekonać Zarząd do podjęcia działań w tym kierunku. Natomiast budowa ścieżki pieszo rowerowej z Koszęcina do Bruśka poza pasem drogowym byłaby możliwa tylko za zgodą Lasów Państwowych, ale musiałaby być sfinansowana w całości ze środków budżetowych gminy. Takie rozmowy co prawda były prowadzone z Nadleśniczym, jednak na tym stanowisku w ostatnim czasie było kilka zmian personalnych, co w oczywisty sposób wyklucza dawne uzgodnienia. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-02-07 21:11:50 Ania

Czy w gminie Koszęcin dokonuje się czyszczenia kanalizacji?W Strzebiniu na ul.Kościuszki już drugi raz doszło do zatkania w przeciągu 4 lat.

Opowiedź 2017-09-11 10:47:15: Szanowna Pani, jesienią 2017 roku Gmina Koszęcin zakupi samochód do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to na systematyczne czyszczenie kanałów na terenie Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-01-01 16:29:19 Wojciech

Dzień dobry. Czy można już zadawać pytania do wójta? Gdzie są poprzednie pytania i odpowiedzi?

Opowiedź 2017-01-09 08:00:00: Szanowny Panie, tak, można już zadawać pytania. Poprzednie pytania i odpowiedzi są dostępne na stronie www.koszecin.pl w zakładce "Pytania do Wójta". Pozdrawiam, Wójt Gminy Zbigniew Seniów

2017-01-01 12:55:16 dominik

co z kanalizacją na ulicy jesiennej z tego co wiem projekt był wykonany jeszcze za poprzedniego wujta.

Opowiedź 2017-01-20 13:24:09: Szanowny Panie, potwierdzam, że projekt na budowę kanalizacji w ul. Jesiennej w Koszęcinie został wykonany. Informuję, że w tegorocznym budżecie Rada Gminy nie zabezpieczyła środków na jego realizację. Powodem jest m.in. brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie tej inwestycji z uwagi na małą gęstość zabudowy mieszkalnej przy ul. Jesiennej. Niemniej realizacja zadania nastąpi w okresie ważności projektu. Z poważaniem Wójt Gminy Zbigniew Seniów

2016-12-03 15:01:47 Pegi

Czy są jakieś plany walki z zadymionym powietrzem w Koszęcinie ?. Może by tak jakieś kontrole u tych największych "zadymiarzy"?

Opowiedź 2017-01-03 13:33:53: Szanowna Pani, Gmina Koszęcin od wielu lat prowadzi Program Ograniczenia Niskiej Emisji zakładający dofinansowanie instalacji ekologicznego źródła ciepła w domach naszych Mieszkańców. Podczas tegorocznego, dziewiątego już etapu, rozdysponujemy dofinansowania z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup 27 piecy posiadających V kategorię energooszczędności. Regulamin dofinansowania znajduje się na naszej stronie Internetowej w zakładce POE. Ponadto informujemy mieszkańców o szkodliwym wpływie nieodpowiedniego korzystania z domowych źródeł ciepła dla naszego życia i zdrowia. Więcej informacji na ten temat można pozyskać z zakładki Czyste Powietrze znajdującej się na stronie www.koszecin.pl Pozdrawiam, Wójt Gminy Zbigniew Seniów

2016-11-28 08:48:00 ab.

Fajnie by było, gdyby w Koszęcinie był paczkomat. Czy gmina ma to w planach?

Opowiedź 2017-01-03 08:33:19: Szanowny Panie, oczywiście, postawienie paczkomatu byłoby dużym ułatwieniem dla naszych Mieszkańców. Jednak jego postawienie leży w gestii firmy InPost a nie Gminy Koszęcin i to właśnie do tej firmy powinno być skierowane to pytanie. Pozdrawiam, Wójt Gminy Zbigniew Seniów

2016-11-27 21:01:36 Pegi

Szanowny Panie wójcie ,czy nie warto zainteresować się jakością naszego powietrza szczególnie teraz w okresie grzewczym (choć poza nim też nie jest różowo).

Opowiedź 2017-01-02 08:32:10: Szanowna Pani, Jakość powietrza w Gminie Koszęcin leży w ścisłym kręgu zainteresowań Urzędu Gminy. W celu poprawy jakości powietrza od wielu lat Gmina bierze udział w Programie Ograniczenia Emisji, dla Gminy powstał również Program Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozdrawiam, Wójt Gminy Zbigniew Seniów

Znaleziono: 418 pozycji
Strona 21 z 21 << poprzednia 1 .. 17 18 19 20 21

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony