Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-05-11 11:25:06 aoa

Podobno - wskutek zaniedbań - basen w tym roku będzie nieczynny.KTO ZA TO PONIESIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ??!!

Opowiedź 2018-05-15 08:57:46: Witam, wszystkie ujawnione wady basenu zostały już zgłoszone wykonawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ramach udzielonej Gminie gwarancji. Basen będzie gotowy na otwarcie sezonu letniego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-10 16:30:42 NGO

Zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek do dnia 30 kwietnia publikować sprawozdanie z realizacji programu współpracy z ngo. Gdzie zostało zamieszczone sprawozdanie za rok 2017 i wszystkie poprzednie?

Opowiedź 2018-05-14 08:45:34: Witam, sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2017 r., zostanie przedłożone Radzie Gminy Koszęcin oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w ustawowym terminie tj. do dnia 31 maja 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-10 08:11:00 budżet

Kto przygotowuje regulamin tegorocznego budżetu obywatelskiego? Jak mieszkańcy są włączeni w proces opracowania regulaminu? Jaki jest pełny harmonogram tegorocznego budżetu?

Opowiedź 2018-05-10 10:13:06: Witam, projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin na 2019 rok zostanie przedstawiony przeze mnie na czerwcowej sesji Rady Gminy. W czerwcu będę też mógł udzielić szczegółowych informacji o założeniach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-10 08:02:29 POŚ

Jest XXI wiek i gmina ma obowiązek informować mieszkańców w sposób najbardziej dla nich dostępny. W którym miejscu na BIP gmina umieściła projekt Programu Ochrony Środowiska?

Opowiedź 2018-05-10 10:33:10: Witam, z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Koszęcin, w godzinach jego urzędowania. Dodatkowo projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026, został umieszczony na BIPie Urzędu Gminy w Koszęcinie w zakładce "Środowisko naturalne" http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/354/wiadomosc/420148/obwieszczenie_o_wylozeniu_do_publicznej_wiadomosci_projektu_doku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 22:53:54 Asia15

Czy w Koszęcinie lub na terenie gminy Koszęcin jest koło gospodyń wiejskich ? Jeżeli nie czy była by taka możliwość założenia takiego kółka ?

Opowiedź 2018-05-09 09:39:56: Witam, w Koszęcinie działa prężnie Koło Gospodyń Wiejskich, które w zeszłym roku świętowało 60-lecie. W celu uzyskania ewentualnych danych kontaktowych, proszę o kontakt z Domem Kultury w Koszęcinie, tel. 34 357 61 04. Koło Gospodyń Wiejskich z wieloletnimi tradycjami istnieje również w Rusinowicach. W przypadku tego Koła odsyłam do Pani Dyrektor Biblioteki w Koszęcinie, która administruje też Domem Spotkań Wiejskich w Rusinowicach. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 19:14:27 Jolanta

Proponuję ażeby UG zadał pytanie dlaczego toalety są zamknięte w imieniu pasażerów z Koszęcina oraz już wkrótce w imieniu turystów.

Opowiedź 2018-05-09 09:37:06: Szanowna Pani Joanno, zgodnie z Pani sugestią wystąpię z takim zapytaniem do administratora budynku dworca. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 18:50:36 Sebastian

Witam ja w sprawie wodociągu w miejscowości Łazy plany maja być niby zrobione do końca czerwca tego roku to gmina w jakim terminie przystąpi do wykonywania inwestycji

Opowiedź 2018-05-09 10:17:09: Szanowny Panie Sebastianie, po otrzymaniu dokumentacji projektowej Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy, ponieważ tak duża inwestycja przekracza obecnie możliwości budżetu Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 18:13:29 urzędnicy

Na ilu etatach oraz w jakim wymiarze zatrudniony jest na dzień 08.05.2018r pan Michał Kryś? Jaką funkcję pełni pan Leon Janisz? Co się stało z panią Pelagią Matuszek i stanowiskiem sekretarza?

Opowiedź 2018-05-09 09:46:51: Witam, Pan Michał Kryś jest zatrudniony na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pani Pelagia Matuszek i Pan Leon Janisz to emerytowani pracownicy Urzędu Gminy. Informację o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy zamieszczono na BIPie Urzędu Gminy w zakładce "Praca". Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 16:20:27 Asia15

Witam Kiedy powstanie nowe przedszkole państwowe w Strzebiniu ? Dlaczego Gmina nie inwestuje w państwowe przedszkola tylko w prywatne a rodzice mają płacić.

Opowiedź 2018-05-09 09:43:26: Witam, obecnie trwają prace nad nową koncepcją poprawy warunków lokalowych przedszkola w Strzebiniu. Mam świadomość, że wszystkie gminne przedszkola wymagają wielu nakładów finansowych, które jednak uzależnione są od posiadanych środków budżetowych. Prywatne przedszkola i inne placówki wychowania przedszkolnego powstają bez udziału finansowego Gminy, stanowią wyłącznie prywatne inwestycje, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-08 14:08:21 Andrzej

Czy będzie w tym roku konkurs budżet obywatelski?

Opowiedź 2018-05-09 09:32:35: Witam Panie Andrzeju, tak, w tym roku planowana jest kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-03 11:27:28 Dariusz

W basenie na ośrodku GOSiR wybiło dno z basenu czy to jakaś poważna awaria , czy basen będzie otwarty i kiedy

Opowiedź 2018-05-07 08:30:01: Szanowny Panie Dariuszu, wszystkie ujawnione wady basenu zostały już zgłoszone wykonawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ramach udzielonej Gminie gwarancji. W tym tygodniu spotkam się w tej sprawie osobiście z przedstawicielem wykonawcy basenu na terenie Ośrodka. Basen musi być gotowy na otwarcie sezonu letniego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-02 22:23:03 BIP

Pytanie dotyczyło załączników, nie zarządzeń. Zarządzenia we wskazanej lokalizacji nie zawierają treści. Gdzie są zamieszczone pełne dokumenty?

Opowiedź 2018-05-07 08:10:49: Witam, proszę o wskazanie daty lub numeru zarządzenia, którego dotyczy pytanie, po identyfikacji dokumentu będę w stanie udzielić odpowiedzi. Ewentualnie bardzo proszę o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy - tel. (34) 3576-100, koszecin@koszecin.pl . Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-26 15:21:08 BIP

W którym miejscu Biuletynu informacji Publicznej umieszczane są załączniki do ostatnio publikowanych zarządzeń wójta?

Opowiedź 2018-05-02 12:34:13: Witam, zarządzenia wraz z załącznikami są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie w zakładce "Prawo lokalne - Zarządzenia" - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/325/zarzadzenia. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-26 06:39:11 Krzysztof

Gmina udzielała zgody na realizację budowy sieci światłowodów na swoich gruntach. Proszę podać nazwę i dane identyfikacyjne podmiotu, któremu została udzielona zgoda.

Opowiedź 2018-04-26 13:06:52: Szanowny Panie Krzysztofie, z informacji, które posiadam od ZDW w Katowicach, wynika, że inwestor realizował budowę na podstawie specustawy drogowej, dlatego Gmina nie wydawała żadnych zgód w przedmiocie lokalizacji sieci światłowodowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-24 18:16:09 Krzysztof

Jaki podmiot prywatny wybudował w Koszęcinie sieć światłowodów podziemnych i na jakiej podstawie? Kto z tej sieci korzysta? Jaki koszt poniosła gmina?

Opowiedź 2018-04-25 15:02:54: Szanowny Panie Januszu, wskazana przez Pana sieć światłowodów podziemnych nie stanowi własności Gminy, która nie poniosła z tytułu jej wybudowania żadnych kosztów. Nie mam informacji o właścicielu tych urządzeń, ani o osobach z nich korzystających. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-24 13:11:04 Ilona

Jak został rozdzielony wniosek do programu OSA na 100 tyś. zł. na dwie miejscowości?

Opowiedź 2018-04-25 09:39:53: Szanowna Pani Ilono, wartość projektu w Strzebiniu zgłoszonego w ramach Programu Budowa Otwartej Strefy Aktywności to 99 877,85 zł, z kolei koszt zadania w Rusinowicach wynosi 99 990,39 zł. Gmina może uzyskać dofinansowanie każdego ze zgłoszonych zadań do 70 000,00 zł. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-24 11:32:03 Ilona

W ub.roku Pan Wójt obiecał mi asfalt na ul. Sienkiewicza w Strzebiniu.Jak Pan Wójt odpowiada za własne obietnice i czy wie że ryzykuje utratą poparcia bardzo dużej miejscowości?

Opowiedź 2018-04-25 14:57:08: Szanowna Pani Ilono, z żadnych złożonych obietnic się nie wycofuję. Uważam, że wykonanie nawierzchni asfaltowanej na ul. Sienkiewicza w Strzebiniu jest potrzebną i ważną dla mieszkańców Strzebinia inwestycją. Zdaję sobie jednak sprawę, że takich dróg w naszej gminie jest wiele, a moje plany inwestycyjne są powiązane bezpośrednio z wysokością środków zabezpieczonych w danym roku w budżecie Gminy. Dlatego poszukuję środków zewnętrznych, z udziałem których uda się najpierw wykonać dokumentację projektową, a następnie przystąpić do realizacji wskazanej przez Panią inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-22 23:44:21 Janusz

Witam, czy jest planowana budowa drogi asfaltowej na ulicy dębowej i jodłowej w Koszęcinie? Pozdrawiam

Opowiedź 2018-04-24 16:32:25: Szanowny Panie Januszu, podjęcie decyzji o rozpoczęciu opisanej przez Pana inwestycji wymaga uprzedniego uregulowania stanu prawnego obu dróg, które zgodnie z zapisami w księgach wieczystych stanowią własność Skarbu Państwa. Gmina już w 2012 r. wystąpiła do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnej, jednak do dnia dzisiejszego wniosek ten nie został rozpatrzony. Dopiero uzyskanie przez Gminę Koszęcin prawa własności do nieruchomości umożliwi w pierwszej kolejności zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, a następnie rozpoczęcie robót budowlanych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-20 13:52:51 Krzysztof

Dlaczego w całym Koszęcinie porozwieszane są na pęczki kable internetowe na latarniach, skoro cały Koszęcin został wyposażony w podziemne światłowody? Kto z tych światłowodów od 5 lat korzysta?

Opowiedź 2018-04-24 16:30:22: Witam Panie Krzysztofie, sieć światłowodów podziemnych została wybudowana przez podmiot prywatny, inny niż lokalni dostawcy internetu. Ponadto na terenie Gminy Koszęcin została wybudowana jedynie trasa tranzytowa, bez rozbudowy na poszczególne ulice. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-04-20 13:42:17 Krzysztof

Kiedy będzie zrobiony przystanek koło Biedronki? Został uchwalony, a zatrzymywanie się tam nadal jest nielegalne.

Opowiedź 2018-04-24 16:26:46: Szanowny Panie Krzysztofie, przystanek, o który Pan pyta, zostanie wykonany na ul. Ligonia, przy czym dokładna jego lokalizacja będzie ustalona przez projektanta zmiany organizacji ruchu w tym zakresie. Dopiero po zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu przez właściwe organy, możliwe będzie przystąpienie do wykonania przystanku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 492 pozycji
Strona 21 z 25 << poprzednia 1 .. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony