Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-02-25 10:17:40 Kierowca

Dlaczego ciągle jesteśmy zapewniani o zamiarach poprawy drogi między Kaletami i Koszęcinem skoro zarządca nawet palcem nie kiwnie. Fundusze na inne drogi są, zaś ta droga jest wciąż pomijana????

Opowiedź 2019-02-25 12:18:02: Witam, tak jak już informowałem, Gmina nie jest zarządcą wskazanej drogi, za jej utrzymanie odpowiada Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, do którego wystąpiłem o remont drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-23 00:22:24 Hydrofor

Gdzie znajduję sie była hydroforownia na której przebudowę został ogłoszony przetarg?

Opowiedź 2019-02-25 08:10:01: Witam, na końcu ulicy Ks. Gąski w Koszęcinie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-22 12:27:05 Dora

Panie Wójcie, mam pytanie : Na mojej posesji, mam drzewo- "orzech włoski "- co najmniej 35 lat. Czy mogę go wyciąć - bez zezwolenia Gminy. Pozdrawiam.

Opowiedź 2019-02-25 07:58:49: Witam, w sprawie wycinki drzew, proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy Panem Edwardem Opiełka, tel. 34 3576 100 w. 124, 034 3210 824. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-22 08:36:00 ADB

Czy Gmina planuje zwiększenie ilości koszy na śmieci? Lepiej opróżniać kosze niż zbierać śmieci wokół dróg :)

Opowiedź 2019-02-22 10:58:07: Witam, w sprawie zapotrzebowania na pojemnik o większej pojemności proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tel. 34 3576 100 w. 120, 034 3210 820. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-21 10:29:46 Jacek

Dzień dobry. Czy droga między Koszęcinem a Kaletami jest "pod opieką" naszej gminy? Jeśli tak, to kiedy przewidywany jest jej remont!? Droga jest w fatalnym stanie!!!!! Pozdrawiam. Jacek

Opowiedź 2019-02-25 07:42:14: Szanowany Panie Jacku, wskazana droga nie jest naszą drogą. Tym niemniej wystosowałem już pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w sprawie złego stanu DP 3250 S na odcinku od Koszęcina do Drutarni. Zarządca drogi w odpowiedzi wskazał, że stan techniczny nawierzchni ul. Koszęcińskiej, poprzez liczne deformacje i spękania, docelowo wymaga wykonania nowej nakładki bitumicznej, na którą Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach nie ma obecnie odpowiednich środków finansowych. Niemniej jednak, w odpowiedzi wskazano, że odcinek ten jest pod stałą kontrolą, a wszelkie ubytki w nawierzchni są uzupełniane w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 19:04:53 kierowca

Gmina ma umowy z firmami,gdzie tylko 1 ma wóz asenizacyjny i nie chce podpisywać już umów.Z zewnątrz nikt nie chce.Co dalej?Do rowu?Pan z gminy nie widzi problemu-szkoda

Opowiedź 2019-02-21 08:48:30: Witam, Gmina nie ma podpisanej umowy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych, ponieważ prawo nie zezwala na takie rozwiązania. Usługę tę świadczą prywatne podmioty, które występują do Wójta wyłącznie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie opisanej działalności. Tym niemniej dostrzegając opisany przez Pana problem, w najbliższym czasie opróżnianiem szamb przydomowych będzie zajmował się także nasz zakład budżetowy, który będzie działał na zlecenie mieszkańców. Obecnie trwa przetarg na zakup potrzebnego pojazdu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 19:01:05 kierowca

Panie Wójcie-przy wzroście cen za wywóz odpadów może warto zadbać, by w tej cenie firma 2 razy w miesiącu odbierała śmieci ?

Opowiedź 2019-02-21 08:42:10: Witam, w aktualnym wydaniu "Echa Gminy" (nr 1/2019) ukazał się obszerny artykuł, w którym wyjaśniałem powody wzrostu opłat. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.koszecin.pl/informacje/gazeta-samorzadowa-echo-gminy Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wiązałoby się z jeszcze większą podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 18:43:49 kierowca

odnośnie ul. Lublinieckiej. Dotyczy Rusinowic. Dziura na dziurze,może warto ją "wykorytować" by wytrzymała kilka lat do zrobienia kanalizacji ?

Opowiedź 2019-02-21 08:41:21: Witam, nawierzchnia ulicy zostanie poprawiona, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-19 16:18:42 Dębowa

Ktoś jakiś czas temu wykopał dołki na trawniku przy dębowej i sobie pojechał,a dziury jak były tak są jedna z tych dziur jest przy furtce somsiada,i nie została w jakikolwiek sposób zabezpieczona.

Opowiedź 2019-02-22 08:22:35: "Witam, pracownicy Referatu GKZ Urzędu ustalili, że opisane przez Pana dołki wykopane zostały przez mieszkańców ul. Dębowej, którzy podczas awarii kanalizacji sanitarnej, szukali swoich studzienek. Uporządkowanie nieruchomości należy do ich właścicieli. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-17 08:01:31 Michał

Panie Wojcie czy po raz pierwszy zostaną w tym roku pozmiatane drogi i chodniki z piasku po zimie cdn

Opowiedź 2019-02-18 15:10:42: Witam, drogi i chodniki zostaną uprzątnięte po zakończeniu sezonu zimowego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-16 18:28:29 Michał

cdn smieci oplata Panie Wojcie dlaczego w innych gminach nie poszla do gory oplata za smieci

Opowiedź 2019-02-18 15:10:06: Witam, w aktualnym wydaniu "Echa Gminy" (nr 1/2019) ukazał się obszerny artykuł, w którym wyjaśniałem powody wzrostu opłat. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.koszecin.pl/user_files/page_attachments/22/echo-gminy-1-2019.pdf Wbrew pańskiej opinii, zjawisko wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotknęło nie tylko naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-16 18:25:09 Michał

Panie Wojcie dlaczego tak mocno zdrozaly smieci tylko w naszej gminie z8.50 az na 14 zrozumialbym

Opowiedź 2019-02-18 15:09:16: Witam, w aktualnym wydaniu "Echa Gminy" (nr 1/2019) ukazał się obszerny artykuł, w którym wyjaśniałem powody wzrostu opłat. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.koszecin.pl/user_files/page_attachments/22/echo-gminy-1-2019.pdf Wbrew pańskiej opinii, zjawisko wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotknęło nie tylko naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-16 14:58:55 kierowca

Szanowny Panie Wójcie - kiedy zostanie naprawiona ul. Lubliniecka ? Prace interwencyjne - podsypywania, powodują jedynie podniesienie poziomu drogi a dziury jak były tak są. Droga jest nieprzejezdna !

Opowiedź 2019-02-18 14:50:49: Witam, proszę o doprecyzowanie, której miejscowości dotyczy zapytanie. Ulice o nazwie "Lubliniecka" występują w kilku miejscowościach naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-15 08:20:09 Kla

Jaka jest forma zatrudnienia obsługi prawnej urzędu? Dlaczego zasiada w komisji weryfikacyjnej do naboru pracowników i jest jej przewodnicząca?

Opowiedź 2019-02-15 14:50:33: Witam, przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie określają składu komisji rekrutacyjnej zajmującej się naborem na stanowiska urzędnicze, pozostawiając tą sprawę do uregulowania poszczególnym jednostkom samorządowym. Zgodnie z regulaminem naboru obowiązującym w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, ustalenie składu komisji rekrutacyjnej należy do Wójta Gminy, który wydaje w tej sprawie każdorazowo zarządzenie. Radca prawny jest pracownikiem Urzędu Gminy. Niezależnie od tego sam uczestniczę w rozmowach kwalifikacyjnych, ponieważ zależy mi na jakości i należytym standardzie prowadzonych w Urzędzie naborów. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-14 16:52:03 Krzysztof

Dlaczego nasza gmina nie dołączy wraz z gminami sąsiadującymi do GZM?

Opowiedź 2019-02-15 14:34:13: Szanowny Panie Krzysztofie, procedura zmiany obszaru i granic związku metropolitalnego przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku jest długotrwała. Nowe granice istniejącego związku metropolitalnego ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa wyżej, wymaga zasięgnięcia opinii: 1) rad nowych gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, poprzedzonych przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami - opinia Rady Gminy Koszęcin musi być pozytywna; 2) zgromadzenia - organ związku metropolitalnego - opinia musi być pozytywna; 3) sejmiku województwa śląskiego; 4) wojewody śląskiego. Sam wniosek Gminy o przystąpienie do związku powinien zawierać – prócz określenia nowego obszaru i granic - uzasadnienie zmiany, zawierające m.in. "wskazanie form współpracy gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, powiązań funkcjonalnych i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego i przestrzennego uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe". Rada Gminy Koszęcin uchwałą Nr 67/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała przystąpienie Gminy Koszęcin w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Jest to jeden z pierwszych etapów opisanej wyżej procedury. Ewentualna zmiana granic związku metropolitalnego może nastąpić od 1 stycznia każdego roku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-14 06:55:01 Krzysztof

Kto w gminie Koszęcin jest "gminnym energetykiem" - gminnym doradcą energetycznym WFOŚIGW? Kiedy i gdzie można się z nim skontaktować?

Opowiedź 2019-02-14 11:37:37: Szanowny Panie, w Urzędzie Gminy nie ma stanowiska "gminnego doradcy energetycznego WFOŚiGW". W sprawach związanych z kwestiami zaopatrzenia energetycznego Gminy proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 116, 034 3210 816. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-12 18:58:24 Grzegorz

Czy urząd może zacząć uwzględniać możliwość składania różnych opinii, np głosowania w konsultacjach, na budżet obywatelski, składanie wniosków w konkursach przez ePUAP i profil zaufany?

Opowiedź 2019-02-13 08:50:21: Witam, Pana uwaga zostanie uwzględniona. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-08 16:37:41 sołectwo

Pytanie konsultacyjne dotyczy utworzenia sołectwa oraz nadania statutu. Gdzie jest udostępniony projekt statutu? W jaki sposób należy wypełniać formularz?

Opowiedź 2019-02-11 08:40:49: Witam, projekt uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Koszęcin oraz nadania mu statutu został zamieszczony na BIPie w zakładce Konsultacje społeczne - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/12003/wiadomosc/457133/konsultacje_spoleczne_dotyczace_utworzenia_solectwa_koszecin, na stronie interentowej www.koszecin.pl w zakładce Aktualności oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy - sekretariat - I piętro, p. 10. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-08 09:39:34 Roman

Czy w gminie Koszęcin zostały już zlikwidowane wszystkie dachy azbestowe? Nie widać od kilku lat działań gminy w tej sprawie.

Opowiedź 2019-02-12 11:14:53: Witam Panie Romanie, w dniu dzisiejszym Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania związanego z realizacją gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-07 18:01:35 mieszkanka

Gdzie zgłosić awarię lamp ulicznych ? Na Cieszowie co druga latarnia już nie świeci. Proszę o interwencję w tej sprawie.

Opowiedź 2019-02-11 07:46:40: Szanowna Pani, w sprawie awarii oświetlenia ulicznego, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 034 3210 832. Informacja ze wskazaniem dokładnej lokalizacji nieświecącej latarni zostanie przekazana przez pracowników Urzędu Gminy firmie TAURON. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 338 pozycji
Strona 3 z 17 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 17 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony