Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-05-21 17:18:00 Adam

Czy gmina Koszęcin dofinasowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?

Opowiedź 2019-05-22 09:33:54: Szanowny Panie Adamie, obecnie Gmina nie prowadzi żadnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-05-21 15:50:25 Adam

Kanalizacja w Sadowie na ul Podlesie.Jestem na ukończeniu budowy domu i teraz wykonam szambo lub przydomowa oczyszczalnie czy będę musiał później podłączyć się do kanalizacji?

Opowiedź 2019-05-22 09:29:41: Szanowny Panie Adamie, w przypadku, gdy istnieje sieć kanalizacyjna, zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, wtedy jedynie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe. Od obowiązku przyłączenia do sieci nie zwalnia posiadanie zbiornika na nieczystości ciekłe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-05-16 09:44:51 M.R-Ż

Koszęcin jest zaśmiecony,nikomu to nie przeszkadza?

Opowiedź 2019-05-20 09:30:20: Szanowny Panie, śmieci z koszy gminnych są sukcesywnie opróżniane. Gmina ponosi bardzo duże koszty finansowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Zachowanie mieszkańców, którzy, pomimo zapewnionego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości, podrzucają śmieci z gospodarstw domowych do koszy ulicznych jest naganne. Zwrócę uwagę na ten fakt naszym służbom komunalnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-16 09:39:28 Karol

Na alejce ks. Ryguły są znoszone śmieci z domu.Jet to nagminne.

Opowiedź 2019-05-20 09:32:43: Szanowny Panie, śmieci z koszy gminnych są sukcesywnie opróżniane. Gmina ponosi bardzo duże koszty finansowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Zachowanie mieszkańców, którzy, pomimo zapewnionego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości, podrzucają śmieci z gospodarstw domowych do koszy ulicznych jest naganne. Zwrócę uwagę na ten fakt naszym służbom komunalnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-16 09:36:48 M.R-Ż

Na alejce ks. Ryguły są znoszone śmieci z domu.Jet to nagminne.

Opowiedź 2019-05-20 09:29:30: Szanowny Panie, śmieci z koszy gminnych są sukcesywnie opróżniane. Gmina ponosi bardzo duże koszty finansowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Zachowanie mieszkańców, którzy, pomimo zapewnionego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości, podrzucają śmieci z gospodarstw domowych do koszy ulicznych jest naganne. Zwrócę uwagę na ten fakt naszym służbom komunalnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-16 01:05:03 Dominik

Dalej o kanalizacji ul Jesiennej. Chciałem przypomnieć ze na spotkaniu Pana z mieszkańcami mowa była o czerwcu,a do końca roku obiecywał Pan zakończyć inwestycje i projekt nie przepadnie.

Opowiedź 2019-05-20 09:31:49: Szanowny Panie Dominiku, nie ma obawy o utratę ważności posiadanej przez Gminę dokumentacji projektowej. Ceny robót budowlanych w ostatnim czasie tak bardzo wzrosły, że wiele samorządów jest zmuszonych unieważniać przetargi, z uwagi na zbyt wysokie ceny oferowane przez potencjalnych wykonawców. Dlatego jeśli tylko pojawia się szansa pozyskania środków zewnętrznych - tak jak w przypadku kanalizacji w ul. Jesiennej, to nie wyobrażam sobie, by nie spróbować jej wykorzystać. Tym bardziej że wartość koniecznych inwestycji w całej Gminie przekracza nasze środki budżetowe. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-15 22:30:24 Magda

Co z ul. Podlesie w Sadowie? Konkretnie bo to ze wniosek zlozony juz bylo pisane a tutaj naprawde jest niebezpiecznie. Musi dosc do tragedii.Kiedy bedzie chodnik i kanalizacja?

Opowiedź 2019-05-20 09:30:58: Szanowna Pani Magdo, tak jak już wyjaśniałem, za stan techniczny, remonty oraz utrzymanie ulicy Podlesie odpowiada Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Wskazana droga jest drogą powiatową. Również budowa chodnika należy do zadań zarządcy tej drogi. Odnosząc się do pytania o kanalizację, informuję, że z uwagi na bardzo duży koszt planowanej inwestycji, staramy się pozyskać środki zewnętrzne na jej budowę. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-14 22:19:21 Dominik

Co z kanalizację na ul Jesiennej .Gmina na realizację inwestycji miała aplikowała o środki z WFOŚiGW. Chciałem się dowiedzieć czy zostały złożone odpowiednie wnioski i co dalej z inwestycją.

Opowiedź 2019-05-15 15:22:06: Witam, Gmina posiada już kompletną dokumentacją projektową na wykonanie kanalizacji w ul. Jesiennej. Zgodnie z harmonogramem RPO we wrześniu 2019 r. planowany jest konkurs w Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej. Gmina zamierza wziąć udział w ww. konkursie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-13 14:10:29 roboty

Kiedy gmina ogłosi informację ostrzegającą o robotach drogowych na Powstańców i Sobieskiego? Jak się już skończą?

Opowiedź 2019-05-14 07:47:21: Witam, Gmina na prowadzi żadnych prac na ul. Powstańców i ul. Sobieskiego w Koszęcinie. Oznakowanie prowadzonych robót należy do zarządcy drogi, w tym wypadku ZDW w Katowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-09 18:51:54 Barbara

Witam, czy gmina dostała dofinansowanie w ramach OSA dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznej przy Domu Kultury w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-05-10 09:31:54: Szanowna Pani Barbaro, wniosek Gminy nadal podlega ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Procedura oceny trwa 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Gmina złożyła wniosek 28 lutego 2019 r., ocena powinna zostać zakończona do końca maja 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-08 21:03:59 Kamila

Witam . Kiedy beda zabierane gabaryty w strzebiniu?

Opowiedź 2019-05-13 08:53:35: Szanowna Pani Kamilo, zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Strzebiniu odbędzie się 3 czerwca 2019 r. z nieruchomości na ulicach: Bocznej, Broniewskiego, Dubielowskiej, Kościuszki, Krasińskiego, Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza, Słonecznej, Spokojnej, Wojska Polskiego, Wolności, Żwirki i Wigury. Natomiast w dniu 10 czerwca 2019 r. z nieruchomości przy ulicach: Gen. Bema, Konopnickiej, Kosmonautów, Krótkiej, Krzywej, Lublinieckiej, Poprzecznej, Szkolnej i Wąskiej. Jednocześnie informuję, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie Urzędu Gminy w Koszęcinie - www.koszecin.pl w zakładce "Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-07 21:25:39 Rysiek

Gdzie można znaleźć adresy, maile i telefony kontaktowe do sołtysów i rad sołeckich gminy Koszęcin?

Opowiedź 2019-05-09 08:05:53: Witam, w celu umówienia spotkania z Sołtysami lub członkami Rady Sołeckiej proszę o kontakt bezpośrednio z biurem Rady Gminy w Koszęcinie - tel. 34 3576 100 w. 123, 034 3210 823. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-07 14:46:02 Pani

Czy wnioskował Pan do Powiatu o remont drogi i budowę chodnika na jakże ruchliwej ul. Podlesie. Chciałabym bezpiecznie dojść chociażby do placu zabaw?

Opowiedź 2019-05-15 08:44:28: Szanowna Pani, potwierdzam, wystosowałem do Starostwa Powiatowego w Lublińcu pismo zawierające wniosek o pilny remont ulicy Podlesie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-07 14:39:49 Podlesie

Kanalizacja w Sadowie...Gmina na realizację tej inwestycji będzie aplikowała o środki z WFOŚiGW.Kiedy?Czy są już jakieś daty?

Opowiedź 2019-05-09 08:05:22: Witam, Gmina jest w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej. Nabór ma charakter ciągły. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-30 08:28:45 Michał

Szanowny Panie Wojcie czy mozna doczyscic ulice Dworcowa i kolejowa z piasku lisci oraz chodnika bo jest to zrobione niechlujnie

Opowiedź 2019-05-07 10:23:37: Szanowny Panie Michale, ul. Dworcowa oraz Kolejowa w Koszęcinie zostały zamiecione trzykrotnie podczas akcji sprzątania ulic po okresie zimowym. Zarośnięte pobocza dróg (głównie na ul. Kolejowej) zostaną uporządkowane podczas pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych trawników w połowie maja. Liście zalegające na ul. Dworcowej zostały uprzątnięte, chodniki zamiecione. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-24 21:57:23 Barbara

Witam, w jakim terminie planowana jest budowa chodnika w ciągu drogi 906 z Bukowca na Strzebiń i z Strzebinia na Koszęcin? Pozdrawiam Barbara

Opowiedź 2019-04-29 07:39:22: Szanowna Pani Barbaro, w dniu 20 marca 2019 r. otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wniosku Gminy dotyczącego wykonania projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu. Obecnie oczekujemy na umowę oraz porozumienia z Województwem. Dopiero po podpisaniu ww. dokumentów, Gmina - w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich - będzie mogła przystąpić do wyłonienia wykonawcy zadania. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-18 11:40:18 Krzysztof

W 2017 roku zadałem pytanie kiedy zostanie odmalowany przystanek w Strzebiniu za wiaduktem, Pan odpowiedział że po wiośnie.Wiosna minęła, nawet dwie a przystanek w Strzebiniu dalej nie odnowiony.

Opowiedź 2019-04-24 09:16:14: Szanowny Pani Krzysztofie, ostatnim razem przystanek został odmalowany wiosną zeszłego roku. Niestety po zaledwie kilku dniach od zakończenia prac, ponownie został zdewastowany przez nieznanych sprawców. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-15 08:54:38 Kazik

Kiedy będą posprzątane chodniki, ulice, pobocza i przystanki? Marzec się skończył, turyści przyjeżdżają, święta się zaczęły, a na Koszęcinie jak w chlewiku, wstyd z gośćmi wyjść na spacer.

Opowiedź 2019-04-17 13:21:59: Szanowny Panie, usługa czyszczenia ulic po okresie zimowym została już zlecona. Wykonawca będzie ją realizował sukcesywnie do końca kwietnia 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-14 10:48:44 Izabella

Witam, przepraszam, że nie sprecyzowałam pytania. Moje pytanie dotyczące budowy trybun przy boisku odnosiło się do boiska LKS w Strzebiniu.

Opowiedź 2019-04-15 13:00:02: Witam, projekt budowy zaplecza socjalnego przy boisku LKS VICTORIA w Strzebiniu nie obejmuje budowy trybun. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-11 00:28:23 Strzebień

Witam czy na starym Strzebieniu zostanie zrobiony plac zabaw w najbliszej przyszłości lub w planach jest ?

Opowiedź 2019-04-11 12:42:55: Witam, w tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Strzebiniu przy ul. Mickiewicza 1 powstanie plac zabaw, wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej. Ponadto Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej OSA 2019, projektu pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Strzebiń ul. Kolejowa 9". Projekt obejmuje zabudowę urządzeń siłowni plenerowej. W tym roku w Starym Strzebiniu tego typu inwestycja nie jest przewidziana. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Znaleziono: 415 pozycji
Strona 4 z 21 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 21 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony