Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-03-09 13:59:55 Joanna

Kiedy sie ukaze nastepny numer gazety Echo gminy.

Odpowiedź 2020-03-11 08:43:03: Szanowna Pani Joanno, kolejny numer gazety Echo Gminy Koszęcin ukaże się przed Świętami Wielkanocnymi tj. koniec marca/początek kwietnia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-08 10:55:43 Karolina

Szanowny Panie Wójcie gdzie w 2019r odbyła się wigilia dla pracowników Urzędu Gminy? Czy atmosfera w pracy wpływa na efektywność pracowników?

Odpowiedź 2020-03-09 09:17:43: Szanowna Pani Karolino, w roku 2019 na wniosek pracowników nie organizowano tradycyjnego spotkania świątecznego, pracownicy otrzymali natomiast dodatkowe środki finansowe na Święta. W tym roku również zamierzamy zapytać pracowników o ich oczekiwania i potrzeby, tak by decyzja należała przede wszystkim do nich. Dobre relacje i integracja pracowników i to nie tylko okresie świątecznym, to ważne dla mnie aspekty kierowania pracą Urzędu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-07 17:22:56 Krystian

Witam czy gmina koszęcin będzie uczestniczyć w programie OZE

Odpowiedź 2020-03-09 10:27:20: Szanowny Panie, jesteśmy zainteresowani udziałem w programach mających na celu dofinansowanie zadań z zakresu OZE z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Koszęcin. Niestety w chwili obecnej nie ma otwartego konkursu, w którym moglibyśmy wziąć udział i starać się o dofinansowanie na satysfakcjonującym wszystkich poziomie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-28 05:36:45 irena

zlozylam w dn. 24.01.20 pismo z prosba o pomoc w styrylizacji wyzywieniu bezdomnych kotkow, kiedy dostane odpowiedz.

Odpowiedź 2020-03-03 10:52:52: Szanowna Pani Ireno, w dniu dzisiejszym zostanie do Pani wysłana korespondencja w tej sprawie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-27 20:52:27 Arkadiusz

Gdzie można uzyskać informacje o aktywności sołtysa z Rusinowic tj.ilości wniosków,postulatów i innych spraw dot. mieszkańców a kierowanych za jej pośrednictwem lub własnej inicjatywy do gminy?

Odpowiedź 2020-03-03 09:28:57: Szanowny Panie Arkadiuszu, Urząd Gminy nie prowadzi odrębnego rejestru pism Sołtysów. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójta Gminy Koszęcin

2020-02-27 19:23:27 Krzysztof

Kto roznosi zawiadomienia podatkowe? Dlaczego gmina nie poinformowała mieszkańców? Kręcą się po wsiach złodzieje, mamy wpuszczać jakąś dziwną osobę?

Odpowiedź 2020-03-03 09:28:05: Szanowny Panie Krzysztofie, nakazy płatnicze, wzorem lat ubiegłych, doręczają sołtysi poszczególnych sołectw: Koszęcin - Magdalena Pilarska, Strzebiń - Jan Macioszek, Sadów - Paweł Przybyła, Rusinowice - Jolanta Fortuńska, Piłka - Jan Kandzia, Brusiek - Henryk Urbańczyk, Wierzbie - Barbara Guzy, Cieszowa - Katarzyna Maciejczyk. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-26 17:24:01 Grzegorz

Witam jak wygląda sprawa możliwości odbioru osadu z oczyszczalni na swoje pole? Ile gmina wydała w zeszłym roku na ten cel?

Odpowiedź 2020-03-04 07:57:46: Szanowny Panie, rolnik ma możliwość wywozu osadu ściekowego po spełnieniu odpowiednich warunków, wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. W ubiegłym roku wydatki poniesione na zagospodarowania osadów ściekowych w celach rolniczych wyniosły 32.328,00 zł. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-21 16:03:59 Jarosław

Syn, którego prowadzę do szkoły, zapytał mnie dzisiaj czy nie jest mi wstyd, jako osobie dorosłej, że w Koszęcinie jest tyle śmieci. Jest mi wstyd. To nie jest pytanie tylko apel o działanie.

Odpowiedź 2020-02-24 12:44:18: Szanowny Panie Jarosławie, służby komunalne sukcesywnie opróżniają kosze i oczyszczają miejsca publiczne. Jednocześnie apeluję do mieszkańców o nie wyrzucanie śmieci i odpadów w miejscach niedozwolonych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-20 08:11:02 Adrian

Witam serdecznie. Czy parking przed cukiernią Famuła w Koszęcinie (na przeciwko domu kultury) jest własnością Gminy czy cukierni?

Odpowiedź 2020-02-24 12:43:47: Szanowny Panie Adrianie, Gmina Koszęcin nie jest właścicielem terenu stanowiącego parking przy cukierni Famuła. Działka ta jest własnością osoby fizycznej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-20 06:51:15 Krystian

Witam czy gmina koszęcin będzie uczestniczyć w programie OZE??

Odpowiedź 2020-03-09 10:25:55: Szanowny Panie, jesteśmy zainteresowani udziałem w programach mających na celu dofinansowanie zadań z zakresu OZE z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Koszęcin. Niestety w chwili obecnej nie ma otwartego konkursu, w którym moglibyśmy wziąć udział i starać się o dofinansowanie na satysfakcjonującym wszystkich poziomie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-19 23:21:26 Joanna

Witam pytałam się już jakiś dłuszczy czas temu cz w Gminie Koszęcin będą np. warsztaty,robótki ręczne itp. I czy od tego czasu coś się znalazło dla osób chcących się rozwijać się i rękodziełach ?

Odpowiedź 2020-02-20 13:28:46: Szanowana Pani Joanno, w tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio z Panią Renatą Pyrek Dyrektorem Domów Kultury w Koszęcinie oraz w Strzebiniu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-19 15:12:10 Koszęcin

Kiedy i gdzie będą postawione pozostałe ławki i kosze z funduszu sołeckiego? Ile kosztował kosz na nakrętki?

Odpowiedź 2020-02-25 07:52:53: Witam, koszt wykonania kosza w kształcie serca przeznaczonego do zbiórki nakrętek wyniósł 1.600 zł brutto. Ławki i kosze zostaną zakupione ze środków funduszu sołeckiego, dlatego termin zamówienia będzie uzgodniony z Panią Sołtys. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-18 23:00:55 Magda

Czy Pan jako "włodarz" gminy może postarać się i pomóż mieszkańcom Sadowa ul. Podlesie o remont drogi i chodnika? Cy jesteśmy sami sobie. Takie Państwo w Państwie.

Odpowiedź 2020-03-09 10:30:01: Szanowna Pani, jak zapewne Pani wiadomo ulica Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową. W ubiegłym roku Gmina Koszęcin skierowała do Starostwa Powiatowego w Lublińcu pisemną prośbę o naprawę nawierzchni asfaltowej. W bieżącym roku przygotowano ponownie pismo z prośbą o podjęcie pilnych działań zmierzających do naprawy stanu nawierzchni tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-17 13:40:43 Adam

Kto obsługuje monitoring uliczny w Koszęcinie, szczególnie w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy?

Odpowiedź 2020-02-18 08:22:17: Szanowny Pani Adamie, monitoring jest zarządzany przez Urząd Gminy Koszęcin. Całość konfiguracji systemu monitoringu działa bezobsługowo, nagrania są rejestrowane oraz przechowywane przez 10 dni. Zdarzenia zarejestrowane w dni wolne oraz nocą są odtwarzane w godzinach pracy Urzędu Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-17 13:39:26 Adam

Ile kosztują kamery do monitoringu ulic? Jaki jest dokładny plan rozszerzania monitoringu Koszęcina? Proszę podać kolejność i terminy dodawania planowanych kamer.

Odpowiedź 2020-02-18 09:30:01: Szanowny Panie Adamie, cena kamery uzależniona jest od jej parametrów oraz specyfiki miejsca montażu. Dotychczasowy montaż monitoringu wyniósł 29.596,00 zł brutto. Zakup kolejnych kamer będzie uzależniony od wolnych środków budżetowych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-14 14:11:45 Ikśiński

Czy ulica Matejki będzie kiedyś naprawiona? Bo dziury takie, że ciężko przejść.

Odpowiedź 2020-02-17 09:19:14: Witam, ulica Matejki w Koszęcinie jest przewidziana na remontu, polegającego na wykonaniu nawierzchni z destruktu. W tym roku zostanie zlecone wykonanie koniecznej dokumentacji projektowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-11 15:28:40 Arkadiusz

Lubliniecka-pisaliśmy,dzwoniliśmy,wysyłaliśmy zdjęcia-panuje znieczulica w gminie? Nie mają dzieci jak wyjść z domów gdy pada bo woda stoi na podwórkach.Czy z tym też mamy czekać do czerwca?

Odpowiedź 2020-03-09 10:29:32: Szanowny Panie, służby komunalne starają się na bieżąco dokonywać napraw ubytków dróg tłuczniowych na terenie całej Gminy. Niestety warunki pogodowe podczas tegorocznej zimy znacząco utrudniają to zadanie. W ostatnim tygodniu dokonano kolejnej poprawy stanu nawierzchni na wskazanej przez Pana ulicy. Ponadto informuję, że w chwili obecnej ogłoszony jest przetarg, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawcy zadania związanego z przebudową dróg gminnych - etap nr I, w tym ul. Lublinieckiej w Rusinowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-02-08 10:44:58 Barbara

Witam, czy w naszej gminie kiedykolwiek powstanie normalny transport publiczny? Czy nasza gmina przyłączy się kiedykolwiek do ZTM Śląsk?

Odpowiedź 2020-02-10 08:21:05: Szanowna Pani Barbaro, w ubiegłym roku otrzymaliśmy informację Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, że przeprowadzenie ewentualnych zmian granic Metropolii będzie możliwe dopiero po zintegrowaniu w ramach już istniejącej struktury związku metropolitalnego oraz ukształtowaniu się polityki rządu w zakresie rozwoju regionalnego i przyjęciu długotrwałej strategii GZM. Do zakończenia wskazanych prac nie będzie rekomendowane Zgromadzeniu GZM opiniowanie wniosków gmin o poszerzenie granic Metropolii. Jednocześnie wyjaśniam, że organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich jest powiat. Właściwość organizatora możemy rozpatrywać z uwzględnieniem obszaru działania bądź zasięgu przewozów. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr 121/XII/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 04 czerwca 2019 r. Gmina Koszęcin udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację zadania polegającego na zredagowaniu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lublinieckiego”. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-05 08:47:00 Agnieszka

Witam, Panie Wójcie proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie przetargu na drogi. Pan Łukasz miał dobrą propozycję dot. doraźnej naprawy ul. L-kiej z kim mogę rozwinąć ten temat?

Odpowiedź 2020-02-05 10:46:18: Szanowana Pani Agnieszko, proszę o kontakt z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych - tel. 34 3576 100 w. 132, 34 321 08 32. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-04 07:11:10 Arkadiusz

Mamy opady,remont Lublinieckiej w czerwcu a co do tego czasu. Woda stoi już na podwórku,nie ma jak wyjść z domu.Poziom drogi jest za wysoki bo za dużo tłucznia.Nie można go do tego czasu zebrać?

Odpowiedź 2020-03-09 10:27:59: Szanowny Panie, służby komunalne starają się na bieżąco dokonywać napraw ubytków dróg tłuczniowych na terenie całej Gminy. Niestety warunki pogodowe podczas tegorocznej zimy znacząco utrudniają to zadanie. W ostatnim tygodniu dokonano kolejnej poprawy stanu nawierzchni na wskazanej przez Pana ulicy. Ponadto informuję, że w chwili obecnej ogłoszony jest przetarg, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca zadania związanego z przebudową dróg gminnych - etap nr I, w tym ul. Lublinieckiej w Rusinowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Znaleziono: 607 pozycji
Strona 6 z 31 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 31 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony