Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-02-04 16:39:06 janek1

PanieWójcie myślałem że mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w każdej komisji rady gminy.Co oznacza tekst radnego Cubra na ostatniej sesji że ktoś wprosił się na komisję którą radny kieruje?

Opowiedź 2019-02-11 07:47:42: Szanowny Panie, nie ulega wątpliwości, że mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdej komisji Rady Gminy. Opisaną przez Pana sprawę przekazałem, zgodnie z właściwością, Przewodniczącemu Rady Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-31 22:42:22 Bartek

W jaki sposób gmina monitoruje stan powietrza? Co zamierza w tej sprawie zrobić?Gminy okoliczne instalują różne systemy (koszt ok 8tys zł) i każdy wie czy może wyjść z domu czy powinien w nim zostać.

Opowiedź 2019-02-04 13:36:34: Witam, celem monitorowania jakości powietrza atmosferycznego w Naszej Gminie, nawiązaliśmy współpracę z firmą Syngeos z Katowic. W ostatnich miesiącach testowaliśmy czujnik jakości powietrza tej firmy, przeznaczony do mierzenia poziomu pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10. Z uwagi na bardzo zadowalające wyniki testów, zdecydowaliśmy się na zakup pięciu sztuk czujników, które zostaną zamontowane na budynkach użyteczności publicznej w całej Gminie. Montaż i uruchomienie czujników zaplanowaliśmy na pierwszy tydzień lutego. Wyniki pomiarów jakości powietrza udostępniane będą mieszkańcom za pośrednictwem strony internetowej www.koszecin.pl. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-29 21:56:45 kristus

Jak się ma cena wywozu śmieci w naszej gminie 14zł i 28zł do cen w gminach ościennych Herby 9zł i 16zł oraz Kochanowice 8,50 i 25. Czy są tego jakieś przyczyny że tak drogo

Opowiedź 2019-01-30 08:53:00: Witam, w najbliższym wydaniu "Echa Gminy" ukaże się obszerny artykuł, w którym wyjaśnię historię związaną z wyborem firmy odbierającej odpady oraz powody wzrostu opłat. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-29 21:11:05 M.R-Ż

Czy pani 96 lat,niepełnosprawna, musi płacić za opiekę do GOSP?

Opowiedź 2019-01-30 08:55:36: Witam, usługi opiekuńcze oferowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są odpłatne niezależnie od wieku osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Aktualne kryterium wynosi: dla osoby samotnej 529 zł, dla osoby w rodzinie 701 zł. Ponadto wysokość opłaty jest ustalana na podstawie Uchwały nr 323/XXXIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017 r. z późń. zm. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-29 21:01:00 M.R-Ż

Czy można wpłynąć na zmianę ustaw która mówi o pobieraniu opłat za opiekę dla osób starszych, którzy mają wyższe emerytury niż minimalne?

Opowiedź 2019-01-30 08:51:01: Witam, Wójt nie stanowi prawa, to kompetencja Sejmu. Tylko posłowie mogą zmienić ustawę. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-29 11:04:29 AGNIESZKA

Szanowny Panie Wójcie.Do końca 2018 roku miały być wymienione przerdzewiałe lampy przy ulicy Dębowej - niestety dalej straszą.Dlaczego?

Opowiedź 2019-01-30 08:41:40: Szanowna Pani Agnieszko, wymiana latarni na ul. Dębowej należy do TAURON Dystrybucja Serwis S.A., ponieważ latarnie te nie stanowią własności Gminy. Na harmonogram prac TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w tym zakresie Gmina nie ma wpływu. Tym niemniej wystosujemy niezwłocznie zapytanie do firmy, ponieważ poprzednio otrzymywaliśmy zapewnienie dokonania wymiany tych latarni do końca 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-28 10:26:14 Renata

Czy kalendarz imprez w gminie Koszęcin znowu w tym roku będzie znała tylko pani radna? Może mieszkańcy dowiedzą się wreszcie jakie sa terminy wydarzeń?

Opowiedź 2019-01-28 11:37:31: Szanowna Pani Renato, kalendarz wydarzeń organizowanych w Gminie Koszęcin jest umieszczany w każdym wydaniu "Echa Gminy". Przypominam, że gazetkę gminną można pobrać także ze strony Urzędu Gminy w Koszęcinie - http://www.koszecin.pl/informacje/gazeta-samorzadowa-echo-gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-27 16:09:20 asia55515

Chciała bym prosić o"Warsztaty dla dorosłych"takie coś jak ozdabianie pudełek decoupage,ozdoby świąteczne,robienie mydełek,robienie biżuterii itp.

Opowiedź 2019-01-28 08:23:13: Witam, Pani prośbę przedstawię Dyrektorowi Domów Kultury. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-26 12:24:00 BIG

Zima jakiej nie było od pięciu lat, a w gminie ani jednego lodowiska. Co to za specjalne warunki bezpieczeństwa muszą być spełnione, że w gminie Koszęcin lodowisko jest zagrożeniem dla mieszkańców?

Opowiedź 2019-01-28 10:48:29: Witam, decyzję o nieutworzeniu naturalnego lodowiska podjął Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który z tej sprawie konsultował się z Policją i który odpowiada za bezpieczeństwo na administrowanym terenie Ośrodka. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-26 12:19:08 BIG

Koszecinski Wolontariusz roku - gdzie można przeczytać o kandydatach zgłoszonych do tego konkursu i ich działaniach? Kiedy zostanie wręczona nagroda? Jaka jest jej wysokość?

Opowiedź 2019-01-28 10:16:40: Witam, informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu "Koszęciński Wolontariusz Roku" zostały zamieszczone na stronie BIP Gminy Koszęcin : http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/325/wiadomosc/446533/zarzadzenie_nr_1842018_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_29_listopada_ Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2019 r. Dla zwycięzcy Konkursu została przewidziana nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 zł. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-23 14:32:03 Kris

Podobno jest obowiązek segregowania popiołu i nie wolno go już wrzucać do zmieszanych. Jeżeli to prawda to kiedy gmina rozwiezie kosze na popiół?

Opowiedź 2019-01-24 09:11:24: Szanowny Panie, nic się nie zmieniło, popiół gromadzimy nadal w pojemnikach na odpady zmieszane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-17 16:07:26 A.S.

Czy na spotkanie (28.01) organizowane w sprawie klubu LKS może przyjść każdy czy tylko członkowie stowarzyszenia?

Opowiedź 2019-01-18 10:27:36: Szanowny Panie Adamie, spotkanie ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każdy zainteresowany mieszkaniec. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-17 11:23:00 Roman

Jak w poprzednich latach przypominamy, że gmina ma obowiązek odśnieżania chodników i udrażniania przejść dla pieszych, dotyczy to okolic dworca, domu kultury, szkoły oraz wszystkich przystanków.

Opowiedź 2019-01-17 12:42:22: Szanowny Panie Romanie, dziękuję za przypomnienie, służby komunalne starają się odśnieżać na bieżąco. Ze swojej strony, pragnę dodać, że za odśnieżanie chodników nie zawsze jest odpowiedzialna gmina czy zarządca drogi. W pewnych sytuacjach obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-14 18:20:22 Adam

Kiedy zamierza Pan zainteresować się sytuacją w klubie Śląsk Koszęcin (znikające pieniądze, nielegalna zmiana w statucie, prawdopodobieństwo rozpadu klubu)?

Opowiedź 2019-01-16 11:27:08: Szanowny Panie Adamie, Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Śląsk" jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków należy do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a nie Wójta Gminy. Ponadto nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Wójt Gminy kontroluje jedynie wydatkowanie i rozliczanie dotacji udzielonej stowarzyszeniu w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności pożytku publicznego. Tym niemniej w związku z otrzymanymi informacjami, zamierzam zorganizować spotkanie Zarządu oraz członków Stowarzyszenia, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-14 11:38:59 Pegi

Ja mam pytanie czy firma która obecnie zbiera odpady komunalne pozostanie? Jeśli tak to proszę niech zrobią porządek z sprzętem - tumany kurzu ciągną się za nimi na całą okolicę.

Opowiedź 2019-01-15 07:42:48: Witam, od 2 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana wykonawcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych. Obecnie usługi te świadczy konsorcjum firm: FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze oraz FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysława 5, 42-700 Lubliniec. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-12 17:56:00 Roman

Dzień dobry. W jakiej wysokości podatki odprowadza do budżetu gminy Koszęcin Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i z jakiego tytułu? Proszę podać dane z dwóch ostatnich lat.

Opowiedź 2019-01-14 08:11:47: Szanowny Panie Romanie, informacje dotyczące konkretnie oznaczonego podmiotu w zakresie wysokości opłacanego podatku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, są objęte tajemnicą skarbową. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-09 20:34:52 Adam

Piszę w sprawie opłat pobieranych od zawodników w klubie LKS Śląsk przez Prezesa-Pietrzyk aby"załatać dziury w budżecie". Czy Klub jest Gminny i dostaje pieniądze na utrzymanie?

Opowiedź 2019-01-10 09:13:53: Szanowny Panie Adamie, LKS "Śląsk" Koszęcin jest stowarzyszeniem, które - jak zresztą każda tego typu organizacja - nie jest finansowany bezpośrednio z budżetu Gminy. Tym niemniej, LKS "Śląsk" Koszęcin przystępuje do corocznie organizowanych przez Wójta Gminy konkursów z pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które adresowane jest właśnie dla stowarzyszeń. W roku 2018 LKS "Śląsk" Koszęcin na zadanie pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w sekcjach: piłki nożnej, koszykówki i badmintona" otrzymał dotację w wysokości 57.200,00 zł. W dniu 21 grudnia 2018 r. został ogłoszony konkurs na realizację ww. zadań w roku bieżącym, termin składania ofert upływa 13 stycznia. Pula środków przeznaczona na ten rok to 200.000,00 zł. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-09 15:42:36 Lilka

Witam, z racji że Bukowiec nie ma chodnika i dzieci poruszają się poboczem mam pytanie czy zostanie odśnieżone?

Opowiedź 2019-01-10 11:32:10: Szanowna Pani, opisana sprawa została już zgłoszona bezpośrednio do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z uzyskanych informacji wynika, że zarządca drogi wojewódzkiej poleci firmie działającej na jego zlecenie odgarnięcie śniegu z pobocza tej drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-07 12:29:11 Dorotka

Panie Wòjcie dlaczego w naszej gminie nie ma sztucznego lodowiska?

Opowiedź 2019-01-07 13:32:40: Szanowna Pani, budowa sztucznego lodowiska to kosztowana inwestycja, na którą nie mamy obecnie środków w budżecie. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynika, że, po konsultacji z Policją, ze względów bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Dyrektor nie utworzył w tym roku naturalnego lodowiska. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-06 11:08:03 Michał

Dzien dobry Panie Wojcie kto jest odpowiedzialny za odsniezanie w koszecinie ul Kolejowa,Dworcowa,Św Trojcy to pilne prosze o kontakt

Opowiedź 2019-01-07 09:08:13: Szanowny Panie Michale, za odśnieżanie ulic w miejscowości Koszęcin odpowiadają służby komunalne Gminy. W sprawie odśnieżania proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych - 34 3576 100 w. 116, 034 3210 816. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 415 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony