Informacja w sprawie potwierdzania przez Wójta Gminy Koszęcin umów dzierżaw zawieranych przez rolników

Czytanie treści strony dostępne.

Wójt Gminy Koszęcin informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174 z późn. zm.).

Działając na mocy art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt Gminy Koszęcin właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do Urzędu Gminy Koszęcin wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy oraz oświadczeniem wydzierżawiającego.

Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

UWAGA
Na podstawie ww. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy dotyczy spraw związanych z wypłatą emerytury lub renty rolniczej.

Pliki do pobrania znajdują się w załącznikach.

 

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe