OGÓLNOPOLSKI PROGRAM REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE

Czytanie treści strony dostępne.

WFOŚiGW w Katowicach prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Dofinansowanie dotyczy dotacji na zakup :

1. Wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach oraz typów wapna nawozowego (Dz.U.Nr 183,poz.122.)

2. Środka wapnującego, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

O dofinansowanie  mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa śląskiego o pH gleby poniżej lub równej 5,5 oraz powierzchni UR nie przekraczającej 75 ha.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze  w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020r.do 31.12.2021 r . lub do wyczerpania środków. Decyduje data wpływu wniosków do OSChR.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe