Ważne informacje dla osób, które złożyły wnioski w ramach projektu „Granty PPGR”

Czytanie treści strony dostępne.

 

Gmina Koszęcin, na podstawie przedłożonych przez mieszkańców oświadczeń, złożyła wniosek w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – „Granty PPGR”.  Centrum Projektów Polska Cyfrowa wezwało do doprecyzowania informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej.

Na podstawie informacji uzyskanej przez Gminę dotychczas złożone oświadczenia zostaną uznane za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących wyłącznie w przypadku  udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

W związku z powyższym wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach ww. projektu zobowiązani są do dokonania niezbędnych uzupełnień do złożonych oświadczeń.

Prosimy wnioskodawców o uzupełnienie dokumentów poprzez dostarczenie oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie oraz kopii następujących dokumentów:

  • potwierdzających fakt pokrewieństwa dziecka z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewny pracujący niegdyś w zlikwidowanym PPGR - pokrewieństwo w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekunowie prawni - weryfikacja np. poprzez odpisy aktów stanu cywilnego krewnych w linii prostej od dziecka do członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR w przypadku ich posiadania - (nie ma obowiązku składania wniosków do USC o sporządzenie aktów - mogą być akty będące w dyspozycji wnioskodawcy);
  • potwierdzających fakt zatrudnienia krewnych (w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków / opiekunów prawnych) w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie, świadectwa pracy lub inne dokumenty wystawione prze instytucje organów publicznych). Nie dotyczy osób, które złożyły stosowne dokumenty.
  • potwierdzających miejsce nauki ucznia ubiegającego się o udzielenie wsparcia – tylko w przypadku uczniów szkół średnich oraz uczniów szkół podstawowych spoza Gminy Koszęcin (np. zaświadczenie ze szkoły lub kopia obu stron aktualnej legitymacji szkolnej). Nie dotyczy osób, które złożyły dokumenty.
  • potwierdzających fakt nieotrzymania sprzętu komputerowego na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz w roku poprzednim zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. zaświadczenie ze szkoły - nie dotyczy uczniów szkół podstawowych Gminy Koszęcin). Nie dotyczy osób, które złożyły dokumenty.

Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do dokonania weryfikacji oświadczeń o wsparcie dla uczniów jednak podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku danych, wnioski nie będą mogły zostać rozpatrzone i tym samym zostaną odrzucone.

Termin uzupełnienia upływa z dniem 13.12.2021 r.

 

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe