OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

Czytanie treści strony dostępne.

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]:

Poziom recyklingu - papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
wymagany 10 12 14 16 18 20 30 40 50
osiągnięty 5,92 8,76 31,75 18,68 22,44 23,78 31,00 36,97 42,00

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]:

Poziom recyklingu - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
wymagany 30 36 38 40 42 45 50 60 70
osiągnięty 0 58,44 55,43 0 92,5 57,7 86 87* 100

*poziom skorygowany ze wzg. na złożoną korektę zastosowanego procesu odzysku odpadów budowlanych  i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do mast tych odpadó wytworzonych w 1995r. [%]:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
  2012 16.07.2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16.07.2020
dopuszczalny poziom składowania 75 50 50 50 45 45 40 40 35
osiągnięty poziom ograniczenia 33,37 32,49 0 0 0 20,7 5 73* 14

*poziom skorygowany ze wzg. na złożone korekty sprawozdań firm odbierających odpady komunalne

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe