DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Czytanie treści strony dostępne.

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013r. system gospodarowania odpadami  komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Koszęcin  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nowej liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, zmianie sposobu zbierania odpadów , zmianie właściciela, adresu zamieszkania ) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  w którym nastąpiła zmiana.

 

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja obowiązująca od 01.05.2020r. (kliknij...)

 

 


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Deklaracja obowiązująca od 08.04.2022r. (kliknij...)

 

W związku z uchwałą Rady Gminy Koszęcin nr 512/XLV/2022 z dnia 21 marca 2022r., w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, właściciele powyższych nieruchomości są obowiązani do złożenia deklaracji na odpady na obowiązującym od dnia 08 kwietnia 2022r. nowym wzorze oraz zadeklarowania w niej ilości domków letniskowych albo nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za rok, bez względu na długość  okresu korzystania z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub  od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.                                                      
Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 08.04.2022r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koszęcin  nr 511/XLV/2022 z dnia 21 marca 2022r. wynosi: 181,00 zł za rok. 

Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania, jednorazowo raz na rok z góry w terminie do 30 czerwca danego roku, w kasie Urzędu Gminy Koszęcin lub przelewem w oparciu o swój indywidualny numer konta bankowego.    

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Koszęcin pok. nr 6a, ul. Powstańców Śl. 10, 42 – 286 Koszęcin  lub telefonicznie  pod numerem 34/3210820.

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe