DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Czytanie treści strony dostępne.

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013r. system gospodarowania odpadami  komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Koszęcin  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nowej liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, zmianie sposobu zbierania odpadów , zmianie właściciela, adresu zamieszkania ) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  w którym nastąpiła zmiana.

 

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja obowiązująca od 01.05.2020r. (kliknij...)

 

 


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Deklaracja obowiązująca od 01.05.2020r. (kliknij...)

 

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe