Odpady z działalności rolniczej

Czytanie treści strony dostępne.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 888) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
Obowiązkiem rolnika jest zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z nieruchomości położonych na terenie Gminy Koszęcin. Nie można też ich oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Koszęcinie przy ul. Ks. Gąski, gdyż w punkcie tym można oddać tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Koszęcin. 
Obowiązujący od 1 lipca 2013 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, o czym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 779 ze zm.).

ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

Rolnik, który jest wytwórcą odpadów ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować powstające w gospodarstwie rolnym odpady poprzez przekazanie ich do podmiotów posiadających stosowne zezwolenia.  
ODBIÓR ODPADÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ JEST USŁUGĄ ODPŁATNĄ.Opony z maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon lub w punktach zakupu nowych opon.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych (nazwa podmiotów i adresy pozyskano ze stron internetowych)

 

L.p. Nazwa podmiotu Adres Rodzaj przyjmowanych odpadów
1. Kon-Wit Recykling s.c. Konrad Zajkiewicz Wiktor Kwiatkowski ul. Częstochowska 70A,
42-350 Koziegłowy
Tel: 34 314 17 00
Opony
2. ,,BAL" Rafał Bal      

Punkt
ul. Niegolewskich 5
42-700  Lubliniec
Tel. 600 216 991

Folia odpadowa, sznurek

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe