OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Czytanie treści strony dostępne.

Zgodnie z uchwałą Nr 530/XLVIII/2022 Rady Gminy Koszęcin z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 3956), od 1 sierpnia 2022 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 35,00 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

  • 70,00 zł/osoba/m-c, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę uiszczać należy raz na kwartał do 15 - go dnia miesiąca kończącego kwartał, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe), w następujących terminach:

  1. za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,
  2. za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku,
  3. za III kwartał do dnia 15 września danego roku,
  4. za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w pkt  1- 4.

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany płatnikowi, którego numer został przesłany pocztą, lub na ogólny rachunek bankowy dotyczący Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Koszęcin  - BS Koszęcin Nr 69 8288 0004 5000 0000 0013 0145 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10.

 

Od dnia 8  kwietnia 2022 r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  wynosi:

  • 181,00 zł  za rok od domku letniskowego na nieruchomości
  • 362,00 zł  za rok od domku letniskowego na nieruchomości, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania, jednorazowo raz na rok z góry w terminie do 30 czerwca danego roku, w kasie Urzędu Gminy Koszęcin lub przelewem w oparciu o swój indywidualny numer konta bankowego.

ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, zgodnie z uchwałą  Nr 531/XLVIII/2022 Rady Gminy Koszęcin z dnia 1  czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z 2022 r. poz. 3957).

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe