PROJEKTY UNIJNE

Czytanie treści strony dostępne.

Gmina Koszęcin w ramach dwóch projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” pozyskała dofinansowanie w formie grantów w wysokości 144.993,10 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla uczniów

 

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy, Gmina Koszęcin złożyła wnioski o dofinansowanie projektów i pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do zdalnej nauki. Umożliwiło to uczniom uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Przyznana kwota grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła” wyniosła 70 000,00 zł i umożliwiła zakup 22 laptopów oraz 5 oprogramowań. Natomiast w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” dofinansowanie wyniosło 74.993,10 zł, za którą nabyto 35 laptopów.

Sprzęt został zakupiony i przekazany najbardziej potrzebującym uczniom czterech szkół podstawowych z: Koszęcina, Rusinowic, Sadowa i Strzebinia. Dodatkowo w ramach projektu  „Zdalnej Szkoły +” wsparcie w pierwszej kolejności otrzymali uczniowie z rodzin wielodzietnych.

Po powrocie do tradycyjnej edukacji sprzęty zasilą bazę edukacyjną szkół podstawowych i będą wykorzystywane podczas lekcji. Tym samym jakość wyposażenia i jego dostępność w szkołach ulegnie poprawie. Zgodnie z założeniami projektu mającego na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów zakupiony sprzęt posłuży uczniom i nauczycielom na dalszy okres nauki.

Projekty są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Koszęcin

 

Dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Koszęcin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 4. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna"
Działanie 4.5. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie"
Poddziałanie 4.5.1. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".
 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 4 153 100,00 zł.
Współfinansowanie UE w kwocie 3 530 050,00 zł.
 
 
 Rusinowice

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe