Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Czytanie treści strony dostępne.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Wniosek o wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości

Wniosek o nadanie numeru porządkowego 

Wniosek o podział nieruchomości

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1

Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia "cateringowego"

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o zmianę zezwolenia alkoholowego

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe