ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Czytanie treści strony dostępne.

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Z 2019r. poz. 1895), na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez firmę Handlowo Usługow Andrzej Bajor ul. Sadowa nr dz. 10

Wancerzów, 42-244 Mstów, Oddział Częstochowa Zakład Przetwarzania  Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, 42-202 Częstochowa, ul. Ogrodowa 64a

NIP:949-083-75-65

Zakład posiada wpis pod numerem E0013694ZP w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (www.rzseie.gios.gov.pl). Telefon kontaktowy. 34/ 374 03 20 oraz 661 700 800,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można także oddać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

PSZOK znajduje się w Koszęcinie przy ul. Ks.Gąski (twz.Srocza Góra) i przyjmuje elektroodpady od mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. (Zakładka PSZOK)

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe