Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2014-10-17 17:59:52

Otwarcie chodnika przy ul. Leśnej

16 października odbyło się oficjalne otwarcie chodnika przy ul. Leśnej w Sadowie. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Koszęcin i powiatu lublinieckiego. Chociaż prace nad II etapem budowy chodnika przy ul. Leśnej zakończyły się już latem tego roku, wspólne otwarcie inwestycji miało podkreślać chęć dalszej współpracy gminy z powiatem i być zapowiedzią kontynuacji III etapu budowy chodnika oraz remontu nakładki asfaltowej na drodze powiatowej jaką jest ul. Leśna. Przypomnijmy, że Gmina Koszęcin latem br. zakończyła prace nad II etapem przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Leśnej w Sadowie. Chodnik powstał wzdłuż kolejnych 288 m drogi i kosztował gminę ponad 134 tys. zł. brutto. Jako pierwszy wstęgę przeciął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła Zaraz po staroście honory czynił wójt Grzegorz Ziaja
2014-10-16 13:32:45

Jesteśmy Gminą z misją

W miniony poniedziałek, podczas Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2014 w Poznaniu wójt Grzegorz Ziaja odebrał prestiżową, pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Misja Emisja. Gmina Koszęcin za skuteczną walkę z niską emisją otrzymała I miejsce w kategorii gmin i miast poniżej 50 tys. mieszkańców. „Misja-emisja” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, która stawia sobie za cel ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją. Zostanie on osiągnięty poprzez poniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania, a także uświadomienie im korzyści wynikających likwidacji niskiej emisji. Gmina Koszęcin wykazała się godną naśladowania inicjatywą w ograniczaniu niskiej emisji stosując tzw. „dobre praktyki”, m.in. przez termomodernizację budynków stanowiących własność gminy, organizację wsparcia finansowego dla mieszkańców, zamieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne, zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców zamierzających stosować odnawialne źródła energii, modernizację lokalnych kotłowni węglowych bądź indywidualnych palenisk domowych opalanych węglem lub koksem, rozbudowę, przebudowę i remont dróg, mający na celu poprawę jakości nawierzchni, opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania materiałów odpadowych, organizację spotkań z mieszkańcami na temat ograniczenia niskiej emisji, organizację happeningów dla szkół na temat przeciwdziałania niskiej emisji, organizację konkursu ,,Nie spalaj się\'\' oraz ,,Lekcja o niskiej emisji\'\', organizację happeningu na temat przeciwdziałania niskiej emisji oraz aktualny program Ochrony Środowiska zawierający zagadnienia związane z ograniczaniem niskiej emisji.
2014-10-10 16:50:44

„Gaudeamus …” 2014r. w Koszęcinie!

8 października koszęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 10. już semestr swojej działalności. W uroczystości inauguracyjnej oprócz licznie zgromadzonych Słuchaczy wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy – Grzegorz Ziaja, Przew. Rady Gminy – Michał Anioł, Ks. Prałat – Tadeusz Fryc, Dyrektor Zespołu Szkół w Koszęcinie – Adam Małyska, przedstawiciele Rady Gminy, nauczyciele i instruktorzy prowadzący zajęcia fakultatywne oraz Sympatycy i Przyjaciele UTW. Otwarcie jubileuszowego semestru uświetnił występ amatorskiego teatru „Kochanowicka Biesiada” działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Kochanowicach. Zespół przedstawił przezabawną, świetnie odegraną sztukę pt. „Kukuryku na patyku”. Rozbawieni widzowie nie szczędzili wspaniałym aktorom i pani reżyser – Marii Boczoń słów uznania i podziwu dla ich wyjątkowej gry i profesjonalnego wręcz przygotowania, łącznie ze scenografią, muzyką i innymi elementami dzieła teatralnego. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i gratulujemy… A studenci UTW, zgodnie z przedstawionym planem, rozpoczynają od 13 października systematyczną pracę obejmującą różnorodne zajęcia w myśl zasady: „dla każdego coś miłego”, a więc wykłady tematyczne, naukę języków obcych, obsługę komputera, malarstwo i rękodzieło artystyczne, gimnastykę w sali i w basenie, wyjazdy edukacyjno – kulturalne itp. Można jeszcze dołączyć do ich grona. Zapraszamy, niezależnie od wieku. A słowa Hymnu „Gaudeamus...” inaugurującego tradycyjnie każdy rok akademicki w tłumaczeniu brzmią: „Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi.Po przyjemnej młodości, po uciążliwej starościposiędzie nas ziemia…Niech żyje akademia, niech żyją profesorowie,niech żyje każdy, niech żyją wszyscy z osobna,niechaj kwitną zawsze!” A więc… do dzieła! Rada Słuchaczy UTW
2014-10-08 11:14:33

Co z tym sportem?

Za nami kolejna edycja popularnej w Gminie Koszęcin akcji „Polska biega”. Prawdopodobnie była to jedna z ostatnich plenerowych imprez sportowych organizowanych w tym roku. Czy to oznacza, że na okres zimowy aktywność fizyczna w naszej gminie zamrze? O możliwościach uprawiania sportu, stanie zaplecza sportowego oraz aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Koszęcin rozmawialiśmy ze specjalistą w tej dziedzinie – radnym Zygfrydem Wyrwolem – wieloletnim trenerem oraz organizatorem imprez i działań promujących aktywność fizyczną na terenie naszej gminy. Karolina Imiolska: Jak Pan ocenia aktualny stan bazy sportowej w Gminie Koszęcin? Zygfryd Wyrwol: Stan bazy sportowej na terenie Gminy Koszęcin jest dobry, ale wymaga uzupełnienia o obiekty dla szerokiego kręgu zainteresowanych.Jestem radnym trzecią kadencję i tak się składa, że uczestniczyłem w oddaniu do użytku dwóch hal sportowych - w Koszęcinie i w Strzebiniu. Obecnie rozstrzyga się przetarg dotyczący wyboru wykonawcy budowy sali gimnastycznej w Rusinowicach. K.I.: Czy uważa Pan, że baza sportowa jest na tyle rozwinięta, by móc zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców gminy? Z.W.: Czynimy starania o przystosowanie obiektów sportowych dla jak najszerszego kręgu zainteresowanych, myślę jednak, że zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców nie tylko w tej kwestii jest prawie niemożliwe. Obiekty sportowe na terenie Gminy Koszęcin są zlokalizowane przy klubach sportowych, placówkach oświatowych i kulturalnych oraz na terenie GOSiR-u. Społeczność gminna może także korzystać z obiektów przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz z obiektów prywatnych. Fakt systematycznego rozwoju bazy sportowej i dostosowania jej dla potrzeb mieszkańców Gminy jest zauważalny. Uważam, że rozwój bazy sportowej powinien stanowić integralną część planu rozwoju Gminy, a podejmowane w tym temacie działania powinny być systematyczne, ale przede wszystkim dobrze przemyślane. K.I.:Czy kolejne inwestycje związane ze sportem, budową obiektów sportowych oraz ich doposażaniem wpływają pozytywnie na aktywność fizyczną mieszkańców? Z.W.: Główne inwestycje związane ze sportem dotyczą budowy i wyposażenia przyszkolnych hal sportowych, z których korzystają głównie dzieci i młodzież szkolna podczas zajęć wychowania fizycznego. Myślę, że wyrobienie dobrych nawyków i potrzeby aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jest najlepszą i zarazem najważniejszą inwestycją. Po zakończeniu zajęć szkolnych, obiekty te nie pustoszeją, są bowiem udostępniane odpłatnie innym pasjonatom sportu, którzy korzystają z nich z prawdziwym entuzjazmem. Inwestycje związane ze sportem wpływają na aktywność fizyczną mieszkańców zdecydowanie poprawiając ich komfort. Zauważalny jest również wzrost indywidualnej aktywności ruchowej mieszkańców, która wyraża się poprzez udział w zajęciach aerobiku, zumby, chodzeniu z kijkami (nordic walking), ćwiczeniach na wolnym powietrzu oraz udziałem w plenerowych imprezach sportowych. K.I.: Czy Pana zdaniem w Gminie Koszęcin wystarczająco inwestuje się w szeroko pojęty sport? Z.W.: Mając na względzie, że nawet przy pozyskaniu wysokiego udziału środków zewnętrznych, do rozpoczęcia i zrealizowania każdej inwestycji niezbędny jest wkład własny, uważam że wysokość przeznaczonych na ten cel środków, będąca wypadkową chęci i możliwości, jest optymalna. Niewątpliwie, tak jak zapewne i w innych obszarach na które przeznaczane są środki samorządowe opinie mieszkańców mogą być krańcowo różne. Znalezienie złotego środka jest niesłychanie trudną sprawą i stanowi prawdziwe wyzwanie dla samorządu gminnego. Do każdej inwestycji realizowanej w ostatnich latach, a związanej ze sportem pozyskano środki zewnętrzne. K.I.: Jak widzi Pan przyszłość sportu w Gminie Koszęcin? Z.W.: Cele na przyszłość Gminy Koszęcin w dziedzinie sportu to: -motywowanie klubów sportowych do pracy z dziećmi i młodzieżą z naszego terenu, a na tej bazie osiąganie awansów sportowych w sporcie dorosłych; -rozwój terenów szeroko rozumianej rekreacji sportowej w każdym zakątku naszej pięknej Gminy - siłownie na wolnym powietrzu, ścieżki spacerowo-biegowe, parki linowe; -dalsze inwestycje z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w typy obiektów wielofunkcyjnych (tj. orliki) zlokalizowanych w centrach największych miejscowości np. przy szkołach -zorganizowanie turnieju w kilku dyscyplinach sportowych dla reprezentantów miejscowości z terenu Gminy Koszęcin. Oczywiście jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje mieszkańców. Hala sportowa w Strzebiniu Boisko we Wierzbiu Coroczna akcja \"Polska biega\" w Koszęcinie Marsz Nordic Walking podczas biegu Św. Urbana w Strzebiniu
2014-10-07 18:13:34

Koszęcin znów pobiegł z całą Polską

Akcja „Polska biega” na dobre zakorzeniła się w naszej gminie. 4 października prawie stu śmiałków zdecydowało się przebiec symboliczną trasę 3333 m (Klepaczka) wokół terenu GOSiR w Koszęcinie. Podobnie jak podczas poprzednich edycji udział w biegu wzięły całe rodziny, czego najlepszym przykładem jest familia organizatora biegu – Zygfryda Wyrwola, której członkowie, nawet ci najmłodsi, zawsze starają się uczestniczyć w akcji. W akcji „Polska biega” nie chodzi o czas i wynik, zwycięzcą jest każdy kto podjął się biegu. Na dobrą sprawę całą trasę można przemaszerować czy przetruchtać, nie ma to najmniejszego znaczenia. Akcja ta ma na celu propagowanie ruchu na świeżym powietrzu i ogólnej aktywności fizycznej. Tradycyjnie już, wszyscy uczestnicy na zakończenie biegu otrzymali wodę mineralną oraz piękne koszulki ufundowane przez sponsorów. Rozgrzewkę przed biegiem poprowadził Andrzej Bambynek W październikowej edycji akcji pobiegło niemal 100 śmiałków Nad organizacja biegu czuwał radny Zygfryd Wyrwol wraz z całą rodziną. Wszyscy uczestnicy otrzymali wodę mineralną oraz koszulki Podczas akcji \"Polska biega\" nie zabrakło wójta wraz z rodziną
2014-10-07 18:09:02

Śpiewają już 95 lat!

4 października Dom Kultury w Koszęcinie rozbrzmiewał śpiewem i muzyką. Okazją do tego był jubileusz Chóru „Lutnia”, którego początki na sięgają 1919 roku. W sobotnie popołudnie sala widowiskowa DK wypełniła się po brzegi a nawet dla wielu przybyłych zabrakło miejsc siedzących. Chór wybrał ze swojego bogatego repertuaru, utwory najpiękniejsze z pięknych. Wybór nie był łatwy z uwagi na fakt, że Chór posiada w swoim repertuarze blisko 300 utworów. Przyjęcie ich przez publiczność, gromkie oklaski i uśmiech słuchających świadczą o tym, że utwory zostały wybrane trafnie. Taki jubileusz nie mógł obyć się bez uhonorowania członków chóru odznaczeniami przyznanymi przez Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Chór „Lutnia” otrzymał Złotą Odznakę z Laurem. Były życzenia i kwiaty władz samorządowych, licznych delegacji chórów zrzeszonych w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr, chórów powiatu lublinieckiego, przyjaciół i znajomych. Były podziękowania dla sponsorów, dzięki którym ten jubileusz mógł mieć taką formę. Koncert uświetniła swoim występem zaprzyjaźniona z „Lutnią” Orkiestra Dęta ze Strzebinia. Zagrała bardziej i mniej znane standardy muzyczne. Pod dyrygenturą Pana Sławomira Krysia Orkiestra doskonali swoje umiejętności i cieszy ucho słuchacza. Po części muzycznej w Domu Strażaka odbyło się dalsze świętowanie. Zarząd Chóru „Lutnia” Fot.: Mariusz Kasprzak
2014-10-06 12:31:31

Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym

W dniach od 6.10 – 31.10.2014r. prowadzony będzie remont wiaduktu kolejowego nad drogą wojewódzką DW 907 (ul. Sobieskiego za kościołem Św. Trójcy), w związku z czym niniejszy fragment drogi zostanie wyłączony z ruchu. Objazd do Tworoga będzie prowadzony drogą. wojewódzką DW 906 (ul. Lubliniecka).
2014-10-03 08:51:06

Delegacja z Ukrainy zagościła w Koszęcinie

W piątek 3. października Gmina Koszęcin po raz kolejny miała przyjemność gościć delegację z Ukrainy. Tym razem odwiedzili nas przedstawiciele samorządu miasta Olewsk, przybyli przy okazji podpisania umowy partnerskiej z Toszkiem. Inicjatorem spotkania był radny Sejmiku Wojewódzkiego Zygmunt Wilk. Przy okazji wizyty w naszej gminie, zagraniczni goście mieli przyjemność poznać historię Koszęcina i trochę pozwiedzać. Przez skomplikowane dzieje naszego regionu przeprowadził ich Jan Myrcik. Podróż w głąb historii rozpoczęła się w jego Ośrodku Kultury i Edukacji Regionalnej, gdzie delegaci z prawdziwym zaciekawieniem słuchali opowieści i porównywali zdobycze własnej kultury z naszą. Jak się okazało – wcale się tak bardzo nie różnimy. Niestety ze względu na ograniczony czas, nasi goście byli zmuszeni jedynie posłuchać o różnorodności i wielości zabytków oraz dziedzictwa kultury na terenie Gminy Koszęcin. Zwiedzili natomiast kościół Św. Trójcy oraz zrewitalizowany kompleks pałacowo – parkowy w Koszęcinie. By tradycji stało się zadość, delegacja z Olewska nie mogła pominąć wizyty w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Rusinowicach, gdzie rezydenci już na nich czekali. Choć tym razem w wizycie nie brał udziału słynący z kolędowania żytomierski chórek dziecięcy, śpiewu nie zabrakło. Dzieci i młodzież z Ośrodka otrzymały także mnóstwo słodyczy z samego serca Ukrainy. Samorządowcy z Olewska z zaciekawieniem obserwowali funkcjonowanie ośrodka oraz poznawali nowoczesne metody leczenia dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. Jako że, ich podróż miała charakter integracyjno – poznawczy, zapewne wykorzystają część rozwiązań także u siebie. Na zakończenie wizyty goście zasiedli do wspólnej kolacji wraz z gospodarzem – wójtem Grzegorzem Ziają, zacieśniając znajomość podczas wymieniany poglądów i rozwiązań gospodarczych. Chociaż od Olewska (leżącego w obwodzie Żytomierskim słynącym z największej mniejszości polskiej na świecie) dzieli nas niemal 800 km, okazuje się, że mamy z naszymi dalekimi braćmi więcej wspólnego niż można by przypuszczać, od kultury, poprzez język aż po światopogląd. Radny Zygmunt Wilk w towarzystwie Dyrektor Kultury w Olewsku Od lewej: burmistrz Olewska Anatolij Powar, wójt Grzegorz Ziaja i radny Sejmiku Wojewódzkiego Zygmunt Wilk
2014-10-02 15:32:41

Czy to będzie koniec dziur na ul. Leśnej?

W miniony poniedziałek wójt Grzegorz Ziaja złożył kolejny już wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Leśnej w Koszęcinie. Chociaż na chwilę obecną nie wiadomo czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, najbardziej dziurawa ulica Koszęcina ma spore szanse na dofinansowanie. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zostałoby wykonane ponad 509 mb nawierzchni asfaltowej. Szanse na dofinansowanie rosną głównie ze względu na fakt, że ul. Leśna stanowi alternatywne połączenie dróg wojewódzkich nr 906 i 907, z pominięciem centrum Koszęcina. Stanowiłaby zatem coś w rodzaju obwodnicy, odciążającej centrum miejscowości z natężenia ruchu. Ul. Leśną można swobodnie przedostać się na drogę wojewódzką nr 906 prowadząca do Lublińca i Strzebinia oraz przejeżdżając przez niedawno wyremontowaną ul. Cegielnianą na ul. Sobieskiego, prowadzącą do miejscowości Brusiek czy Gminy Tworóg. Odcinek drogi planowany do przebudowy biegnie od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Cegielnianą. Fragment drogi od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Ligonia został wyremontowany w poprzednich latach. Droga biec będzie w granicach wydzielonego pasa drogowego, w śladzie obecnej drogi. Szerokość jezdni wyniesie 6,50 m. O postępach w tej sprawie będziemy informować Państwa na bieżąco. Wyremontowany zostanie odcinek ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Śląską aż po ul. Cegielnianą. Wyremontowany fragment ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Śląską

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony