Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

 

UWAGA STRONA USZKODZONA. PRACUJEMY NAD PRZYWRÓCENIEM POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA.
 
WSZYSTKIE AKTUALNE DRUGI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wniosek o nadanie numeru porządkowego 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2019r.

 

--->Druki podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2018r.<---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na 2020r. 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI (DT-1/A)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – podatek od środków transportowych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Druki obowiązujące do 31.12.2017r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (IN-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (ZN -1/A)

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN -1/B)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK: ROLNY (DR-1),LEŚNY (DL-1) (ZRL -1)


Gospodarka odpadami komunalnymi:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA


 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Wniosek o wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 


Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoolowych

Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Załączniki

 1. DL-1.pdf
 2. DN-1.pdf
 3. DR-1.pdf
 4. IN.pdf
 5. wniosekakcyzawzor.pdf
 6. ZN-1A.pdf
 7. ZN-1B.pdf
 8. ZRL-1.pdf
 9. zkwniosek.pdf
 10. WPIS do kalendarza imprez.dot
 11. DT-1 05.06.pdf
 12. dt-1a__2012.pdf
 13. SKMBT_22317031013030.pdf
 14. zgloszenie-do-ewidencji.doc
 15. Wniosek ksztalcenia.rtf
 16. Wniosek_wydzie.docx
 17. Wniosek o wydanie decyzji.docx
 18. Wniosek o przeniesienie decyzji o zabudowy.doc
 19. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.doc
 20. Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu.doc
 21. Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
 22. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności.doc
 23. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.doc
 24. Wniosek o wydanie stałego zezwolenia.doc
 25. Wniosek o zabudowy.docx
 26. Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf
 27. DT-1_2019.pdf
 28. Załącznik DT-1A_2019.pdf
 29. Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf
 30. WNIOSEK O WYMELDOWANIE.doc
 31. Wniosek na dowóz dzieci 2018.docx
 32. OŚWIADCZENIE.docx
 33. Wniosek o sporządzenie.doc
 34. Wniosek do miejscowego planu.doc
 35. Uwaga do projektu miejscowego.doc
 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych.docx
 37. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach.doc
 38. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja.doc
 39. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miej.doc
 40. ZDL-2.PDF
 41. ZDL-1.PDF
 42. DL-1.PDF
 43. ZIL-3.PDF
 44. ZIL-2.PDF
 45. ZIL-1.PDF
 46. IL-1.PDF
 47. ZDR-2.PDF
 48. ZDR-1.PDF
 49. DR-1.PDF
 50. ZIR-3.PDF
 51. ZIR-2.PDF
 52. ZIR-1.PDF
 53. IR-1.PDF
 54. ZDN-2.PDF
 55. ZDN-1.PDF
 56. DN-1.PDF
 57. ZIN-3.PDF
 58. ZIN-2.PDF
 59. ZIN-1.PDF
 60. IN-1.PDF
 61. Wniosek o wydanie dowodu.pdf
 62. Zgłoszenie usunięcia drzew .docx
 63. klauzula podatek od śr.transp.pdf
 64. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc
 65. 6306_Wniosek_zezwolenie płynne.docx
 66. oswiadczenie_do_wniosku zezwolenie płynne.docx
 67. wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony