Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Jakość Powietrza

Informujemy, że w 2018r. na terenie województwa śląskiego wystąpił
I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny 

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu ekspozycji”, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniem dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50µg/m³. Przekroczenia te wystąpiły w strefie śląskiej:
- Lubliniec, ul. Piaskowa w dniu 2 marca 2018; powiaty: lubliniecki i kłobucki.

Informacje o jakości powietrza oraz informacje o ogłaszanych poziomach ostrzegania znajdują się w zakładce:

 

Ponad to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował
o wystąpieniu ryzyka przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

 

W związku z wprowadzeniem I poziomu ostrzegania zaleca się:

 

-OGRANICZENIE DŁUGOTRWAŁEGO PRZEBYWANIA NA OTWARTEJ PRZESTRZENI,

-OGRANICZNENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ,

STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ LEKARSKICH, (np. profilaktyczne działania osób narażonych na ataki astmy lub duszności),

 

Dodatkowe informacje o jakości powietrza można uzyskać za pośrednictwem poniższych linków:

 

http://katowice.wios.gov.pl

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony