Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-11-13 11:23:36

CHWAŁA BOHATEROM!

95 lat temu odrodziła się wolna Polska. Dokładnie 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna stała się samodzielnym państwem. Chcąc uczcić pamięć setek Polaków, walczących o naszą niepodległość, oddających życie za Nasz kraj - taki jakim widzimy go teraz, rokrocznie oddajemy im hołd. W tym roku obchody Święta Niepodległości w Gminie Koszęcin rozpoczęły się już 10 listopada. W nastroju zadumy, mieszkańcy naszej gminy zebrali się pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy w Strzebiniu, by wysłuchać koncertu pt.: „Droga do wolności” w wykonaniu uczniów z miejscowego Zespołu Szkół. Ciemny, listopadowy wieczór, rozświetlony jedynie płomieniami świec, potęgował potrzebę refleksji nad dokonaniami naszych przodków. Do walki o niepodległą Polskę stanęło wielu z mieszkańców Koszęcina. Powinniśmy mieć w pamięci naszych rodzimych żołnierzy: Ignacego Jarzombka, Tworzeckiego, Władysława Filipczyka, Antoniego Flakusa, Alojzego Kozucha, Józefa Konopika, Władysława Musialika, Leona Nawarę, Piotra Ślimoka oraz innych o których zapomniał czas. 11 listopada, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie odbyła się uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny. We Mszy wzięło udział wiele pocztów sztandarowych. Pod sztandarami stanęli przedstawiciele wszystkich gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacja z Koła Łowieckiego „Dąbrowa” z Koszęcina, uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Strzebiniu oraz poczet Rolników i Rzemieślników. W Mszy uczestniczył Komendant Powiatowej Policji w Lublińcu Rafał Kuter, Zastępca Nadleśniczego Gminy Koszęcin Robert Gorzelak oraz Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja. O godz. 16:00 rozpoczęła się część artystyczna gminnych obchodów Święta Niepodległości. Otworzył ją wspaniały koncert Orkiestry Dętej ze Strzebinia pod batutą Sławomira Krysia. Po wezwaniu do Apelu wszyscy zebrani na Sali Widowiskowej Domu Kultury w Koszęcinie, mogli podziwiać talent wokalny i oratorski uczniów Zespołu Szkół z Koszęcina. W przygotowanym przez nich programie słowno – muzycznym nie brakowało wielu pięknych pieśni powstańczych oraz recitalu poezji wyzwoleńczej. Cytowane fragmenty Przemówienia Józefa Piłsudskiego do I Kompanii Kadrowej przenosiły publiczność w podniosły nastrój Nocy Listopadowej. Dzięki ich występom kolejny raz mogliśmy przypomnieć sobie czym był i jest patriotyzm oraz oddać hołd żołnierzom, śmiałkom i przywódcom, którzy oddali życie za nasz kraj - Polskę. (KI) Fot. Mariusz Kasprzak
2013-11-13 07:19:11

Ogłoszenie - spotkaanie

WÓJT GMINY KOSZĘCIN I SOŁTYS PIŁKI ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW PIŁKI NA SPOTKANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 LISTOPADA O GODZ. 17-TEJ W RESTAURACJI „POD DĘBAMI” ..
2013-11-08 19:52:06

Mianowano nowego kierownika

Po pięciu miesiącach od śmierci Grzegorza Pilawy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie doczekał się nowego kierownika. Zbigniew Berych został mianowany przez Wójta Grzegorza Ziaję 4-ego listopada br. Skromna uroczystość odbyła się na Sali Sesyjnej Domu Kultury w Koszęcinie. Uczestniczyło w niej ścisłe grono pracowników GOPS. Po oficjalnej części Wójt wyraził szczerą nadzieję, że oddaje koszęcińską Pomoc Społeczną w dobre ręce i podobnie, jak podczas 9-cio letniej kadencji Grzegorza Pilawy, tak i teraz nie będzie musiał ingerować w jej działania. Z cała pewnością wybór Zbigniewa Berycha na kierownika GOPS nie był przypadkowy. Posiada on niemal dwudziestoletnie doświadczenie w działaniach związanych z pomocą społeczną. Swoją karierę rozpoczynał jako pielęgniarz w lublinieckim DPSie. Wraz z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, obejmował coraz poważniejsze stanowiska, w tym również kierownika projektu, zarządzając ok. setką osób. Przy tych osiągnięciach kierowanie dwunastoma pracownicami GOPS zdaje się być czynnością łatwą i przyjemną. Już podczas samej uroczystości doszło do serdecznej integracji nowego kierownika z załogą GOPS\'u. Jak dobrze wiemy, podstawą sprawnego działania każdej komórki państwowej, są dobre relacje wewnętrzne. W naszej rozmowie podsumowującej pierwsze dni kierowania koszęcińskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zbigniew Berych określa swoje stosunki z pracownikami jako bardzo pozytywne, podobnie rzecz się ma w stosunku do petentów. Kierownik nie zamierza wprowadzać żadnych diametralnych zmian w sposobie funkcjonowania ośrodka chyba że, będą tego wymagały ustawy. Podkreśla, że wraz z cała załogą będą robić to co potrafią najlepiej, czyli pomagać. (KI) Więcej na ten temat w kolejnym numerze Echa Gminy Koszęcin (22.11.2013r.)
2013-11-08 08:57:34

Biuro rzeczy znaleźionych

POUCZENIE:1. Zgodnie z art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia wezwania, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw na rzecz Skarbu Państwa.2. Warunkiem odebrania przedmiotu z depozytu jest złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.3. Starostwo Powiatowe nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych przedmiotów. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7, pok. nr 24, I piętro. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowegopokój nr 24, tel. (34) 351 05 34Godziny pracy BiuraPoniedziałek-Piątek: 7:30 - 15:30 Pliki do pobrania: 1. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych 2. Załącznik nr 1 - Pokwitowanie odbioru rzeczy znalezionej w depozyt biura rzeczy znalezionych3. Załącznik nr 2 - Protokół wydania4. Wniosek z prośbą o sprawdzenie czy w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych figuruje opisany przedmiot
2013-11-06 14:06:52

HARMONOGRAM ODBIORU Z PRZED POSESJI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KOSZĘCIN.

STRZEBIŃ – 29.11.2013r. BUKOWIEC – 28.11.2013r. ŁAZY - 28.11.2013r. BRUSIEK – 28.11.2013r. CIESZOWA – 27.11.2013r. WIERZBIE – 27.11.2013r. SADÓW – 26.11.2013r. RUSINOWICE – 25.11.2013r. PIŁKA – 25.11.2013r. KOSZĘCIN – 22.11.2013r. ..
2013-11-04 09:08:33

WÓJT GMINY KOSZĘCIN Ogłasza II rokowania poprzetargowe na sprzedaż nieruchomości położonej w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 2

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, oznaczona jest jako działka 2954/671 o pow. 0,0821ha zapisana w KW CZ1L/00044095/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, własność Gminy Koszęcin. 1. Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem usługowo-gastronomicznym o pow. użytkowej 276,80m2. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. 2. Cena wywoławcza - 106.000,00 zł. /sto sześć tysięcy/ brutto zwolnione z VAT. 3. Nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej A1, w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Teren oznaczony jest symbolem „U” o przeznaczeniu podstawowym pod usługi, handel, rzemiosło gastronomię, administrację. Rokowania odbędą się 6 grudnia 2013r. w Urzędzie Gminy Koszęcin w sali nr 16, o godz. 10.00 3. Zaliczkę w wysokości 10.000,00 zł /dziesięć tysięcy/ należy wpłacić na konto Gminy Koszęcin: Bank Spółdzielczy w Koszęcinie nr Koszęcinie nr 84 82880004 2000 0000 0013 0010 w terminie do dnia 3 grudnia 2013r. 4. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 3 grudnia 2013r. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 5. Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń UG Koszęcin, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.koszecin.pl Dodatkowe informacje i szczegóły przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.koszecin.pl lub w UG Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, pokój 3, tel. 034 3210 833. Informacja w BIP Wójt Gminy Koszęcin (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja
2013-10-31 11:48:16

Medal za naukę, która poszła w las

A dokładnie za naukę o lesie i wielu innych aspektach przyrody. Wyróżnienie Czesława Tyrola „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” wzbudziło pośród pedagogów nie lada sensację. A to ze względu na to, że dobrze wszystkim znany pan Tyrol pozornie z edukacją ma niewiele wspólnego, gdyż jest leśnikiem. Nic bardziej mylnego. Na wyróżnienie zasłużył, swoim zaangażowaniem w szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, oraz niezwykłym darem jej przekazywania. Wręczenie medalu miało miejsce 17 października w katowickim Urzędzie Wojewódzkim. Wyróżnienie przypieczętowane przez Minister Szumilas odebrał m.in. w towarzystwie wnuczki Sylwii. Czesław Tyrol będący Radnym Gminy Koszęcin od 1998 roku oraz pracownikiem Nadleśnictwa Koszęcin, od wielu lat bardzo aktywnie działa jako animator i propagator wiedzy przyrodniczej. Przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim w Częstochowie, od 2003 roku organizuje serię konkursów przyrodniczo – łowieckich na terenie niemal całego Śląska. Znany jest także z rozlicznych pogadanek i wykładów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi je w każdej szkole naszej gminy, wielu poza nią oraz w ramach koszęcińskiego i lublinieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas tych spotkań pan Czesław Tyrol szerzy wiedzę z zakresu walorów przyrodniczych regionu Śląska, promuje ekologiczny styl życia, oraz uczy jak dbać i chronić środowisko naturalne. Niesamowita wiedza w tym zakresie oraz rzadka umiejętność jej ciekawego przekazywania sprawiają, że słuchacze, niezależnie od wieku, chcą dowiadywać się coraz więcej. Od 2000 roku pan Tyrol jest organizatorem tzw. zjazdów ornitologicznych, z których kolejny odbędzie się wiosna przyszłego roku. Panel edukacyjny współtworzony z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, odbywa się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie i cieszy się sporą popularnością. Uczestniczą w nim głównie dzieci i młodzież, pragnące uczyć się o ciekawych gatunkach ptaków i ich zwyczajach. Pośród wielu zajęć warsztatowych i praktycznych najpopularniejsza jest nauka naśladowania ptasich odgłosów, którą pan Tyrol opanował do perfekcji. Na pytanie dlaczego zajęcia przyrodnicze prowadzone przez niego, cieszą się takim zainteresowaniem, odpowiada skromnie: „Nie wiem. Może to przez to, że nie uznaję przekazywania samej teorii za pomoc prezentacji multimedialnych? Na żadnej z prowadzonych przez siebie prelekcji nie użyłem laptopa. Zabieram swoje zbiory i je pokazuję. Uważam, że nauka musi się wiązać z przyjemnością. Dlatego kiedy mam okazję zabieram grupę do lasu, omijam wyznaczone szlaki i pokazuję piękno przyrody”. Zbiory pana Tyrola są imponujące. Posiada kilkadziesiąt gatunków wypchanych ptaków i innych zwierząt oraz niezliczoną ilość skamieniałości. „Wiele ptaków z mojej kolekcji znalazłem sam lub otrzymałem w prezencie. Jednak najwięcej ciekawego ptactwa przynoszą mi ludzie. Gdy komuś się wydaje, że odkrył nowy gatunek od razu przynosi go do mnie.” - mówi - „Kilka lat temu miała miejsce ciekawa sytuacja. Na polu znaleziono rannego Sępa Płowego. Przywieziono go do mnie. Okazało się, że ptak pochodził z Chorwacji i jest jednym z trzech w Europie. Pomieszkał u mnie trochę, bardzo szybko się zasymilował z pozostałymi ptakami, a kiedy wydobrzał trafił do chorzowskiego ZOO”. Czesław Tyrol miłość do przyrody ma we krwi. W pewnym sensie kontynuuje on dzieło swojego ojca, który skutecznie rozkochał wszystkie swoje dzieci w pięknie przyrody. Wczesna edukacja pana Tyrola polegała na spacerach po lesie, gdzie wraz z rodzeństwem uczyli się nazw gatunków i ich specyfikacji. Ich jedyną pomocą naukową był klaser z nieprecyzyjnymi rysunkami zwierząt i roślin. Wspomina również spotkania przy leśnym ognisku, podczas których słuchali z zaciekawieniem przyrodniczych historii. Do dnia dzisiejszego pan Czesław korzysta z z ponad 400 stron notatek, sporządzonych przez niego i jego ojca na podstawie posiadanych informacji, obserwacji i wiedzy własnej. Do tej pory efektem jego wiedzy, bezustannie pogłębianej przez współpracę z badaczami z Zakładu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego i Uniwersytetu Opolskiego, są dwie autorskie publikacje pt.: „W leśnej dolinie Małej Panwi” i „Tradycje Łowieckie w Kole Łowieckim \'Dąbrowa\'”. Udzielał także konsultacji merytorycznych przy powstaniu książek: „Płazy i Gady Górnego Śląska” oraz „Najstarsze drzewa na Górnym Śląsku”. Swego czasu publikował ciekawe artykuły na łamach tygodnika „Gwarek” oraz miesięcznika „Trybuna Leśna”. Pomysłom pana Czesława Tyrola nie ma końca. W dalszym ciągu pragnie propagować wiedzę o przyrodzie Górnego Ślaska, ze szczególnym naciskiem na naszą Gminę Koszęcin. Poza przyrodą interesuje się też historią naszego regionu, co skutecznie udowodnił odtwarzając, na podstawie 400-letniego poematu Walentego Roździeńskiego „Officina Ferraria”, tzw. wioskę kuźniczą. Od 1995 roku jest ona corocznie prezentowana na „Święcie Ślaska”. Dzięki swojemu nie gasnącemu zapałowi i różnorodności entuzjastycznie realizowanych projektów, otrzymał on należne mu odznaczenie. Serdecznie gratulujemy panu Tyrolowi i życzymy by w dalszym ciągu, tak skutecznie krzewił wiedzę przyrodniczą i potrzebę dbałości o nasz, jakże obfity, ekosystem. (Karolina Imiolska)
2013-10-31 11:06:09

„Modelowa” rodzina

Tydzień temu, 25 października koło modelarskie „Broń i barwa” obchodziło swoje 10-lecie. Obchody jubileuszu odbyły się w Klubie pod Sceną przy Domu Kultury w Koszęcinie i były połączone z wystawa niezliczonej liczby modeli stworzonych rękoma naszych koszęcińskich modelarzy. Przy jubileuszowej kawie zasiadło grono modelarzy, sponsorów i osób które pomagają przy prowadzeniu Koła. Wśród zaproszonych gości pojawił się nasz wójt Grzegorz Ziaja, który otrzymał podziękowanie za wsparcie przy prowadzeniu Koła oraz pamiątkowy model samolotu. Państwo Koza prowadzący koszęcińskie koło modelarskie nie zapomnieli też o innych osobach, które okazały im pomoc, przygotowując imienne podziękowanie dla każdego z osobna. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się przede wszystkim sponsorzy, umożliwiający im zakup nagród na organizowane przez nich konkursy modelarskie. Na podziękowanie zasłużyła też dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek, która udostępnia modelarzom sale. Gest ten został odwzajemniony ze strony dyrekcji i pracowników Domu Kultury. Państwo Koza, w podzięce za lata przyjemnej współpracy otrzymali od Domu Kultury prezent dla całej rodziny. Warto zaznaczyć, że koło „Barwa i broń” to swego rodzaju „rodzinny interes”. W jego działalność angażuje się cała rodzina. Pan Krzysztof Koza spełnia role instruktora, pani Izabela zajmuje się sprawami organizacyjnymi (choć sama też czasem coś sklei), a ich dwójka dzieci – Piotrek i Irena są zapalonymi modelarzami. Wykonane przez nich prace są stawiane na podium w właściwie każdym konkursie w którym biorą udział. Zdobywają nagrody na polskich i zagranicznych zawodach. Dzięki temu, podążając za pasją, rodzina Koza zwiedziła spory kawałek Europy. Choć nie lubią się chwalić, ich zaangażowanie jest godne podziwu. Zajęcia dla młodych, koszęcińskich modelarzy i wszystkie inne działania są przez nich prowadzone zupełnie charytatywnie. Kiedy pan Krzysztof odkrył kółko modelarskie w 2004 roku, postanowił zarazić swoim hobby cała rodzinę. Koło powstało w 2003 roku z inicjatywy uczniów Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie. Spotkała się ona z aprobatą dyrektora Adama Małyski. Od tego momentu rolę instruktora podjął nauczyciel historii Jacek Chudziński. W 2004 roku powstała modelarnia w koszęcińskim Domu Kultury. Działalność koła była sponsorowana przez Radę Rodziców. Dzięki temu można było zakupić sprzęt niezbędny do sklejania modeli. W 2005 roku Krzysztof Koza przejął rolę głównego instruktora i zaangażował w „sklejanie” cała rodzinę. W 2006 roku rozpoczął się remont w Domu Kultury co poskutkowało czasowym zlikwidowaniem modelarni. Od tego momentu Państwo Koza gościli chętnych uczniów w swoim domu. Sytuacja trwała do 2013 roku, kiedy w DK udało się znaleźć pomieszczenie na nowa modelarnię. Do tego czasu modelarze zasilający koło „Broń i barwa” odnosili niezliczone sukcesy na całym świecie. Prace Państwa Koza gościły na wielu znakomitych wystawach i otrzymywały wysokie noty. W związku z najwyższą jakością ich prac, zaangażowaniem i chęcią rozpropagowania działalności modelarskiej, podejmują czynną współpracę z International Plastic Modellers Society Polska oraz IPMS Silesia. Udzielają się również w Częstochowskim Towarzystwie Modelarskim. Dzięki temu wzajemnie się wspierają z innymi modelarzami. Lista ich osiągnięć i nagrodzonych modeli jest tak długa, że nie sposób wybrać z niej najważniejsze osiągnięcia. Jednymi z najświeższych wyróżnień są: 1i 2 miejsce w Częstochowie 2013r, 3 miejsce w Beskid Model Czechy 2013r., dwa 2gie miejsca w Koprivnicy (Czechy) 2013r., 3 miejsce w Łasku 2013r. oraz Lwi Pazur oraz najlepszy model wielopłatowy w Kielcach 2013r. Ilość sukcesów rośnie z tygodnia na tydzień, dlatego życzymy Państwu Koza oraz wszystkim koszęcińskim modelarzom kolejnych zwycięstw, satysfakcji i przyjemności z rozwijania swoich pasji. (KI) Fot.: Mariusz Kasprzak
2013-10-29 14:01:26

Informacja

Od akcesji do 15 października 2013 r. na wsparcie rynku produktów pszczelich przekazano z Agencji Rynku Rolnego 144,4 min zł. Co roku, w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich\" ARR udziela wsparcia finansowego dla szeregu projektów realizowanych przez związki i spółdzielnie pszczelarskie, stowarzyszenia, zrzeszenia i grupy producenckie obejmujące pszczelarzy Pomoc udzielana w ramach tego programu ma na celu poprawę jakości miodu oraz wzmocnienie poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich. Agencja w 2013 r. rozliczyła 344 umowy zawarte z podmiotami uprawnionymi na realizację działań na rynku produktów pszczelich, wypłacając 19,009 min zł. Największym dofinansowaniem objęte były działania na rzecz kontroli warrozy, odbudowy pogłowia rodzin pszczelich oraz zakupu sprzętu pszczelarskiego. W sezonie 2013/2014 dofinansowaniem ARR zostaną objęte następujące działania: zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, środków warrozobójczych, lawet do przewozu uli, urządzeń laboratoryjnych, przeprowadzanie szkoleń, wdrażanie programów badawczych, wykonanie analiz jakości miodu oraz produkcjia filmu edukacyjno - instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozobójczych. Zapraszamy do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2013/2014 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich\' w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 r. Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich\" oraz szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel (22) 661-71-99, 661-73-16 w Oddziałach Terenowych ARR na stronie internetowej www.arr.gov.pl Iwona Ciechan Rzecznik Prasowy Agencja Rynku Rolnego
2013-10-25 17:07:50

XXI i ostatnie "Spotkanie z Historia i Kulturą "

Dnia 19 października 2013 roku w sali bankietowej koszęcińskiego Domu Kultury odbyło się Spotkanie z Kulturą i Historią. Było to ostatnie spotkanie z autorskiej serii Jana Myrcika. Na poprzednich spotkaniach poruszane były tematy z różnych dziedzin życia społeczno-kulturalnego i dotyczące uwarunkowań historycznych Koszęcina i Gminy. Pojawiało się także wiele ważnych tematów przygotowanych przez znanych naukowców ze śląskich ośrodków akademickich. Wszystkie Spotkania były bardzo starannie przygotowane, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej, w towarzystwie doborowej elity prelegentów, oprawy muzycznej oraz rozmaitych wystaw. Spotkania te były zawsze niezwykle nastrojowe. Nastrój spotkań był zawsze uroczysty. Wykładowcy, muzycy i słuchacze, pięknie nakryte stoły a na nich świece, kwiaty, kawa i słodkości, potęgowały ich niepowtarzalny klimat. Ostatnie Spotkanie miało dwa zasadnicze punkty. Pierwszym z nich była promocja książki J. Myrcika pt. Gmina Koszęcin i jej patron Walenty Roździeński. Kolejnym i zasadniczym był wykład Jana Myrcika zatytułowany: Saga Rodu Hohenlohe-Ingelfingen . Prowadząca Spotkanie Renata Pyrek, po krótkim przerywniku muzycznym w wykonaniu Brunona Czaji, powitała gości i udzieliła głosu p. dr Annie Korzekwa-Wojtal – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie, a także autorce „Posłowia” w książce J. Myrcika. Omówiła ona szczegółowo tekst i walory estetyczne tej znakomitej publikacji. Książka jest w pewnej mierze pokłosiem Roku W. Roździeńskiego i dotyczy – zgodnie z programem „Roku W. Roździeńskiego - autora „Officiny Ferraria” i jego dzieła. Książka jest także w pewnej mierze opisem monograficznym Gminy Koszęcin. Możemy w niej znaleźć informacje o historii Koszęcina jako gminy i miejscowości, o jej właścicielach, życiu społeczno – kulturalnym, dziejach oświaty i służby zdrowia, oraz o panujących na ziemi koszęcińskiej rodach Kochcickich oraz Hohenlohe – Ingelfingen. Publikację wzbogacono 90 zdjęciami, które ukazują zarówno ludzi, jak i uroki gminy Koszęcin. Po wyczerpującym wstępie dr. Anny korzekwy – Wojtal głos zabrał pan Jan Myrcik, który w krótkich słowach ustosunkował się do publikacji. Wygłosił również zasadniczy referat „21 Spotkania” pt. Saga Rodu Hohenlohe-Ingelfingen. Wykład w pierwszej części dotyczył historycznego opisu zamku koszęcińskiego i jego właścicieli na przestrzeni wieków. Najwięcej uwagi poświęcił ostatniemu Panu na Koszęcinie - księciu Karolowi Gottfriedowi zu Hohenlohe-Ingelfingen – ze względu na jego osobowość, prawość, uczciwość i wielkie zasługi dla Koszęcina oraz Gminy. Warto tutaj zaznaczyć, że nasz rodzimy historyk posiada w swoich bogatych zbiorach: polskich, niemieckich i łacińskich publikacjach, także wiele materiałów – zarówno niemieckich jak i polskich dotyczących historii Koszęcina w tym szczególnie Rodu Hohenlohych. J. Myrcik wciąż posiada kontakty z byłymi urzędnikami i pracownikami księcia Karola-Gottfrieda mieszkającymi w dawnych dobrach Hohenlohych i tymi, którzy od 1945 roku zamieszkali w RFN i w Autrii (rodzinami Cybulskich, Zoporowskich, Odoyów, Zylów i innych). Na Spotkaniu zaprezentowano na planszach kopie kilkunastu starych dokumentów i fotografii. Jan Myrcik zapoznał zebranych z zasługami Hohenlohych dla kultury, historii, architektury, wojskowości, literatury, ale także dla ziemi śląskiej w XIX i XX w. Referat wzbudził wiele emocji wśród słuchaczy, z co rozpętało żywa dyskusję. Warto tutaj wspomnieć, ze w pierwszych słowach swego wystąpienia Jan Myrcik prosił zebranych, aby na ten wykład „przeobrazili się w Europejczyków, aby wzięli pod uwagę zagmatwane losy historyczne ziemi śląskiej, która od końca XIII wieku, przez ponad sześć stuleci nie należała do Polski, aby wyrzucili z polskiego słownika przestarzałe przysłowie „Póki świat światem, Polak i Niemiec nie będą bratem”. XXI Spotkanie z kulturą i historią trwało ponad trzy godziny, było ono - podobnie jak nasza śląska historia – trudną lekcją historyczną, bo dotyczyło ono nie tylko Polski, ale i Prus oraz Niemiec. Kończąc Spotkanie pani Renata Pyrek podziękowała Janowi Myrcikowi i wszystkim, którzy współorganizowali ten trwający pięć lat cykl spotkań, za poświęcony bezinteresownie czas, za pomysłowość, wygłoszone referaty, wystawy i oprawę muzyczną, zaś publiczności za niezawodność i wspaniały klimat. W imieniu Dyrekcji oraz pracowników Domu Kultury w Koszęcinie pragniemy raz jeszcze podziękować panu Janowi Myrcikowi za całą jego działalność przy Domu Kultury, oraz za każde „Spotkanie z Historią i Kulturą” z osobna. (Red.) Fot.: Mariusz Kasprzak

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony