Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Zarządzenie nr 171/2018 Wójta Gminy Koszęcin w dnia 13 listopada 2018r.

Zarządzenie nr 171/2018 Wójta Gminy Koszęcin w dnia 13 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Koszęcin z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony