Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

I Sesja nowo wybranej Rady Gminy

W dniu 19 listopada 2018 roku w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy w Koszęcinie, na której Wójt  Zbigniew Seniów oraz Radni zostali zaprzysiężeni poprzez złożenie uroczystego ślubowania. Przewodniczącym Rady Gminy Koszęcin został Pan Michał Anioł, wiceprzewodniczącymi Pan Henryk Nowakowski oraz Pan Jan Macioszek. W trakcie obrad powołano następujące stałe komisje Rady Gminy Koszęcin:

  1. Komisja Rewizyjna w składzie: Gabriela Helisz, Piotr Karmański, Stanisław Lerche, Janusz Maruszczyk, Ireneusz Piątkowski, Paweł Przybyła, Edmund Skibicki.

  2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Gabriela Helisz, Longin Janeczek, Stanisław Lerche, Paweł Przybyła, Edmund Skibicki.

  3. Komisja Budżetu, Finansów i Planu Polityki Socjalnej w składzie: Krystian Cuber, Longin Janeczek, Adam Maruszczyk, Janusz Maruszczyk, Ireneusz Piątkowski, Paweł Przybyła, Henryk Nowakowski, Czesław Tyrol

  4. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa publicznego w składzie: Michał Anioł, Krystian Cuber, Longin Janeczek,Stanisław Lerche, Jan Macioszek, Adam Maruszczyk, Czesław Tyrol.

  5. Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie: Gabriela Helisz, Piotr Karmański, Jan Macioszek, Henryk Nowakowski, Edmund Skibicki.

Sesja po raz pierwszy przeprowadzona została w systemie elektronicznego głosowania a jej przebieg mieszkańcy mogli śledzić podczas transmisji na żywo.

Materiały z transmisji

 

Galeria

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony