Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Zwrot podatku akcyzowego – zmiany od 1 stycznia 2019 roku.

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 1 stycznia 2019 roku, producenci rolni będący posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych znajdujących się na terenie Gminy Koszęcin będą mogli składać nowe wnioski  o zwrot podatku akcyzowego.

Zmianie uległ limit zwrotu podatku akcyzowego i stanowić będzie sumę:

1.)  kwoty będącej iloczynem stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne na dzień     1 lutego 2019 roku. (1zł/l * 100,00 * ilość ha użytków rolnych).

2.)  kwoty będącej iloczynem stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym zostanie złożony wniosek. (1zł/l * 30,00 * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła)

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy  poprzedzających miesiąc składania wniosków.
  • zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  
    zwierające informację o dużych jednostkach przeliczeniowych posiadanego bydła,                 
    w odniesieniu do siedziby stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Terminy składania wniosku:

  • od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku, wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji  rolnej w okresie od  1 sierpnia  2018 roku do 31 stycznia 2019 roku;
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku, wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 - 1 do 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;              
 - 1 do 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej www.koszecin.pl  oraz w Urzędzie Gminy Koszęcin.

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony