Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

INFORMACJA O ZAWIESZENIU DO ODWOŁANIA OSOBISTYCH PORAD W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO

W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lublinieckiego zostaje z dniem 13 marca 2020 roku zawieszone do odwołania.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest telefoniczne lub mailowe udzielenie porady.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy pobrać zgłoszenie porady na odległość, wypełnić i osobiście podpisać. Skan zgłoszenia należy przesłać do wybranego prawnika, przypisanego do Państwa gminy.

Lista prawników, którzy zobligowali się do świadczenia porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz wniosek zgłoszenia porady na  odległość znjadują sie na stronie: 

http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/informacja-o-zawieszeniu-do-odwolania-osobistych-porad-w-punktach-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-na-terenie-powiatu-lublinieckiego-n2770.html

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony