Szczepienie przeciw COVID-19 - informacja

Czytanie treści strony dostępne.

Szanowni Mieszkańcy,

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia od dnia 15 stycznia 2021 roku rozpocznie się rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla całego społeczeństwa. Szczepienie przeciw COVID-19 jest bezpłatne. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do szczepienia przez lekarza i będzie zaszczepiony, otrzyma potwierdzenie przyjęcia pierwszej dawki preparatu, wraz z informacją o dacie podania drugiej dawki.

Co warto wiedzieć?

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

   - od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

   - od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Kolejne etapy szczepień

Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

Etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Zapisać się na szczepienie możemy:

- bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego,

- w punktach szczepień,

- zadzwonić na specjalnie uruchomioną infolinię Narodowego Programu Szczepień 989

- przez Internetowe Konto Pacjenta.

Po zarejestrowaniu się na szczepienie pacjent otrzyma e-skierowanie. Sam proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji. Co ważne, podczas umawiania się na szczepienie nie trzeba posiadać numeru e-skierowania. Wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych. System automatycznie zweryfikuje ważność e-skierowania.

 

Gdzie wykonuje się szczepienia?

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, szczepienia będą realizowane m.in. w:

 • placówkach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • innych stacjonarnych placówkach medycznych,
 • mobilnych zespołach szczepiących,
 • centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

Proces szczepienia

 • Pacjent, po zgłoszeniu się do wyznaczonego punktu szczepień, zostanie zbadany przez lekarza. Specjalista przeprowadzi z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia. Pacjent wypełni też ankietę.
 • Szczegóły badania zostaną wpisane do dokumentacji medycznej. Jeśli lekarz uzna, że nie ma żadnych przeciwwskazań, to pacjent zostanie zaszczepiony.

Po szczepieniu będzie trzeba odczekać 15-30 minut, by upewnić się, że nie wystąpiła żadna gwałtowna reakcja organizmu. 

 

Lista podmiotów, które będą wykonywały szczepienia w ramach narodowego programu szczepień, opublikowana na stronach www.gov.pl

Placówki, które będą wykonywały szczepienia przeciw COVID-19 na terenie gminy Koszęcin:

Nazwa podmiotu

Nazwa punktu szczepień

Adres

Nr telefonu

STANISŁAW IZDEBSKI

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Koszęcin
ul. Sobieskiego 8

34 3524888

NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ ADAM KONINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej

Koszęcin
ul. Ligonia 11d

34 3576336

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ

 

Strzebiń
ul. Lubliniecka 38

34 3570399


Szczegóły dotyczące szczepień dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Numer  pod którym będzie można zasięgnąć informację na temat transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov_2 na terenie gminy Koszęcin – 602 740 474. (czynny poniedziałek – piątek w godz. 8.00 -16.00)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e), art. 9 ust. 2 lit. i ) RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, a w szczególności podmioty realizujące usługę transportu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  na potrzeby archiwizacji dokumentacji , według okresów wskazanych w przepisach szczególnych, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, prawo do ich sprostowania;
 7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe