Pytania do Wójta

Dzięki usłudze "Pytanie do Wójta" możesz zadać pytanie do Wójta Gminy Koszęcin nie wychodząc z domu!

Zadaj pytanie

Dzień dobry,na jakim etapie są prace przy oczyszczalni w Rusinowicach,kiedy zostaną podłączone nasze domy.Prosze też nie odsyłać mnie po informacje do gminy.

Arkadiusz, zadano: 2021-10-23 17:56:31

Szanowny Panie, Gmina dysponuje aktualną dokumentacją projektową dotyczącą budowy na oczyszczalnię ścieków w Rusinowicach. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Polski Ład. Po przyznaniu promesy wstępnej będzie możliwość uruchomienia procedury zakupowej i rozpoczęcia realizacji inwestycji. Natomiast kwestie związane z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej będą rozpatrywane indywidualnie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-10-27 10:16:53

Ile obecnie Gmina płaci miesięcznie za wynajem autobusów? z tego co widać przetarg dalej nierozstrzygnięty.

Grzegorz, zadano: 2021-10-14 20:45:57

Witam, przetrg został rozstrzygnięty, informacje dotyczące warunków zamówienia, w tym wynagrodzenia Wykonawców, zamieszono na stronie MiniPortalu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-10-20 08:05:39

Dlaczego Gmina chce pozbyć się autobusu za tak śmieszne pieniądze? Czy ktoś oszacował w ogóle koszt remontu??

Grzegorz, zadano: 2021-10-14 20:41:20

Panie Grzegorzu, podczas badania technicznego ujawniono pękniętą ramę pojazdu oraz szereg innych wad. Pęknięta rama to element pojazdu, który należy wymienić, ponieważ nie można go zespawać. W konsekwencji podjęto decyzję o sprzedaży tego składnika majątku. Alternatywą dla sprzedaży jest zezłomowanie autobusu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-10-20 08:04:55

Witam, dlaczego wójt nie odpowiada na wszystkie pytania? Dwa razy już pisałam w sprawie kanalizacji w Sadowie i obydwa pytania pozostały bez odpowiedzi.

Beata, zadano: 2021-10-14 09:18:45

Witam, w systemie nie znaleźliśmy pytań wysłanych ze wskazanego przez Panią adresu mailowego. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-10-18 11:38:40

Czy Gmina przeprowadza już kontrolę kopciuchów. Jakie macie Państwo procedury w przypadku ujawnienia pieca, który nie został wymieniony?

Marek, zadano: 2021-10-12 11:55:01

Szanowny Panie Marku, w Gminie Koszęcin przeprowadzane są kontrole planowane, interwencyjne oraz rekontrole przydomowych palenisk. W ostatnim czasie przeprowadzane są głównie rewizje interwencyjne, lecz od 1 stycznia 2022 r. organizowane będą kontrole planowane w celu sprawdzenia zgodności instalacji z obowiązującą od 1 września 2017 r. tzw. uchwałą antysmogową (Uchwała sejmiku nr V/36/1/2017). Naruszenie przepisów uchwały antysmogowej stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska. Z kolei art. 24 Kodeksu wykroczeń informuje, że wysokość grzywny może wynieść od 20 do 5 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Osoba uprawniona do sprawowania kontroli, zgodnie z art. 379 Prawa ochrony środowiska, uprawniona jest do wejścia na teren nieruchomości, oględziny urządzenia grzewczego i jego otoczenia, weryfikacji dokumentów potwierdzających zakup paliwa (w tym certyfikatu jakości) oraz dokumentacji techniczno-ruchową urządzenia grzewczego. W przypadku stwierdzenia stanu niezgodnego z przepisami osoba uprawniona do kontroli spisuje odpowiednią dokumentację (protokół, dokumentacja fotograficzna) co stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do odpowiednich organów (Policja/sąd dla osób fizycznych, WIOŚ w przypadku przedsiębiorców). W przypadku stwierdzenia spalania substancji niedozwolonych osoba sprawująca kontrolę uprawniona jest także, do pobrania próbki popiołu w celu przeprowadzenia analizy odpadu paleniskowego. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2021-10-13 15:16:39

Witam kiedy zaczną się jakiekolwiek prace związane z wodociągami na Łazach szczerze mówiąc to już się robi nudne że wiecznie nikt nic nie wie.

Ewelina, zadano: 2021-09-19 10:26:21

Witam, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład, czekamy na odpowiedź. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko nowe inwestycje, co do których nie zostało ogłoszone postępowanie zakupowe. Niezależnie od wyniku w tym roku planujemy ogłosić przetarg, a wykonanie w przyszłym roku. Jednak zgodnie z deklaracjami Rządu w październiku odbędzie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie, będziemy rozważać udział w tym naborze. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-09-30 08:27:12

Czy gmina stara się o przywrócenie kursowania autobusu w Piłce - Rusinowicach? Czy gmina stara się o zwiększenie liczby pociągów pasażerskich na węglówce?

Marcin, zadano: 2021-09-12 11:22:58

Szanowny Panie Marcinie, informuję, że Gmina prowadzi rozmowy w sprawie przywrócenia kursowania autobusu w miejscowościach, które mają utrudnione dojazdy. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększenie liczby pociągów pasażerskich na węglówce - Gmina, ze względu na brak zgłaszania zapotrzebowania ze strony mieszkańców, nie podejmowała żadnych kroków w przedmiotowej sprawie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-09-15 08:20:19

autobusy wożą dzieci a dziś dopiero ogłoszono konkurs na dowóz ? dlaczego nie zatrudniono nowego kierowcy? jaki był koszt utrzymania gminnego autobusu rocznie? ile weźmie zewnętrzna firma?

Grzegorz, zadano: 2021-09-07 21:00:35

Panie Grzegorzu, sam kierowca nie wystarczy żeby przewozić uczniów, potrzebny jest jeszcze autobus, którego obecnie Gmina nie posiada. Nasz autobus nie został bowiem dopuszczony do ruchu. Koszt usługi dowozu dzieci do szkół będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-09-10 08:06:33

Ile kosztowała gazetka szczepionkowa? Z jakiej puli były to środki?

Zbyszek, zadano: 2021-08-27 15:56:02

Szanowny Panie Zbyszku, środki przeznaczone na akcję promocyjną szczepień pochodzą z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Koszt gazetki szczepionkowej to 2335,77 zł. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-08-30 09:07:15

Pisał Pan, że 13 sierpnia kończy się termin realizacji projektu na ulicę Dębową. Jaka tym razem jest data jego ukończenia?

Dębowa, zadano: 2021-08-24 06:35:15

Szanowny Panie, termin wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania koniecznych pozwoleń mija 30 listopada 2021 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-08-30 14:17:47

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe