Pytania do Wójta

Dzięki usłudze "Pytanie do Wójta" możesz zadać pytanie do Wójta Gminy Koszęcin nie wychodząc z domu!

Zadaj pytanie

Pan kierownik nie może odpowiedzieć na stronie gminy co do oczyszczalni? Myślę,że wszyscy mieszkańcy chcieliby poznać stan zaawansowania prac

Obserwator, zadano: 2021-06-13 16:26:05

Szanowny Panie, z tego co przekazał mi Kierownik Referatu wynika, że nie podjął Pan żadnej próby kontaktu, do czego ponownie zachęcam, uzyska Pan wszystkie potrzebne Panu informacje. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-06-21 07:51:15

Dlaczego Wójt nie odpowiada na wszystkie zadane pytania tylko wybiera te które są dla niego wygodne ?

Dawid, zadano: 2021-06-13 16:13:47

Szanowny Panie Dawidzie, proszę o kontakt z administratorem pod nr tel. 34 3576 100 w. 129, w celu ustalenia, na jakie pytanie nie uzyskał Pan odpowiedzi. Być może wysłał Pan pytanie w czasie awarii systemu i dlatego nie dotarło ono do Urzędu Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-06-16 07:54:07

Kiedy zostaną wykoszone rowy od Strzebinia do Łaz.

Ewelina , zadano: 2021-06-11 12:53:25

Szanowna Pani Ewelino, zarządcą wskazanej drogi jest Starostwo Powiatowe w Lublińcu i to właśnie Starostwo zajmuje się wykaszaniem poboczy przy tej drodze. W celu poznania szczegółowego harmonogramu prac proszę o kontakt pod nr (34) 3510535. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2021-06-15 14:07:39

Witam. Co z ulicą dębową i jodłową w koszęcinie? Czy projekt jest już gotowy? Pozdrawiam

Jan, zadano: 2021-06-01 23:39:09

Witam, jak już wcześniej informowałem do wydłużenia terminu zakończenia części projektowej zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie" doszło z przyczyn niezależnych od Gminy. Ponadto informuję, że firma projektowa złożyła już w Starostwie Powiatowym w Lublińcu wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz jest zobowiązana do czynnego monitorowania postępu prowadzonego postępowania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-06-02 11:08:07

Szanowny Panie Wójcie, chciałem zapytać czy będzie i jeśli tak to kiedy budowana ścieżka rowerowa z miejscowości Strzebiń do Koszęcina i do Bukowca oraz z Koszęcina do Lublińca? Pozdrawiam, Leszek

Leszek, zadano: 2021-05-26 19:28:39

Witam, Gmina Koszęcin uczestniczy w Programie Rozwoju Ścieżek Rowerowych w powiecie lublinieckim. Został opracowany na zlecenie gmin dokument pt.: "Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030 r.". W części poświęconej Gminie Koszęcin przedstawiono założenia dotyczące przebiegu nowych (projektowanych) ścieżek rowerowych - zakłada się połączenie miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej DW906 (Wierzbie-Koszęcin-Strzebiń-Bukowiec). W sprawie poznania szczegółów proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 34 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-31 08:07:18

Dlaczego fontanna z fortepianem dalej nie działa? Swoją drogą wygląda opłakanie. Wszystko odpada...

Wawrzyniec, zadano: 2021-05-25 23:02:28

Witam, fontanna nie była uruchamiana ze względu na obowiązujące w tym zakresie zalecenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Dnia 26 maja 2021 r. opublikowano komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący funkcjonowania fontann różnego typu, zespołów fontann w formie parków fontann, instalacji wodnych typu ”dry plaza” oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z powyższych obiektów. W związku z tym fontanna zostanie przygotowana do uruchomienia na okres wakacyjny. Ponadto informuję, że w przyszłym roku planowany jest remont fontanny. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-27 14:48:52

Panie wójcie.Gdzie mogę śledzić zaawansowanie prac albo proszę o informacje, na jakim etapie są prace przy rozbudowie oczyszczalni w Rusinowicach.

Obserwator, zadano: 2021-05-21 22:10:29

Witam, proszę o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 34 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-24 15:27:29

Dlaczego woda w basenie GOSiR nie jest spuszczana zimą?

Pola, zadano: 2021-05-20 20:33:28

Szanowna Pani, zgodnie z zaleceniami technologicznymi niecka basenowa w okresie zimowym musi być wypełniona wodą. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-24 07:40:01

Czy możecie Państwo załatać dziury na ulicy Dębowej w Koszęcinie. Po ostatniej prowizorce nie ma śladu. Czy monitoruje Pan realizację projektu jej przebudowy, kiedy planujecie remont?

Dębowa, zadano: 2021-05-14 19:18:29

Informuję, że służby komunalne dokonały uzupełnienia największych ubytków nawierzchni ulicy Dębowej w Koszęcinie. Jak już wcześniej informowałem do wydłużenia terminu zakończenia części projektowej zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie" doszło z przyczyn niezależnych od Gminy. Ponadto informuję, że firma projektowa złożyła już w Starostwie Powiatowym w Lublińcu wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz jest zobowiązana do czynnego monitorowania postępu prowadzonego postępowania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-20 10:41:30

Szanowny Panie Wójcie, 33 210 zł na bezdomne psy i koty. Czy gmina nie ma ważniejszych wydatków?

Mieszkanka, zadano: 2021-05-11 17:04:28

Szanowna Pani, zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt - Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Natomiast jak wynika z treści art. 11a ust. 5 ustawy - program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, jej podjęcie jest obowiązkowe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-12 10:01:15

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe